Smörjfett för pelletspress som ökar livslängden

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma kostnadsbesparingar genom att lagerlivslängden ökar. Därmed minskar även kostnader för material och arbete för lagerbyten. Med mindre maskinexponering under arbete så ökar även säkerheten för personal.

Pelletspressar är en tuff miljö för lager som ibland måste arbeta i hög temperatur, upp till 130-160°C, samtidigt som det kan förekomma hög luftfuktighet då spånens fukthalt ligger på över 90%. Med hård belastning i pressrullarna på upp till 700-1000 kN får man ofta en begränsad hållbarhet och relativt täta lagerbyten är ett faktum. Därför är det viktigt att välja rätt smörjfett för pelletspress-användning.

Valet av smörjfett för pelletspress är viktigt

En pelletspress arbetar under ytterligheter på vad materialet tål och därmed blir val av smörjfett en mycket viktig komponent. Sealtite V 1102 EP är speciellt framtagen för just dessa ytterligheter.
Med höga tryck och värme så är hög viskositet på den ingående basoljan viktig. Med ökad värme så sjunker viskositeten vilket gör att man måste kompensera detta med hög ingående viskositet på basoljan i smörjfettet. Vi har jämfört andra förekommande smörjfett i pelletspressar på marknaden och med Sealtite V 1102 EP så har vi beräknat fram ett högre lambdavärde (smörjfilm) som direkt går att koppla till livslängden på lager.
Höga tryck kräver även additiv som hjälper oljan att minska friktionen. I Sealtite så ingår en unik kombination av högsmörjande additiv samt även vismut (som är en nära släkting till bly). Denna unika kombination gör att detta smörjfett har dubbelt så hög lastförmåga än konventionella EP-smörjfett.

Förtjockaren i smörjfett ytterligare en viktig komponent

Även förtjockaren i smörjfett är viktigt komponent för att få balansen mellan alla faktorer så att oljan i smörjfettet skall prestera optimalt. I Sealtite V 1102 EP så är förtjockaren av Litium-kalcium komplex vilket innebär att man hare tre viktiga delar för att täcka alla påfrestningar, (ett normalt smörjfett har en till två). Litium-delen för att klara hög temperatur, kalcium för att klara hög fuktighet och med tillägget -komplex så får man en tät struktur i förtjockaren som håller oljan på plats vid vibrationer, vilket gör Sealtite V1102 EP mycket mekaniskt stabilt.
Det är även viktigt att smörjfettet kommer ut på plats till lagret och även då Sealtite V 1102 EP har högviskösa komponenter ger den mycket bra pumpbarhet i centralsmörjningssystem.

Ökad lagerlivslängd med Sealtite V 1102 EP

Kunder som använder Sealtite V 1102 EP har i det flesta fall ökat lagerlivslängden till det dubbla och därmed minskat både underhållskostnader och lagerkostnader. Med beräkning tillsammans med kund så har Sealtite V 1102 EP medfört kostnadsbesparingar på 330 000 SEK för kund med 4 pelletspressar. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hur vi kan hjälpa dig med val av smörjfett till pelletspressar.

Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Oljeborrningsutrustningsbolaget Noble i Texas, USA, hade väldigt stora problem med skärning, på kritiska rostfria gängade förband i sina styrbara roterande oljeborrningsmaskiner. Varje gång det hände var man tvungen att stoppa borrningen, för att få loss och reparera, de trasiga borrningssektionerna vid en verkstad, detta innebär ökade kostnader för arbetskraft, transporter, reparationer, och inte minst, minskad produktionstid. Utöver detta var de trasiga borrningssektionerna var borta i upptill en vecka.

Varje rostfri sektion i Nobles styrbara roterande oljeborrningsmaskiner är säkrade med 114 eller 168 mm API gängade förband. Dessa kritiska förband är dragna till standardmoment av 43 400 och 84 400 Nm.

Kund: Noble Drilling Corporation, Sugar Land, Texas, USA, är ett globalt ledande företag inom oljeborrningsutrustning.

Utmaning: Hindra kallsvetsning och skärning av rostfria gängade förband dragna till extremt höga åtdragningsmoment.

Lösning: Ersätta en traditionell anti seize pasta, som trycktes ut ur gängorna vid dragning av förbandet, vilket ledde till skärning/svetsnings problematiken, med en ultraren, metallfri pasta med en bättre bärig, fastsmörjmedelsfilm.

Produkt: Molykote P-37 antiskärpasta.

