UL 94 brandklassificering för lim & gjutmassor

Elektroniska apparater måste vanligtvis genomgå tester för att klassificeras som brandsäkra. De flesta komponenter som används testas enligt UL (Underwriters Laboratories) innan de kan säljas och distribueras på de flesta globala marknaderna.

Vad innebär UL 94-standarden?

UL 94 är ett brandklassificeringstest för plastmaterial som används i elektronisk utrustning. UL 94 klassificerar plaster (inklusive lim, gjutmassor, coatings och inkapslingsmaterial mm) beroende på hur de brinner. Det inkluderar både hur lätt det är för ett material att börja brinna då den utsätts för en flamma och hur snabbt det slocknar efter att flamman avlägsnas.

Hur bestäms UL 94?

Det finns tre typer av test som utförs under UL 94 standarden. Alla går i princip ut på att sätta eld på en plastbit och sedan se hur lång tid det tar att slockna och vad som händer med biten.

Vågrät förbränning

Det ena typen av test är vågrät förbränning (Horizontal Burn, HB). Detta test kan ge brandklassificeringen UL 94 HB (se tabell nedan) och är den lägsta brandklassificeringen. Testet går till så att en eldslåga (från en brännare) får verka i 30 sekunder längs ena änden av provstaven. Efter att lågan avlägsnats bedöms det om elden självsläcks och i så fall om förbränningshastigheten är tillräckligt långsam för att godkännas.

Lodrät förbränning

Det andra metoden som används är lodrät förbränning (Vertical Burn, VB). Provstaven med materialet fästs vertikalt hängande och en låga riktas underifrån mot provets nederkant.  Efter 10 sekunder avlägsnas lågan och tiden biten fortsätter att brinna respektive glöda antecknas. Samma procedur upprepas sedan en andra gång på samma provstav och på fem olika provstycken. Testet kan ge tre olika nivåer av ratings.

Ytförbränning

Surface Burn är en variant på Vertical Burn med större flamma och fler flamningar. Detta är den mest aggressiva testmetoden som också ger högst klassificering om provet godkänns. Testet utförs på liknande sätt som VB men en större specificerad låga används. Efter 5 sekunder avlägsnas lågan och tider antecknas. Detta upprepar 5 gånger för varje provstav och på totalt 5 separata provstavar.

UL 94 tester

Vilka nivåer finns det inom UL 94?

Här kommer en sammanfattning på de nivåer av brandklassificeringar inom UL 94 som finns, från bäst till sämst.

UL 94 klassificering Metod Sammanfattning av krav
5VA SB Mest brandsäkra nivån. Självsläcker inom 60 sekunder. Det får inte brinna så att det blir ett hål genom testbiten.
5VB SB Självsläcker inom 60 sekunder men det FÅR förekomma hål i testbiten.
V-0 VB Självsläcker inom 10 sekunder och får inte droppa.
V-1 VB Självsläcker inom 60 sekunder och får inte droppa.
V-2 VB Självsläcker inom 60 sekunder och FÅR droppa.
HB HB Brinner långsammare än specificerat i standarden för en viss tjocklek. Lägst brandsäkerhet på skalan.

Varför ska jag ha ett material med UL-klassning?

Brandbeständiga komponenter ger konstruktörer och kunder förtroende för att den elektriska enheten kommer att leverera önskad prestanda. Brandklassade komponenter ger också minskad säkerhetsrisk. UL 94 är den vanligaste klassificeringen för lim, gjutmassor och coatings inom elektronik.

Exempel på produkter med UL 94 klassificering

Tänk på att godkännandena avser en viss dimension på bitarna, storlek på flamman osv som inte är fallet i de flesta tillämpningar. Det är därför viktigt att verifiera för din specifika applikation.

I vissa fall är ett material testat enligt UL 94:s specifikationer men inte av ett UL-certifierat labb. Det innebär att det inte är officiellt registrerade hos UL utan en tredje part men att det klarat och kommer att klara testerna. Ibland kan dock officiellt certifierade produkter vara ett krav så det är viktigt att vara uppmärksam.

Här kommer ett urval av produkter som är UL 94-godkända. Hittar du ingen som passar, kontakta oss för fler valmöjligheter.

Polyuretan-gjutmassa

WEVOPUR 390 + 300 M UL 94 V-2
WEVOPUR 552 FL + WEVONAT 300 5V (ej certifierad), V-0
WEVOPUR 403 FL + WEVONAT 300 RE 5V (ej certifierad), V-0

Silikon-gjutmassa

De flesta silikoner är av naturen kapabla till åtminstone en HB rating. Fyllmedel av olika slag kan öka flamresistansen.

Sylgard 170 UL 94 V-0
Sylgard 567 UL 94 V-0

Epoxi-gjutmassa

ALH Systems NP1003 UL 94 V-0
ALH Systems NP1025 UL 94 V-0 (ej certifierad)

Silikonlim

DowSil 732 UL 94 HB
DowSil 3140 UL 94 V-1
DowSil Silastic 744 UL 94 HB

Kretskortslack

DowSil 1-2577 UL 94 V-0
DowSil 3-1953 UL 94 V-0
Electrolube AFA UL 94 V-0

Lim

Permabond ES578

Permabond TA4392

Permabond MT3826

Araldite 2033

Silikonlim och tätning för fordonssystem

Det finns många tillämpningar för silikonlim i fordon. Här får du tips om vilka som passar var.

Designa för kostnadseffektiv limning och tätning med silikon

Silikonlim har många fördelar inom fordonssystem och fordonsapplikationer. De har god beständighet mot diverse vanliga vätskor som kan förekomma inom industrin (exempelvis kylvätska, bensin och diverse oljor) och utmärkt beständighet mot utomhusklimat (UV-ljus, ozon och väder och vind). De åldras dessutom väl med varaktig styrka och flexibilitet utan att spricka eller mjukna. Silikoner tål extrema temperaturer, både på den låga och höga skalan, och har utmärkta dielektriska egenskaper.