Identifiera problemet: Gängskärningsproblem på oljeborrningsutrustning

Just som Noble låg i startblocken för att lansera sin senaste generation av borriggar, arbetade ett av deras konstruktionsteam tillsammans med Duponts smörjmedelsspecialister för att identifiera orsaker till skärningsproblem på vissa gängade förband. Vid den tidpunkten, monterades de gängade förbanden med en traditionell antiskärpasta, som fungerade bra på flera av skruvarna. Denna pasta, blev uppenbarligen, uttryckt ur gängorna under de extremt höga åtdragningsmomenten.

Problemet verkade fokuserat på den traditionella antiskärpastan innehållande olika metallbaserade fasta smörjmedel, som krom, koppar, nickel och molybden. Rostfria stål innehåller molybden, krom och nickel. Dessa reagerar ej bra med syre, så endast mycket tunna metalloxidskikt bildades in förbanden.   

När väl oxidskiktet blir skadat av nötning, som under åtdragning, byggs nötningspartiklar upp, och den oxidfria metallen skär under de extrema trycket. De partikelfyllda gängorna blir sedan mycket svåra att demontera, detta blev identifierat som huvudorsaken till alla gängrelaterade problem.

En annan bidragande orsak var att många vanliga antiskärpastor innehåller svavel, fosfor, och zink. Dessa kan ge upphov till späningskorrosion och försprödning av gängor. Båda dessa kan leda till korngränssprickor i skruv och mutter som propagerar tills brott. Enligt Noble, hade de upptill 25 % brott/skärning på skruvar.

Finna en lösning

Molykotes smörjspecialister och Nobles borringenjörer arbetade tillsammans för att ta fram en lösning som skulle reducera kvalitetsproblemen med skruvförbanden.

För det första måste den nya pastan vidhäfta bättre på de rostfria kontaktytorna i skruvförbandet, och ej tryckas ut vid montage. Den måste också bilda en effektiv smörjfilm trots laster, föroreningar och temperatur i en oljeborrnings miljö.

Vidare, måste innehållet ha en låg nivå av föroreningar som svavel, halogener, och ett minimum innehåll av fosfor, zink, bly, och andra metaller som kan ge upphov till spänningskorrosion eller förspröda skruvmaterialet.

Lösningen som valdes var Molykote P-37 Antiskärpasta, en ultraren, metallfri smörjpasta som är speciellt framtagen för användning på skruvförband av austernitiska stål och stållegeringar. Den högviskösa pastan bildar en heltäckande smörjfilm med hög vidhäftning som motstår de extrema krafterna vid borrningsapplikationer. Pastan stannar kvar under extremt höga åtdragningsmoment, ger utmärkt tätande funktion och underlättar demontering efter långtid utan skador på gängor.  

Noble ersatte sin befintliga antiskärpasta med Molykote P-37 pasta på alla kritiska skruvförband på sina utrustningar. Denna effektiva problemlösning har gjort stor skillnad i att öka utrustningens tillförlitlighet, samtidigt som det minskat underhållskostnaderna och ökat produktiviteten. Noble har rapporterat en minskning av gängrelaterade problem med mer än 50%.  

Molykote P-37 Antiskärpasta reducerar skruvförbandsrelaterade brott

Pastan som valdes för att lösa problemen med skruvförbanden har en utmärkt lastupptagnings förmåga över ett brett temperaturintervall mellan -40°C till 1400°C. Den innehåller metallfria fasta smörjmedelspartiklar som ger enastående skydd mot svetsning/skärning, även under mycket tuffa oljefältsförhållanden. Molykote P-37 pasta används också ofta på kritiska skruvförband inom energisektorn som bl.a. turbin och ångventiler, d.v.s. för mycket svåra smörjapplikationer.

Molykote P-37 paste har mindre än 200 ppm innehåll av halogener (inkl. klor-, flour-, och bromföreningar) och mindre än 250 ppm svavel. Dess höga renhet, metallfria fasta smörjmedel skyddar mot kallsvetsning, kärvning och försprödning och underlättar problemfri demontering.

Den grå luktfria pastan är mycket stabil med lång hållbarhet. Den är ej klassad som farligt avfall, och utgör inga kända hälso- eller miljörisker.

Har du frågor om Molykotes produkter kan du vända dig till vår smörjmedelstekniker Joakim Selin.

Läs mer om Molykote P-37 pastan här!

Tekniskt datablad finner du här!

Säkerhetsdatablad finner du här!

5 typer av biokompatibla smörjmedel

Biokompatibla smörjmedel i form av silikon används för att minska friktion mellan komponenter i medicinska tillämpningar eller mellan komponenter och hud. Nusils smörjmedel är biologiskt testat och godkänt enligt ISO 10993 med FDA masterfiles.