Silikonlim finns i många former som passar många olika tillverkningsprocesser. Det finns olika typer av härdningsprofiler för att göra limningen så effektiv och passande som möjligt för en viss produktionslina.

Varför använda silikonlim för sammanfogning och tätning inom konstruktion av fordonssystem?

 • Energieffektivitet: Genom att limma istället för andra sammanfogningstekniker så som skruvar och bultar, fås lägre slutvikt på fordonet.
 • Körkomfort: Minskning av gnissel, skrammel, vibrationer mm.
 • Säkerhet: Ökad styrka och tålighet på tätningar.
 • Hållbarhet: Effektiv bearbetning och lång livslängd på limmade komponenter.

Kort om olika typer av silikonlim

De vanligaste typerna av silikonlim för fordonsindustrin listas nedan.

 • 1-komponent fukthärdande silikonlim/tätningsmedel (RTV1). Denna typ av silikonlim är mycket enkel att dispensera men kräver längre härdtid som främst är beroende av luftfuktigheten i lokalen.
 • 2-komponents kondensationshärdande silikonlim/tätningsmedel (RTV2). Med en 2-komponentsprodukt går det enklare att styra härdningstiden. Däremot tillkommer ett blandningssteg.
 • Värmehärdande silikonlim/tätningsmedel (HTV). Snabbast processtid fås om det finns möjlighet att värmehärda silikonlimmet.
 • Silikonsmältlim. Silikonsmältlim är en nyare klass av lim som ger snabb hanteringsstyrka så fort limmet stelnat men sedan också härdar (fukthärdande) med tiden för att bygga upp styrka.

Lär dig mer om olika typer av silikoner och deras egenskaper här.

Silikonlim för olika applikationer inom fordonsystem

Det finns många tillämpningar för silikonlim i ett fordon. Det kan handla om allt från kompressionspackningar eller flytande packningar i motorer eller växellådor, tätning av bränsletankar eller limning av interiören för att täta mot vatten, avgaser och smuts. Du kan även hitta silikon i lampor, speglar och kylsystem. I alla dessa fall behövs olika egenskaper på silikonen och de ska dessutom tåla olika slags kemikalier.

I nedan bild ser du exempel på olika användningsområden för silikonlim i ett fordon. För förslag på produkter som kan tänkas vara alternativ för dessa applikationer, klicka på länken nedan.

KLICKA HÄR FÖR URVALSGUIDE

PS. Svårlimmad plast? Titta på silikon-smältlim eller varför inte den nya innovativa produkten DowSil EA-7100. Dessa typer brukar kunna ha bra vidhäftning även till lite svårare material så som feta plaster.

Ingjutning med silikon för elektronik för maximalt skydd

Ingjutning med silikon för maximalt skydd av elektronik. Det finns flera typer av gjutmassor som är populära att använda för att skydda elektronik. I det här inlägget ska vi titta på fördelarna
med att välja en silikon och hur du väljer mellan en silikonelastomer eller en
gel.

Varför ska jag välja att använda en silikongjutmassa eller gel istället för ett kretskortslack?

En gjutmassa ger bättre skydd samt snabbare och enklare härdningsalternativ än kretskortslack när:

 • Komponenter på kretskortet är mer än 200 mikrometer höga.
 • Kretskortet har en mer invecklad topografi.
 • Kretskortet har känsliga trådar eller lödpunkter.

Varför välja silikon istället för organiska gjutmassor eller geler?

Ingjutning med silikon för elektronik, silikoner har en rad fördelar gentemot uretaner och epoxi:

 • Maximalt skydd – speciellt när det gäller silikongeler – mot mekanisk spänning vid till exempel termisk cykling eller vid stor skillnad i utvidgning hos olika material.
 • Extraordinärt skydd mot slag och vibrationer.
 • Bättre temperaturtålighet och mer pålitlig prestanda vid temperaturer mellan -45 ˚C och 200 ˚C.
 • Bättre vattenbeständighet och större beständighet mot kemikalier och UV-strålning.
 • Minskad eller helt eliminerade försiktighetsåtgärder vid hantering som ofta förknippas med härdplaster så som polyuretan och epoxi. Till exempel skador vid inandning eller risk för allergier.
 • Härdschemat hos silikoner kan anpassas till produktionen utan betydande förändringar i slutegenskaperna.
 • Enkel bearbetning utan behov av ugnar eller oro över exoterma reaktioner (som för epoxi).
 • Enkelt att omarbeta eller reparera om nödvändigt.
 • Brett urval av produkter med olika egenskaper.

Passar en silikonelastomer eller en gel bäst?

Ingjutning med silikon för elektronik. Både gjutmassor som består av elastomerer och geler kan ge liknande fördelar så som utmärkt dielektriskt skydd, skydd mot omgivande miljö, termisk stabilitet och mekaniskt skydd. De flesta silikoner för ingjutning är additionshärdande 2-komponentsprodukter.

Elastomer Gel
Högre nötningsbeständighet Maximalt skydd mot mekanisk spänning (mjukare)
Enkelt reparerbar vid omarbetning Självläkande vid omarbetning
Alternativ finns för:
– Vidhäftning utan primer
– Optiska och rymdklassade applikationer
– Termiska egenskaper
Alternativ finns för:
– Lösningsmedels- och bränsletålighet (fluorosilikon
– Snabb UV-härdning

Hur väljer jag rätt gjutmassa av silikon?

Silikonelastomerer

DowSils slikonelastomerer för ingjutning har hårdhet mellan Shore 00 20 till Shore A65.

Hos gjutmassor från DowSil finns tre kategorier av produkter: Standard, primerless och special.

Produkter av standard-typ kräver att en primer används om god vidhäftning är ett krav.

Exempel på produkt: DowSil SYLGARD 170 Silicone Elastomer

De alternativ som är sk. primerless kräver värmehärdning vid minst 100 ˚C men har å andra sidan vidhäftning till många vanliga material som förekommer inom ingjutning av elektronik.

Exempel på produkt: DowSil SYLGARD 567 Primerless Silicone Encapsulant

Special-produkterna i DowSils portfolio inkluderar till exempel termiskt ledande silikon, produkter för optik eller med olika typer av godkännanden, till exempel för försvaret.

Exempel på produkt: DowSil SYLGARD EI-1184 Optical Encapsulant

Geler

Geler är mjukare än elastomerer. Förutom att ge ultimat spänningsavlasning har geler även en så pass klibbig yta att de naturligt får vidhäftning mot de flesta ytor, även utan att primer används. Det finns fyra familjer av silikongeler i DowSils sortiment: Standard, för låga temperaturer, slagsega och special.

Vid val av en silikongel bör hänsyn tas till tillämpningens behov på spänningsavlasning, viskositet, härdtid och brukstid.

Exempel på produkt: DowSil SYLGARD 527 Dielectric Gel

UV-härdande silikongel: DowSil X3-6211 Encapsulant

Behöver du hjälp att välja?

KLICKA HÄR FÖR URVALSGUIDE

Kontakta oss gärna för att diskutera mer om vilka alternativ som skulle passa just din applikation bäst.

Silikon för elektriska fordon – fördelar och användningsområden

Silikon för elektriska fordon – fördelar och användningsområden är ett intressant område! Marknaden för hybrider och batteridrivna fordon (xEV) väntas växa exponentiellt under de kommande åren. Detta kommer att vara en utmaning för batteri-tillverkare när kraven för stor volymtillverkning av litiumjon-batterier ökar i form av att de behöver bli mindre, lättare och mer kostnadseffektiva. De kommer också att kunna leverera mer kraft under längre tid och med bättre termisk kontroll.

Även andra delar av elektriska fordon, till exempel montering av batterisystem, styrenheter och DC/DC-omvandlare och elektriska motorer möter liknande utmaningar. Dessa behöver också förbättra sin termiska överföring, tillverkningsprocess och skydd.

Fördelarna med silikon för tillämpningar inom elektriska fordon

Silikon har egenskaper som under lång tid gjort materialet till en klockren lösning för ett brett spann av kretskorts- och fordonsapplikationer. Dessa egenskaper gör också silikon lämpligt för att användas inom volymproduktion av litiumjon-batterier.

Fördelarna med silikon:

 • Mycket låg termisk resistans.
 • Reologi, vidhäftning och härd-egenskaper som ger snabbare och enklare tillverkningsprocess.
 • Utmärkt temperaturbeständighet med en mycket bred användningstemperatur.
 • Tålig även under tuffa förhållanden – beständig mot termisk chock, oxidation, fukt och kemikalier.
 • Utmärkt elektrisk isolering (dielektrisk styrka).
 • Utmärkt spänningsavlastning.

Användningsområden inom elektriska fordon

Silikon är ett otroligt mångsidigt material som finns i många olika former för att på bästa sätt kunna möta krav på prestanda och process.

Värmeledning

Värmeledande silikoner har egenskaper som kan hjälpa till att sänka användningstemperaturerna i ett system. På så sätt förlängs livslängden för batterier och andra elektriska kretskortssystem och prestandan höjs.

Exempel på värmeledande silikonteknologier:

 • Värmeledande silikonlim för att få en koppling mellan batterisystemet och kylflänsar eller limma ihop flera battericeller.
 • Icke-härdande värmeledande pastor för ledning av värme mellan battericeller och kylflänsar.
 • Värmeledande geler och gjutmassor anpassade till högvolymsproduktion. Kan användas som alternativ till pads som värmeledande element mellan celler och moduler till kylflänsar eller som gapfyllning.
Elektriska fordon Dowsil värmeledande

Andra teknologier

För övriga tillämpningar inom elektriska fordon finns:

 • Silikongeler för ingjutning och skydd av kretskort i batterisystemens strömhantering.
 • Lim för en mängd olika applikationer. Exempelvis limning av kondensatorer för skydd mot vibrationer, extra stöd för stora komponenter på kretskort och tätning av lock.
 • Kretskortslack för skydd av kretskort i elförsörjningssystem.
 • Silikonelastomerer för temperaturtålig tätning och packningar.

Vad kan vi hjälpa till med?

För att lyckas göra elektriska fordon till både hög-presterande och kostnadseffektiva alternativ till dagens lösningar inom till exempel transport, investeras det nu i nya teknologier inom silikonmarknaden.

Dow hjälper kunder som är till exempel tillverkare av battericeller, systemdesigners eller liknande inom elektrisk fordonsindustri med lösningar fören mängd utmaningar där silikon kan vara lösningen. Hör av er till oss så berättar vi mer!

Olika typer av kretskortslack

Elektroniska system med kretskort (PCB) finns idag i alla miljöer. Kretskortslack (conformal coating) har tagits fram för att skydda kretskort och dess komponenter från de miljöer de kan utsättas för, så som värme, smuts, damm, fukt och annat som kan skada dem. Dessutom kan en de ge en extra säkerhet i kritiska tillämpningar.

Att tänka på vid val av kretskortslack

Vid val av en kretskortslack finns det många olika faktorer att ta hänsyn till. Den viktigaste frågan att börja med kan vara i vilken miljö kretskortet kommer att befinna sig i och vad lacken ska skydda mot.

 • I de flesta fall behövs skydd mot fukt och damm då kretskort i alla miljöer kan utsättas för detta i olika grader.
 • Elektrisk isoleringsförmåga kan variera och skyddar mot både intern och extern chock.
 • Utmanande miljöer kräver extra hänsyn. Kretskortet kan till exempel utsättas för mekanisk spänning och vibrationer, temperaturvariationer, nötning, brandfara eller kemikalier.
 • Omarbetning kanske kommer att behövas om komponenterna under lacken behöver repareras eller bytas ut. Kretskortslack tas ofta bort genom slipning, bränning eller användning av kemikalier.