Silikoner är effektiva smörjmedel tack vare sina långa, linjära polymerkedjor med hög rörlighet. De är också resistenta mot oxidation, kemiskt inerta och hydrofoba.

När du försöker minska friktionen på din medicinska detalj, kommer typen av material, designen på detaljen och typen av rörelse bidra till valet av smörjmedel.

Användningsområden för medicinska smörjmedel

 • Reducera insättningskraft, t.ex. för nålar, kanyler, trokarer och skalpeller.
 • Reducera drag-krafter, t.ex. för katetrar, styrtrådar och skalpeller.
 • Minimera lossbrytningskraft, t.ex. för ventiler, kranar och sprutkolvar.
 • Som hydrofob beläggning, t.ex. på insidan av sprutcylindern.

Typer av smörjmedel

Biokompatibel silikonolja

Biokompatibla silikonoljor finns i ett stort antal olika viskositet. Oljor med högre viskositet smörjer under längre tid än lågviskösa oljor. Nusils silikonoljor finns även i olika utformande: både vanlig silikonolja samt fluorosilikonolja och blandningar av dessa för att kunna anpassas till olika material och applikationer.

Biokompatibelt silikonfett

Silikonfett är tixotropa formuleringar som har liten eller ingen migrering. Det gör att dessa ofta väljs då smörjningen ska hålla under längre perioder och på specifika ytor. De kan också täta under vakuum.

Biokompatibla silikondispersioner

En silikondispersion är en silikon utblandad i lösningsmedel för att få en lägre viskositet. På så sätt kan ett tunnare och jämnare lager av smörjmedel appliceras jämfört med för silikonoljor eller fett.

Självsmörjande silikon

Nusil självsmörjande silikon

En självsmörjande silikon är en silikon med inbyggt smörjmedel. Den gjutna silikondelen släpper ifrån sig en liten mängd smörjmedel kontinuerligt under detaljens användning vilket kan minska klibbigheten på silikonen liksom friktionen mellan silikonen och andra material.

Vanliga tillämpningar för självsmörjande silikoner är formsprutning eller kompressionsgjutning av ventiler, o-ringar, korkar och tätningar.

Härdande coating

Nusils friktionskoefficient-sänkande beläggningar MED-6670 och MED-6671 appliceras på en silikondetaljs yta för att minska dess friktion. De förhindrar därmed att silikondetaljen klibbar fast i andra delar och ökar motståndet mot nötning hos delar som kommer att röra på sig. I tester har friktionskoefficienten på silikon minskat med upp till 74 %. Produkterna är lösningsmedelsbaserade och appliceras genom sprayning, pensling eller doppning på gjutna silikondetaljer. Efter applicering så härdar beläggningen vilket gör att den inte kan migrera med tiden.

Är du nyfiken på mer information om Nusils sortiment av biokompatibla smörjmedel? Hör av dig!

Tips vid val av biokompatibelt smörjmedel

Smörjmedel kan vara nödvändigt inom många olika typer av medicinska applikationer för att minska friktionen på rörliga delar. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av biokompatibelt smörjmedel till din medicinska applikation? Det ska vi nu gå igenom.

Biokompatibelt smörjmedel kan vara nödvändigt inom många olika typer av medicinska applikationer för att minska friktionen på rörliga delar. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av biokompatibelt smörjmedel till din medicinska applikation? Det ska vi nu gå igenom.

För mer information om vilka typer av biokompatibla smörjmedel som finns tillgängliga för medicinska applikationer, läs vårt tidigare blogginlägg som beskriver dessa.

Titta på typen av applikation

Biokompabiliteten på Nusils smörmedel testas enligt ISO 10993. Inom denna testspecifikation har man delat upp smörjmedlen inom två olika kategorier: för korttidsimplantering (mindre än 30 dagar) och för långtidsimplantering (över 30 dagar). Se till att välja ett smörjmedel med rätt typ av klassning.

Vilken typ av friktionsreduktion behövs? Hydrofobicitet?

Till exempel:

 • Minska insättningskraft i mänsklig vävnad för nålar, kanyler, trokarer och skalpeller.
 • Reducera dragkraften mot andra komponenter eller mänsklig vävnad för katetrar, styrtrådar och skalpeller.
 • Minimera lossbrytningskraften för ventiler och kranar.
 • En hydrofob yta för till exempel insidan på sprutcylindrar.

Vilket material ska smörjas? Glas, plast, metall eller silikon?