Typer av kretskortslack

Det finns många typer av kemi som en kretskortslack kan vara baserad på: akryl, silikon, uretan, epoxi eller andra special-formulerade material.

Akryl-baserade

Akryl-baserade kretskortslack är vanliga att använda i generell industri. De är relativt enkla att applicera (finns ofta till och med i sprayburk), härdar snabbt i rumstemperatur och är enkla att få bort om omarbetning skulle behövas.

Polyuretan-baserade

Polyuretan-baserade kretskortslack är ofta både mer beständiga mot nötning och repor samt kemikalier. Det innebär förstås också att det blir svårare att omarbeta dem.  Härdtiden är generellt längre än för akryler om inte en 2-komponentsprodukt används. Innehåller isocyanater.

Epoxi-baserade

Epoxi-baserade är inte lika vanliga men har hög tålighet mot det mesta. Ger en hård beläggning och dess höga mekaniska styrka gör att den är svår att få bort för omarbetning.

Silikon-baserade

Silikonbaserade kretskortslack har fördelen att de ofta är betydligt mer arbetsmiljövänliga. Till skillnad från övriga typer är silikon mjukt och flexibel och skyddar även kretsar med känsliga komponenter som annars kanske skulle gå sönder under termisk cykling eller mekaniska stötar eller vibrationer. Silikoner är den mest temperaturtåliga typen av kretskortslack och tål ofta upp till 200 ˚C. Silikons kemikalietålighet är också hög. Av dessa anledningar passar silikoner ofta bra även i mer krävande applikationer inom till exempel bil-, olje-, flyg- och rymdindustrin (låg-utgasande). Finns även medicinskt klassade produkter, även för implantering.

Parylen-baserade kretskortslack

Parylen-coatings används i specialfall så som medicinska eller militära applikationer där kretskortet kan utsättas för mycket tuffa miljöer. Applicering måste ske på extremt rena ytor via en speciell process som kallas vapor deposition polymerization.

Electrolube kretskortslack

Härdtyper

De flesta av ovan nämnda typer av kretskortslack kan härda med olika metoder beroende på vilken produkt som väljs.

Lösningsmedelsbaserade

För akryl- uretan- och epoxibaserade produkter är den vanligaste metoden avdunstning av lösningsmedel och efterföljande härdning. Nackdelen med lösningsmedelsbaserade produkter är att lösningsmedlet ofta omfattas av regler och bestämmelser för hantering, utrustning och skydd.

Fukthärdande

Kretskortslack utan lösningsmedel, så som silikoner, kan vara fukthärdande. Det innebär att de härdar utifrån och in. Ytan härdar först och är för silikon klibbfri inom ca. 10-15 minuter. Däremot tar full härdning betydligt längre tid.

Värmehärdande

Värmehärdning ger en kortare härdtid men kräver också utrustning i form av ugnar. En nackdel kan vara att lacken får högre krympning så att känsliga komponenter kan skadas. Se också till att kretskortet och dess komponenter tål den temperatur som krävs för härdning, i många fall krävs minst 100 ˚C.

UV-härdande

UV-härdande kretskortslacker har den i särklass kortaste härd-tiden (vi pratar sekunder) och passar bra för snabba produktionsserier. UV-härdande kretskortslack kräver en speciell UV-lampa. Tänk på att ljuset från lampan behöver nå alla delar av den applicerade lacken för att härda. Om det finns skuggade områden kommer de att behöva härdas med en sekundär härdningsmekanism som vissa UV-härdande kretskortslack har.

Appliceringsmetoder

En annan viktig faktor vid val av kretskortslack är hur du vill applicera den.

Doppning eller sprayning är de vanligaste metoderna för applicering av kretskortslack. I de fall där vissa komponenter inte får täckas behöver någon typ av maskering användas om inte sprayning med robot eller annan mycket noggrann metod används. Pensling kan användas för mindre jobb men rekommenderas oftast inte på grund av att resultatet lätt blir ojämnt. Dock är det ofta lämpligt vid reparationer.

För att appliceringen ska bli så bra som möjligt bör viskositeten på kretskortslacken anpassas till appliceringsmetod och kretskortet i sig. Till exempel kan ett kretskort med många höga komponenter kräva en tjockare lack och komplicerade designer kanske passa bäst med doppning.

För att kvalitetskontroll av appliceringen med enkelhet ska kunna utföras, speciellt med tunnare coatings som är svåra att se med blotta ögat, så kan det vara en idé att titta på kretskortslack som innehåller fluorescerande ämnen som enkelt kan ses under UV-ljus med hjälp av en blacklight.

kretskortslack sprayning

Förslag på produkter

Electrolube AFA: Lösningsmedelsbaserad kretskortslack av akryl.

Dymax 9482: Akryl-baserad UV-härdande kretskortslack med sekundär fukthärdning för skuggade områden.

Dymax 9-20557: Akryl-baserad UV-härdande kretskortslack med sekundär värmehärdning för skuggade områden.

DowSil 3140: Fukthärdande silikon.

DowSil 1-2577 Low VOC Conformal Coating: Lösningsmedelsbaserad silikon med lite högre hårdhet för bättre nötningsbeständighet.

Välj rätt typ av cyanoakrylat för din applikation

Det finns många produkter inom kategorin industriella snabblim. Dessa är alla 1-komponents, snabbhärdande och lösningsmedelsfria. De fungerar bäst i tunna fogar och finns i varierande konsistenser, från kapillärverkande (wicking) och lättflytande till tixotropa och geler. Förutom detta har olika produkter stora skillnader i egenskaper. Vi går nu igenom olika typer av cyanoakrylat och vad de är bra för.

Etyl, metyl eller allyl – olika typer av cyanoakrylat

Det finns olika typer av cyanoakrylat baserade på olika kemi. Det första snabblimmet som kom ut på marknaden var en metyl cyanoakrylat, nämligen Permabond 910 som används flitigt än idag. Sedan dess har antalet produkter exploderat i antal och det finns nu många olika sorter med många olika egenskaper, alla baserade på cyanoakrylat.

Förutom metyl-baserade cyanoakrylat finns nu också etyl-, alkoxy alkyl-, allyl-baserade (med fler).

Generellt anses metyl bäst att användas för metall och etyl för plast och gummi. Allyl har högre temperaturtålighet och alkoxy alkyl lägre lukt samt mindre risk för blooming.

Olika snabblim för olika syften – Olika typer av cyanoakrylat passa till olika typer av tillämpningar:

Plast och gummi-lim

Standard cyanoakrylat har många, många användningsområden. Bland de vanligare finns till exempel att limma ihop ändarna av gummislang för att forma o-ringar, limma fast o-ringar på rätt plats och limma ihop mindre detaljer av plast och gummi mot sig själva och andra material.

Permabond 105 för svårlimmade plaster

Permabond 2011 gel-form

Metall-lim

Permabond 910 är den största cyanoakrylat-produkten inom denna kategori. Produkten har god vidhäftning till de flesta metaller, inklusive stål, aluminium och mässing. Används inom allt från fordonsindustrin till flygindustrin.

Gummimodifierade cyanoakrylat

Gummimodifierade cyanoakrylat används då applikationen kräver högre beständighet mot slag och vibrationer än vad ett vanligt snabblim kan erbjuda. Även en viss grad av flexibilitet och högre fläkstyrka uppnås med denna typ av cyanoakrylat. Exempel på tillämpningar är att limma fast dubbar på vinterdäck, handtag och andra detaljer på verktyg, golvmattor mm.

Permabond 731D för limning av dubbdäck

Permabond 737 svart

Flexibla cyanoakrylat

Flexibla cyanoakrylat är en relativt ny teknologi. Det har tidigare funnits relativt flexibla snabblim som varit bättre än standard-produkter men inte i närheten av lika flexibla som till exempel gummi. Dessa nya är på en helt annan nivå och erbjuder flexibilitet, hög töjning och mjukhet, samtidigt som de härdar lika snabbt som vanliga snabblim.

flexibelt snabblim

Användningsområden inkluderar limning av silikon, limning av gummi där fogen behöver vara lika mjuk som gummit (t.ex. o-ringar) samt gänglåsning för plast (som kräver vibrations- och slagtålighet).


Permabond 741 snabbhärdande

Permabond 743 högst töjning på 400 %

Permabond 743HT tixotrop

Permabond 748 65 % töjning

Temperaturbeständiga

Permabond 920 har designats med en sekundär härdningsmekanism, värmehärdning. Detta för att uppnå ännu högre värmetålighet än den som fås vid härdning endast i rumstemperatur, upp till 250 ˚C.

För högsta möjliga värmebeständighet utan krav på efterhärdning med värme finns Permabond 820 som klarar upp till 200 ˚C.

Medicinskt klassade

Permabond serie 4CX0 är godkända för användning inom medicinsk utrustning enligt USP Class VI och ISO 10993-5 (cytotoxicitet). Exempel på användningsområden inkluderar limning av engångsartiklar så som katetrar, svabbar och tandläkarutrustning.

Permabond 4C10

Lågluktande och låg-blommande

Alkoxyetyl-lim har låg lukt jämfört med andra typer av cyanoakrylat. Dessutom ger de inte effekter så som blooming, vilket gör att de är perfekt för användning på mörka ytor. Dessutom är denna typ av cyanoakrylat också arbetsmiljövänlig och inte klassificerad enligt CLP.

Permabond 940

Permabond 941

Permabond 943

Permabond 947

Yt-okänsliga (surface insensitive)

Denna typ av cyanoakrylat är anpassad för limning av sura ytor som annars kan vara svåra att använda snabblim till.

Permabond 791

Permabond 792

Är du fortfarande osäker på vilken cyanoakrylat du ska välja? Kontakta oss så hjälper vi till!

Snabba svar om snabblim

Snabblim, eller cyanoakrylat-lim, är vanligt förekommande inom industriell limning. Det är snabbt och enkelt att använda, och fungerar till många typer av applikationer. Vi går igenom några vanliga frågor rörande snabblim, hur de fungerar och vad som är bra att tänka på.

Hur får jag isär mina ihoplimmade fingrar?

Cyanoakrylat härdar med hjälp av vatten/fuktighet, något det finns gott om på dina fingrar. Reaktionen sker snabbt och cyanoakrylat fäster på det mesta. Det är därför lätt hänt att en spilld droppe lim på fingrarna leder till en mindre trevlig situation. Tänk då hur det skulle bli om det kom i ögonen eller munnen där det finns ännu mera fukt!

Var försiktig med att försöka dra isär fingrarna då huden kan gå sönder. Använd en fläkande rörelse. Du kan ta hjälp av till exempel en penna som du rullar mellan fingrarna. Varmt vatten och tvål kan också hjälpa till att försvaga limfogen mellan dina fingrar. Och nästa gång – använd handskar!

Hur ska jag förvara mitt cyanoakrylat-lim?

Förvara oöppnade flaskor med lim i kyl. Efter att du använt limmet, se till att sätta på korken på flaskan så att mängden fukt som kan ta sig in i flaskan minimeras. En öppnad flaska förvaras bäst vid rumstemperatur då fukt som tagit sig in i flaskan kan kondensera i kyla och få limmet att börja härda i flaskan.

Vad är blooming och hur undviker jag det?