Silikon

Ytan på härdade silikonelastomerer (silikongummi) har ofta en hög friktionskoeffeicient och kan kännas klibbiga, vilket försvårar för när dessa delar ska vara rörliga. Silikonelastomerer har också en tendens att klibba fast i varandra om de kommer för nära.

När det gäller smörjmedel för silikon är det viktigt att ta silikonernas kemi i beaktning. Om elastomeren och oljan är för lika kan oljan diffundera in i elastomeren vilket får den att svälla, och givetvis försämrar effekten av smörjningen. De flesta silikondetaljer är baserade på dimetyl-silikonpolymerer. Att välja en fluorosilikon som smörjmedel förhindrar diffusion. Ett annat alternativ är att välja ett med högvisköst smörjmedel, som ett silikonfett, som kommer att ha svårare att migrera in i elastomeren. Förutom traditionella biokompatibla silikonsmörjmedel finns också härdande beläggningar som kan appliceras på silikonen. Dessa binder kemiskt till elastomerens yta och bildar en flexibel och tålig coating som inte förändrar elastomerens mekaniska egenskaper förutom att den sänker friktionskoefficienten. Ett annat icke-traditionellt alternativ är att sillverka silikondetaljen av en själ-smörjande silikon, där smörjmedlet alltså är inbyggt.

Metall

Metallytor på skalpeller, nålar och kanyler har en viss friktion. När dessa kommer i kontakt med eller till och med ska föras in i mänsklig vävnad, kan friktionen orsaka onödig skada och förstås orsaka patienten smärta. För att minska friktionen, har mycket ansträngning lagts på att optimera designen. Titta till exempel på en kanyl så ser du att nålspetsen har en speciell form som ska orsaka minst friktion. Den friktion som fortfarande är kvar kan minskas ännu mer genom att använda silikonsmörjmedel.

För metall är det speciellt viktigt att fundera över hur länge smörjmedlet behöver verka. Är det en engångsprodukt (t.ex. en injektionsspruta) eller flergångsprodukt (t.ex. suturnål som ju ska penetrera huden många gånger).

Ett vanligt val för smörjning av metall är att använda en silikonvätska (silikonolja). För engångsanvändning är lågviskösa vätskor passande, men för flergångsanvändning kan det vara bättre att använda ett högvisköst silikonsmörjmedel, kanske dispergerad i lösningsmedel för att enklare få en tunn och jämn smörjning.

Glas

Silikoner tenderar att ha god vidhäftning till glas tack vare deras liknande kemiska struktur med kiselsyre-kedjor. Att tillsätta värme kan göra att den annars så icke-reaktiva silikonen faktiskt tvärbinder till glaset för ännu bättre vidhäftning.

Ofta, när det gäller glas, så handlar smörjningen om att få en hydrofob yta. Det kan till exempel vara att belägga insidan av en sprutcylinder med silikonolja för att det ska gå enklare att trycka ut medicinen. Detta brukar kallas för silikonisering. En biokompatibel silikonolja eller silikonfett kan användas för smörjning av glas, eventuellt utblandad i lösningsmedel till en dispersion för appliceringens skull.

Plast

Det finns många plaster som används inom medicinsk industri. Friktionspunkter hos plaster kan kräva smörjmedel. För att få kolvar och proppar av olika slag att glida bättre är silikonfett vanligt att använda då denna typ av smörjmedel tenderar att migrera minst. Om du vill använda en dispersion – se till att plasten tål lösningsmedlet.

Vilken typ av process är möjlig?

Fundera över om det finns möjlighet att applicera värme (för värmehärdande alternativ), om luftfuktigheten är stabil (för fukthärdande alternativ) och om ni kan tänka er att ha lösningsmedel i er process.

Hur ska smörjmedlet appliceras?

Med torkduk, pensel/borste, sprayning eller doppning? Ska processen vara manuell eller automatiserad?

Hur många cykler ska smörjmedlet ha effekt?

En eller några få – välj en låg viskositet.

Flera – välj en högre viskositet eller härdande system.

Urvalsguide för Nusils biokompatibla silikonsmörjmedel

Har du fler frågor, tveka inte att kontakta oss för guidning!

4 sätt att sänka friktionen på silikon

Silikon har generellt hög friktion vilket gör att den kan vara svår att använda i rörliga delar. Vi går här igenom 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon!

Silikon har generellt hög friktion och är naturligt klibbig. Ju mjukare silikonen är, desto mer ju desto mer klibbig blir dess yta. Detta innebär att silikon ofta har en tendens att dra åt sig bl.a. damm och att den enkelt klibbar fast i både sig själv (”blocking”) och andra material. Silikonen kan även vara svår att använda i rörliga delar. Dessa egenskaper kan ofta bli problematiska i applikationer som kräver att en silikondetalj ska kunna glida bra eller röra sig lätt. Då är det bra att ha koll på hur du kan sänka friktionen på silikon.

Här är 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon:

1.      Friktionssänkande beläggning

Ett effektivt och långsiktigt sätt att sänka friktionen på silikon, till exempel för att minska insättningskraften, är att belägga ytan med en härdande coating. Nusil har speciella beläggningar som sänker friktionskoefficienten på silikon. Dessa produkter är lösningsmedelsbaserade, så se till att din process tolererar användningen av dessa.

När beläggningen härdat, har den bildat en flexibel och torr hinna som inte kan migrera men inte heller påverkar de mekaniska egenskaperna (så som hårdhet) hos silikonen. En friktionssänkande beläggning kan sänka den statiska friktionskoefficienten med upp till 74 % och den kinetiska med upp till 54 % på en typisk LSR. Dessutom kommer beläggningen att öka silikonens nötningsbeständighet.

Det finns två typer av härdningsmekanismer tillgängliga:
platina-katalyserad 2-komponents för platinakatalyserade gummin (de flesta LSR och HCR) eller
fukthärdande för silikoner som innehåller tenn (kondensationshärdande silikoner).

2.      Silikonolja

En silikonolja är det traditionella sättet att minska lossbrytningskraften, insättningskraften och dragkraften för silikon. När du väljer en silikonolja till din silikon är det viktigt att ta hänsyn till silikongummits kemi. Om en vanlig silikonolja används på ett vanligt silikongummi (PDMS) kommer oljan att migrera in i silikonen vilket får den att svälla och förlora sina smörjande egenskaper. Välj då istället en fluorosilikon-baserad silikonolja för vanlig silikon och en vanlig silikonolja för fluorosilikon.

Nusil självsmörjande silikon för att sänka friktionen på silikon

Silikonoljan kan appliceras som den är eller spädas ut i lösningsmedel för applicering av tunnare skikt. Fundera över vilken visksoitet på oljan som är optimal för just din applikation. En olja med högre visksoitet kommer att migrera långsammare vilket ger ett resultat som håller längre.

3.      Silikonfett

Ett silikonfett minimerar också lossbrytningskraften för silikon. Fördelen med att välja ett silikonfett istället för en vätska är att fettet migrera mindre vilket också gör att din silikondetalj smörjs under en längre tid.

Samma sak som för silikonolja gäller: använd ett fluorosilikonbaserat fett till vanlig silikon och vice versa. Fettet kan appliceras som det är eller utspätt i lösningsmedel.

4.      Välj en självsmörjande silikon

För att förenkla processen och slippa extra steg för smörjning, kan en självsmörjande silikon vara ett bra val. Denna teknologi innebär att din LSR eller HCR redan är laddad med smörjmedel. Smörjmedlet kommer efter vulkanisering att migrera ut från silikongummit i en jämn takt. Själva silikonen liksom mängden smörjmedel kan anpassas för att passa den specifika applikationen.

Räddningen mot bakterier i skärvätska

Bakterier i skärvätska leder till tidigare behov av skärvätske-byte. Detta är både dyrt och inte så miljövänligt. Sealtite Biocid 330 är en ny (2019) baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan och förlägger hållbarheten på denna.

Bakterier i skärvätska kan ge korrosionsproblem och ger också ofta dålig lukt. Bakterier i skärvätska kan till exempel uppkomma av fel koncentration på skärvätskan. Se till att mäta koncentrationen regelbundet för att hålla koll och justera vid behov. Även pH är bra att mäta då ett för lågt pH tyder på antingen att koncentrationen är för låg eller att skärvätskan är utsatt för ett bakterieangrepp. Skulle bakterietillväxten trots detta bli ett problem, eller som förebyggande behandling innan ett längre stopp, kan en baktericid tillsättas.

Vi på G A Lindberg kan stolt meddela att vi erbjuder denna baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan och inte är cancerogen till skillnad från många andra alternativ på marknaden. Denna Baktericid går under namnet Sealtite Biocid 330

Sealtite Biocid 330 är en formalinavgivare speciellt framtagen med hänsyn till användarvänlighet och lämplig storlek på förpackning (5 liter som tillsättes till 1000 liter färdigblandad skärvätska).