Om du märker att ytan på den detalj du limmat med cyanoakrylat blivit lite pulvrig och vitaktig, så kan det vara så kallad bloomning ”blomning” (eller kloros) som skett. Problemet är främst estetiskt och speciellt på mörka ytor där det vitaktiga syns bättre och vid limning av detaljer som förpackas innan de hunnit härda klart.

Bloomning sker då monomerer från ohärdat lim förångas och sedan faller ner på ytan där det reagerar med fukt och bildar detta vita pulver. Det gäller alltså att få limmet att härda innan monomererna hinner förångas.

Tips för att undvika blooming:

 • Använd produkter speciellt framtagna för att undvika blooming. Se Permabond 940, 941, 943 och 947.
 • Använd lagom mycket lim så att det härdar fortast möjligt.
 • Använd en accelerator för att snabba på härdningen.
 • God ventilation vid arbetsytan förhindrar kondensation av de förångade monomererna.
 • Se till att luftfuktigheten ligger på rimlig nivå så att härdningshastigheten inte blir för långsam.

Behöver jag använda en primer?

Permabond POP är en primer för cyanoakrylat-lim som kan användas vid limning av svårlimmade och feta plaster så som polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon (PTFE) samt silikon.

Var försiktig med att anta att användning av primer alltid ger bättre resultat. I vissa fall blir styrkan densamma oavsett användning av primer. Det finns till och med exempel på fall där primern gör att styrkan blir lägre! Polyamid är ett exempel på det senare.

Vilka kemikalier tål cyanoakrylat?

Generellt tål cyanoakrylat icke-polära lösningsmedel och kemikalier så som olja, toluen. Däremot tål limfogen polära ämnen sämre. Polära kemikalier inkluderar vatten, syror, aceton m.m. I det tekniska databladet för din produkt finns oftast mer information om kemikaliebeständighet.

Varför fungerar inte snabblim på glas?

Glas som limmats med cyanoakrylat kan till en början kännas helt ok. Tyvärr så försvinner styrkan snabbt. Anledningen är för att hastigheten på härdningsreaktionen är så otroligt snabb. För en tillfällig limning kan det dock fungera.

Vad betyder det att mitt snabblim är ”toughened”?

Att ett lim anges som ”toughened” innebär på svenska att det är gummimodifierat. Termen kan du komma att hitta på fler typer av lim än cyanoakrylat som till exempel epoxi-lim.

Vad gummimodifierat innebär i verkligheten är att limmet blir mer slagsegt. Cyanoakrylat är generellt ganska spröda. Gummit som tillsätts formuleringen absorberar och distribuerar mekanisk stress och gör limmet mer beständigt mot till exempel slag och vibrationer.

Exempel på produkt: Permabond 731

Vad innebär fixturtid?

Fixturtid hänvisar till den tid det tar för en fog med snabblim att bli tillräckligt stark för att kunna hanteras utan att få försämras långtidshållfasthet. Med hanteras menas till exempel att ta bort eventuella fixturer och/eller fortsätta med andra delar av tillverkningsprocessen. Vilken styrka som krävs för olika processer är användarens ansvar att ta reda på. Fixturtiden har testats fram på labbskala med specifika substrat och förhållanden och innebär alltså inte att limmet uppnått full styrka.

Vad påverkar härdningen för snabblim?

Framför allt påverkar luftfuktigheten i lokalen och mängden lim i fogen.  härdningen. Vissa ytor försvårar också härdning, exempel på dessa är papper, läder och trä.

Vill du lära dig mer om cyanoakrylat? Läs gärna vårt inlägg om hur cyanoakrylat fungerar.

Cyanoakrylat – hur snabblim fungerar

Cyanoakrylat kallas ofta för snabblim. Och det är just vad det är – ett snabbhärdande lim. Fixeringstid brukar ligga på några sekunder på plast och gummi och något längre, runt minuten, på metall.

Cyanoakrylatlim upptäcktes faktiskt av misstag under andra världskriget när det eftersöktes en ny typ av plast att använda till gevärsikten. Cyanoakrylatet fastnade dock överallt och idén kasserades därför då produkten ansågs värdelös. Det tog många år innan dess potential upptäcktes.

Egenskaper

Cyanoakrylat kan ha vitt skilda egenskaper. Precis som för de flesta typer av lim, finns cyanoakrylat i många olika konsistenser – allt från lika lättflytande som vatten (kapillärverkande) till geler. De flesta är transparenta men det finns också de som är gummimodifierade så att de är svarta.

Som redan nämnt, har snabblim en tendens att fastna i det mesta. De har utmärkt vidhäftning mot de flesta plaster, gummin och kan också användas för metall. Dock rekommenderas det inte för glas. Cyanoakrylat fungerar bäst i tunna fogar. I det tekniska databladet för din cyanoakrylat står det vilken som är den rekommenderade maximala tjockleken.

Snabblim i sig är relativt spröda, men det finns mjukgjorda och gummimodifierade varianter och numera även flexibla cyanoakrylat-lim med upp till 400 % töjning. Om limfogen behöver tåla vibrationer, slag eller böjning rekommenderas att titta på dessa typer.

Lågluktande typer av cyanoakrylat som även är arbetsmiljövänliga finns också.

Vad används cyanoakrylat till?

Cyanoakrylat används främst för limning av mindre detaljer, ofta av plast eller gummi. De kan också användas inom elektronik, till exempel för att limma fast trådar, och 3D printing, för att täta, förstärka och snygga till 3D-modeller.

Ett annat vanligt användningsområde för snabblim är fixering av komponenter till dess att ett annat lim härdar, eller för att hålla o-ringar på plats under frakt. Det finns till och med biokompatibla produkter som kan användas inom medicinsk industri.

Hur fungerar cyanoakrylat?

Cyanoakrylat är ett härdande lim, en härdplast. Limmet härdar genom en kemisk reaktion med vatten. Endast en mycket liten mängd vatten räcker, till exempel den lilla mängd som finns på ytan av substratet vid normal luftfuktighet. Vatten neutraliserar de sura stabilisatorerna som limmet innehåller och som hindrar det från att börja härda i förtid, och sätter igång polymerisationen.

Cyanoakrylat härdning
Härdningsprocessen för en cyanoakrylat: 1) Limmet innehåller en sur stabilisator som gör att limmet inte härdar i flaskan. 2) När limmet kommer i kontakt med fukt, till exempel på ytan på det som ska limmas, neutraliseras stabilisatorn. 3) Reaktionen kan nu starta och fortsätter tills dess att limmet har härdat helt och hållet.

Faktorer som inverkar på härdningen:
 1. Eftersom att cyanoakrylat härdar tack vare luftfuktighet så påverkas givetvis också härdningshastigheten av den relativa fuktigheten i lokalen. Ju lägre luftfuktighet – desto längre fixeringstid och härdtid.
 2. Porösa och sura ytor så som papper, läder, trä, zink-kromat stål eller sura föroreningar på ytan är svåra att limma. Vissa produkter, så kallade ”surface insensitive grades”, är speciellt anpassade för att undvika dessa problem. Se till exempel Permabond 2011 eller 792.
 3. Vattnet/fukten som sätter igång härdningsreaktionen sitter framför allt på ytor. Därför påverkar fogtjockleken härdningstiden. Dessutom kan en för tjock fog ge lägre styrka.
 4. En öppnad limflaska kommer att åldras snabbare då fukt kommer in i flaskan. Se till att ditt lim förvaras på rätt sätt och att det inte har passerat utgångsdatum.

Fördelar med cyanoakrylat

 • Snabb limning. Fixerar ofta på under 30 sekunder.
 • Hög fogstyrka.
 • Limmar de flesta material.
 • God limningsekonomi. En titt på kilopriset kan lätt skrämma upp. Tänk dock på att limmet räcker långt per droppe och kan spara både tid och krånglig utrustning.
 • Enkelheten – bara applicera limmet, vänta en kort stund och det är klart!

Nackdelar med cyanoakrylat

 • Fungerar bäst till att limma jämna och icke-porösa ytor då de inte är speciellt fogfyllande. Fungerar heller inte så bra på glas.
 • Limmar hud väldigt bra – använd handskar.
 • Svårt att limma större ytor på grund av att limmet fixerar så pass snabbt.
 • Limtypen är skör av naturen och rekommenderas därför ofta inte för strukturell limning.
 • Bör förvaras i kyl för bästa hållbarhet.

Letar du efter ett cyanoakrylat-lim för industriell användning?

Hitta våra produkter HÄR eller kontakta oss för hjälp med ditt val.

Ompackning av lim till sprutor

Ibland när du ska limma mindre detaljer eller kanske när du vill använda dig av en doseringsutrustning eller en bordsrobot fungerar inte alltid ett lims originalförpackning så bra. Vid sådana tillfällen så kan det vara en god idé att packa om limmet till mindre sprutor. Vi ska här gå igenom hur du gör ompackning av lim till sprutor på ett enkelt och säkert sätt!

I videon nedan visar vi dig hur du på ett enkelt sätt kan packa om lim så som exempelvis silikon eller MS-polymer till mindre sprutor.

Instruktionsvideo för ompackning av lim till sprutor

Trögflytande lim i patron

Många 1-komponentsprodukter säljs på patroner mellan 290 och 330 ml. Dessa dispenseras med en skelettpistol (alternativt lyfttrycksdriven eller batteridriven limpistol). Många av dessa typer av lim är trögflytande.

Vid ompackning av lim till sprutor kan limmet föras över till den tomma sprutan utan kolv och utan förslutare. Med denna metod så knuffas luften ut ur sprutan under tiden du fyller på den. Sedan sätts kolven i – fortfarande utan förslutare – för att kunna trycka ut all luft. Stanna när limmet kommit ända ut i sprutans spets och förslut då sprutan genom att sätta på korken (även kallad förslutaren).

Ompackning av trögflytande lim till sprutor.
Ordning:
1. Lim
2. Kolv
3. Förslutare

Trögflytande lim i tub

En annan vanlig förpackningstyp för exempelvis silikoner och MS-polymerer är 90 ml tub. Denna typ av tuber är smidiga som de är i många fall men det kan ändå vara svårt att få till en jämn och fin dosering med dom på grund av att det endast går att hantera dem manuellt. För att packa om ett trögflytande material från tub till en spruta gör du på precis samma sätt som med patron. Ett tips är att använda en så kallad nyckel för att få ut så mycket som möjligt ur tuben.

Lexikon för sprutdelar

Lättflytande lim

För ett lättflytande lim kommer metoderna ovan inte att fungera lika bra utan med stor risk för kladd. För att limmet inte ska rinna ur tippen så sätt på förslutaren i förväg. Häll sedan i limmet (som kan komma från vilken typ av förpackning som helst). Se till att lämna utrymme för kolven.

Nu är det pilliga att få i kolven. Ett tips är att vinkla den lite och nästan böja in ena kanten för att släppa ut så mycket luft som möjligt

Ompackning av lättflytande lim.
Ordning:
1. Förslutare
2. Lim
3. Kolv

Vid luftbubblor i sprutan

Centrifugering vid ompackning av lim
Centrifugera sprutorna med tippen uppåt för att bli av med luftbubblor.

Det är lätt hänt att det blir lite luftbubblor i sprutan trots allt. Om det uppstått luftbubblor kan du centrifugera sprutorna med tippen uppåt. Efter centrifugering kommer luften att ha lagt sig mot toppen och du kan enkelt trycka ut den.