Den 1 december 2018 klassades de vanligt förekommande formalinavgivarna i skärvätskor cancerogena. Detta har medfört att de flesta tillverkare har formulerat om sina skärvätskor. Tekniken för att förhindra bakterier fungerar så att skärvätskan har en stark buffert och kan hålla ett högt stabilt pH vilket medför att bakterier ej får fäste. Men om bakterierna får fäste, vilket är lätt hänt om du missar att sköta systemet minutiöst finns det inga ingående ämnen som aktivt dödar bakterier och skärvätskan får ganska snart bytas ut. Detta är både tidskrävande och kostsamt.

Spar dyra byten av skärvätskan med Sealtite Biocid 330.

Om du får bakterieangrepp, ta 5 liter av vår biocid till 1000 liter av den angripna skärvätskan så kommer bakterierna försvinna och pH kommer att stabiliseras.

Namnet Sealtite är GA Lindbergs eget registrerade varumärke som vi använder oss av i de fallen vi inte använder oss av våra starka leverantörers varumärken.
För tekniskt datablad och säkerhetsdatablad, klicka här!

För mer information om denna produkt vänligen kontakta din säljare eller vår tekniska expert Mats Svensson, 08-703 01 46.

SVHC-listan uppdaterad – Nya lagar och regler

Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern, alltså ett särskilt farligt ämne ) innehåller nu totalt 197 ämnen.

Här på G A Lindberg ChemTech håller vi ständigt koll på vad som händer med de olika regelverk som ger vägledning för vår kemiska verksamhet. SVHC-listan uppdateras i regel med ett par nya ämnen två gånger om året, oftast i januari och i mitten av sommaren, men det är lite beroende på när EU-parlamentet behagar samråda.

Vill du ha information direkt vid nya lagar och regeluppdateringar kan du anmäla dig som prenumerant här: (ange ”Nya Lagar” som ämne tack! ) kontaktformulär eller skicka ett mail till Clara H. Cortinovis.

Den här gången lades det till sex nya ämnen på SVHC-listan. Fyra av dessa tillhör gruppen PAH (polyaromatiska kolväten). Dessa ämnen är inget som tillverkas för användning utan de bildas i samband med framställningsprocessen av tjära och beck.

De andra två ämnena är en bisfenol, 4,4´-Isobutyletylidendifenol och 1,7,7-trimetyl-3-(fenylmetylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on.

Ingen av de nyupplagda ämnena har identifierats i vårt produktsortiment. Vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med alla våra leverantörer för att information i produktuppdateringar och förändringar inom regelverken ska kunna nå er som kunder så fort som möjligt.

För att läsa mer om de kemiska regelverk som styr vår kemikaliehantering besök Kemis hemsida: www.kemi.se/lagar-och-regler

PS: Fyra nya ämnen har även adderats till ROHS direktivet det gäller fyra ftalater; Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP). Restriktionerna kommer att träda ikraft för dessa ämnen den 22 juli 2019.

För frågor och funderingar kring våra produkter kontakta gärna vår miljöansvariga Clara H. Cortinovis 08-703 02 31.

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager

Läs här om smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer! Överlägsen produktprestanda, lägre övergripande underhållskostnader och ett lägre miljöavtryck bidrar till att möta ökande konsumentförväntningar. För biltillverkare ger detta möjlighet att erbjuda förlängda garantier och förbättrad produktivitet genom bättre och säkrare livslängd på komponenter.

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Här har vi listat vilka högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer.

Innehåll:

 • Högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer
 • Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer
  • Välkända Krytox™ applikationer i fordon
   • Fläktkoppling
   • Generator
   • Kopplingslager
   • Fläktlager
   • Lastbils koppling
 • Andra applikationer
  • Konstruktionsfördelar med Krytox™ smörjmedel
  • Rekommenderad fett mängd
  • Film styrkehållbarhet
  • Längre lagerlivslängd

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Pålitliga högpresterande PFPE smörjmedel från Chemours kan stå upp även till extrema förhållanden. Krytox™ oljor och fetter har bevisade vetenskapliga och tekniska egenskaper för att lösa de mest kritiska problemen inom bilindustrin. Överlägsen produktprestanda, lägre övergripande underhållskostnader och ett lägre miljöavtryck bidrar till att möta ökande konsumentförväntningar. För biltillverkare ger detta möjlighet att erbjuda förlängda garantier och förbättrad produktivitet genom bättre och säkrare livslängd på komponenter.
För att läsa mer om vårt utbud av Krytoxprodukter, se här!

Krytox ™ oljor och fett är baserade på perfluoropolyeter (PFPE) oljor. Dessa syntetiska fluorerade smörjmedel används under extrema förhållanden, såsom kontinuerliga höga temperaturer upp till 288 ° C och högre temperaturer under kortare perioder, beroende på val av produkt. Krytox ™ oljor och fett är exceptionellt säkra, pålitliga och erbjuder miljöfördelar samt betydligt längre smörjmedelslivslängd.