Artiklar som används i videon:

COX Manuell doseringspistol för 310 ml

Nordson EFD Cylinderbehållare med kolv (3-55 cc finns tillgängliga)

Nordson EFD Förslutare

Nordson EFD Konisk plastnål

Lim för låga temperaturer

Inom vissa branscher och tillämpningar är det vanligt att en limfog behöver tåla extrema temperaturer – både höga och låga. I det här inlägget ska vi fokusera på lim för låga temperaturer.

Vad händer med ett lim vid låga temperaturer?

Till skillnad från vid höga temperaturer så bryts lim inte ner (förstörs kemiskt) vid låga temperaturer. Dock så kan limmets egenskaper förändras.

Det största problemet vid låga temperaturer är att limmets modul ökar. Det vill säga flexibiliteten försämras ju lägre temperaturen är. När limmet är mindre flexibelt är det också per automatik mer skört och därmed mer känsligt för till exempel slag och vibrationer. I värsta fall kan limmet spricka.

Andra lim kan påverkas genom att vidhäftningen mellan lim och substrat försämras och att fogen kanske delamineras.

Vilka lim passar bäst vid låga temperaturer?

Temperaturer som vid till exempel en vinterdag utomhus är oftast inget problem för ett standard-lim, beroende på vad limfogen ska utsättas för utöver kylan.

På grund av att det framför allt är modulen som påverkas, så är de lim som klarar sig bäst vid låga temperaturer de med en låg modul, eller hög flexibilitet. I många fall är det viktigt att limmet bibehåller sin flexibilitet även vid låga temperaturer och att styrkan / vidhäftningen inte försämras.

Att använda ett flexibelt lim kan också ha fördelar vid temperaturväxlingar då den termiska expansionen skiljer sig mellan två limmade substrat.

Epoxi och silikon är de två typer av lim som klarar sig bäst vid extremt låga temperaturer. Ofta är de lim som tål höga temperaturer också bra lim för låga temperaturer.

Helt vanliga silikoner brukar behålla sin flexibilitet (modul) ner till ca -60 ˚C och det finns speciellt formulerade produkter som klarar detsamma ner till lägre än -100 ˚C.

Epoxi-baserade lim är förvisso oftast inte speciellt flexibla (i alla fall inte jämfört med en silikon) men kan ofta hantera både låga och höga temperaturer.

Stirra dig inte blind på de värden som anges i databladen. I datablad för Epo-Teks lim till exempel är ofta den minimala rekommenderade användningstemperaturen angiven som -55 ˚C. Detta beror inte på att det händer något speciellt vid denna temperatur, utan att det endast ner till den temperaturen som tester har gjorts. Många epoxi-lim kan klara av betydligt lägre temperaturer utan att förlora för mycket vidhäftning eller styrka för tillämpningen. Även nere vid kryogena temperaturer mellan -150 ˚C och -273 ˚C (absoluta nollpunkten). Vissa produkter kan till och med bli starkare.

Tänk på att ett lims temperaturtålighet inte bara påverkas av temperaturen i sig, utan även andra variabler så som exponeringstid, temperaturvariation, atmosfär, detaljens konfigurering och mekanisk påfrestning. Dessutom så kan som sagt materialets egenskaper påverkar på olika sätt, speciellt närmare gränserna som anges. Det är därför viktigt att verifiera att de rekommenderade brukstemperaturerna passar för en specifik tillämpning.

Det är viktigt att verifiera att de rekommenderade brukstemperaturerna passar för en specifik tillämpning.
Ett lims temperaturtålighet påverkas inte bara av temperaturen i sig utan även av andra variabler…

Tillämpningar där ett lim som tål kryogena temperaturer kan behövas

Flygindustrin, rymdindustrin, kyl- och frysutrustning och SEM (Scanning Electron Microscope) kan kräva lim som tål låga eller kryogena temperaturer. Det kan handla om ingjutning av elektriska komponenter, fastlimning av komponenter, skydd av elektronik-komponenter (coatings, potting) mm.

Typer av lim för låga temperaturer

Generella gränser för olika limtyper:

 • Silikonlim: Standard-produkter tål normalt ner till mellan -40 och -60 ˚C.
 • MS-polymerlim: Tål normalt ner till -40 ˚C.
 • Epoxilim: Standardprodukter tål normalt ner till -55 ˚C.
 • Polyuretanlim: Tål normalt ner till -40 ˚C.
 • Akryllim: Tål normalt ner till -40 ˚C
 • Cyanoakrylatlim: Tål normalt ner till -55 ˚C
 • Anaerobt lim: Tål normalt ner till -55 ˚C

Produkter framtagna för extremt låga temperaturer

Exempel på några produkter som är framtagna för extremt låga temperaturer (kryo) listas nedan:

Nusil R3-2160: 2-komponents lim / tätningsmedel, silikonelastomer. Har klarat sig bra i tester ända ner till -140 ˚C.

Nusil R-2655Nusil R-2560: 2-komponents silikon för potting, inkapsling eller coating som bibehåller sina egenskaper ner till -115 ˚C.

Nusil R-2949: Termiskt ledande 2-komponentslim som bibehåller sina egenskaper ner till -115 ˚C.

Nusil R-2634: Elektriskt ledande silikonlim som klarat tester ner till -140 ˚C.

Nusil CV7-1142-1, Nusil CV-2510: Lågutgasande silikon för rymd-applikationer. Kan användas som lim, tätningsmedel, ingjutning. Rekommenderad användningstemperatur ner till -115 ˚C.

Nusil CV-1144-0: Silikonbaserad lågutgasande coating (atomic oxygen) som bibehåller sin flexibilitet och övriga egenskaper ner till ca -115 ˚C.

Epo-Tek 301-2: Epoxilim med låg viskositet och hög skjuvstyrka vid kryogena temperaturer. Lågutgasande.

Epo-Tek 7110: Termiskt ledande epoxilim med hög skjuvstyrka vid kryo-temperaturer.

Epo-Tek H20EElektriskt ledande epoxilim. Lågutgasande.