Dessa oljor och fetter kommer inte att brinna eller stödja förbränning, inte heller i 100% flytande eller gasformigt syre, och de kommer inte heller att brytas ner i närvaro av aggressiva kemikalier.

I fordonsapplikationer ger Krytox ™ oljor och smörjmedel mycket bra lågtemperaturegenskaper, samtidigt som prestandan uppehålls vid höga temperaturer. Dessa oljor och fetter kan öka livslängden för kritiska komponenter, så att de kan gå tystare och leva längre, för överlägsen, pålitligare drift. Se vår broschyr med produkter här!

I fordonsapplikationer ger Krytox ™ oljor och smörjmedel mycket bra lågtemperaturegenskaper, samtidigt som prestandan uppehålls vid höga temperaturer.
Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer

Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer

Flera kvaliteter av Krytox ™ -olja och fett är lämpliga för fordonsanvändning, beroende på typ av applikation och vilket temperaturområde som efterfrågas. I tabellen ovan listas de vanligaste typerna som för närvarande används.
Har ni frågor vilka produkter ni ska använda er av, kontakta vår smörjmedelsexpert, Joakim Selin!

Välkända Krytox™  applikationer i fordon

Fläktkoppling

En termostatstyrd fläktkoppling driver kylfläkten. Lagrena som stöder drivaxeln för denna koppling uppvisar ofta höga temperaturer. Om dessa lager nöts och börjar haverera, går kylfläkten mindre effektivt. När detta inträffar kan motorn överhettas, och eventuellt motstånd i fläktkopplingens rotation kan minska värdefull effekt från motorns drivaxel, vilket ytterligare reducerar motorns effekt. Krytox ™ smörjmedel har låg volatilitet och hög viskositet, vilket ger lång livslängd och utmärkt smörjning till fläktkopplingen under dessa höga temperaturförhållanden.

Generatorn

Generatorn är vanligtvis bältdriven av motorn och levererar el till basala bilfunktioner som strålkastare, radio, etc. medan bilbatteriet laddas upp. När elen alstras, blir generatorn och därmed lagren mycket varma. Standard smörjmedel bryts ner i denna extremt höga temperaturmiljö, vilket leder till haveri på generatorlagret. När lagren nöts och börjar haverera, kan de öka generatorns rotationsmotstånd. Detta minskar generatorns prestanda och berövar effekt från resten av bilen. Kanske ännu mer kritiskt, om generator lagrena havererar, kommer generatorn att haverera och fordonet stannar. De högre effektgeneratorerna som används i dagens fordon avger en enorm mängd värme, vilket kräver avancerad och pålitlig värmestabilitet och prestanda som hos Krytox ™ fett.

Kopplingslager

Pilotlagren stöder växellådans kopplingsända. Om smörjmedlet i styrlagret misslyckas kommer själva växeln att haverera. Pilotlager smorda med Krytox ™ högpresterande smörjmedel kommer att fungera längre och fungera bättre jämfört dito smorda med andra syntetiska smörjmedel på grund av Krytox ™ -produkternas höga belastningsförmåga, kemiska inertitet och betydligt bättre oxidationsstabilitet.

Kylfläkt

För att maximera prestanda måste en bils motor köra vid sin optimala temperatur (vanligtvis runt 93 ° C), som styrs av kylsystemet. En komponent i systemet är kylfläkten, som blåser luft genom radiatorn, tar bort överflödig värme. Fel i kylfläktens lager leder till att fläkten havererar, vilket i sin tur leder till överhettning av motorn. De sintrade lager som används i kylfläktar havererar ofta på två sätt: antingen förångassmörjmedlet eller så bryts det ned genom oxidation. Användningen av Krytox ™ förhindrar båda dessa sätt att haverera, på grund av dess låga avgasning och dess oöverträffade motståndskraft mot oxidation.

Tunga lastbilskopplingar

I många tunga lastbilar har motorerna en mycket lägre övre gräns för varvtalet. För att förhindra att motorn förstörs, används en automatisk koppling. När den inställda maximala varvtalsgränsen är uppnått, kopplar den automatiska kopplingen ifrån och meddelar föraren att han skall växla. Detta både förhindrar motorskador och gör det enklare för föraren. Lagerna i kopplingen är kritiska för dess funktion och måste få tillräcklig smörjning för att fungera korrekt. Smörjning med Krytox ™ medium viskositets smörjmedel med låg volatilitet minskar risken för att lagren havererar med de frekventa växlingsbytena och de höga belastningarna som uppkommer under dessa lastbilars långa och hårda livstid.

Andra applikationer

Krytox ™ smörjmedel används vanligtvis för att förlänga livslängden för chassikomponenter och kraftöverföringskomponenter inklusive:
• Låsningsfria bromsar
• Generatorer
• Kopplingslager
• Remskivor
• CV / universalleder
• Hjullager
• Kylfläktmotorer

Designfördelar med Krytox™  smörjmedel

• Öka temperaturtålighet
• Underhållsfri drift
• Ökad livslängd
• Motstånd mot extrema miljöer
• Brandsäkert
• Låg ljudnivå

Rekommenderad lagerfyllning

På grund av överlägsen prestanda och högre densitet kan fettfyllning med Krytox ™ smörjmedel reduceras utan att livslängden reduceras. Medelbelastade lager med DN-värden (inre ID i mm x rpm) på 50 000-200 000 kan fyllas till 35%. För applikationer med högre hastighet kan fettfyllningen minskas till 25%.

Hållbarhet hos smörjfilmen

Krytox ™ smörjmedel har visat sig ha en överlägsen filmhållfasthet under extrema belastningar jämfört med syntetiska kolväten, avancerade estrar, polyalkylaromater, etc. Testresultat har publicerats av NASA Lewis Research Center i ASLE-transaktioner.

Betydligt längre lagerlivslängder

Krytox ™ smörjmedel har testats med ASTM och DIN lagertest vid hastigheter som sträcker sig från 10.000-20.000 rpm för att visa förlängd livslängd.
För ytterligare information, besök gärna Krytox hemsida!

Skötsel av skärvätska under semester-stopp

Så här inför julledigheten kan det vara bra att se över skötsel av skärvätskor under semesterstopp för att undvika onödiga driftstopp och problem! Vår smörjmedelstekniker Mats Svensson delar här med sig av lite tänkvärda och handfasta tips hur du tar hand om din skärvätska under semester.

Kontrollera koncentrationen:

Kontrollera koncentrationen av skärvätskan med en refraktometer. Koncentrationen skall ligga över 8%. Justera om nödvändigt. Glöm inte kalibrera refraktometern med vatten till 0% så du inte får fel mätvärden.

Kontrollera pH:

Kontrollera pH i skärvätskan med pH Stickor eller pH-mätare. pH bör ligga över 9.0. Om pH ligger ca 8,7 – 9,0, så tillsätt ca 0,1-0,3% Curtis AR W 45 (pH Booster). Skulle pH ligga lägre så överväg att byta skärvätska, se nedan rubrik om byte av skärvätska. Alternativt tillsätta 0,5% Sealtite 330 Biocid. Kontrollera efter 1-2 dagar att pH har stabiliserats upp till minst 9,0, om ej tillsätt även pH Booster.

Läckolja:

Innan stopp se till att all läckolja avlägsnas i möjligaste mån (läckolja utgör mat till bakterier). Det är bra att se till att oljeavskiljare är verksamma även under stopp, t.ex. med en timer.

Bra förebyggande:

Bakterier har svårt att föröka sig när det är rörelse i vattnet. Det räcker med ytterst lite rörelse. Är det möjligt att ha en pump som ibland rör runt, t.ex. en akvarium-pump (anpassad för petroleum) eller eventuellt en tryckluftsslang som kan ligga i och ge lite bubblor i din skärvätska under semester-tiden. Personal under uppehåll som tittar till kan spola runt etc.

Planeras det byte av skärvätska i samband med längre uppehåll, så är det bra att göra rent och tömma systemet innan uppehållet och låta det stå tomt. Se till att rengöra ordentligt innan stoppet. Ligger det kvar skärvätska innan påfyllning vid uppstart se till att fulla upp med min. skärvätska, spola runt och tappa ur.

De starkaste bakterierna kan överleva, så det är bra att få så mycket ny skärvätska som möjligt för att få ut maximal livslängd.

Byte av skärvätska:

1. Tillsätt systemrengörare Sealtite systemrengörare 320 med 1-3% beroende på hur smutsigt systemet är. Detta skall göras minst 24 timmar innan byte.
 
2. Använd maskinerna som vanligt under dagen så att systemrengöraren verkligen får cirkulera runt. Kontrollera även filter som kan få högre åtgång under rengöringen etc.

3. Töm systemet gör rent verktygshållare etc. spola eller doppa verktyg i en 1% lösning av systemrengöraren.

4. Fyll upp systemet med ny skärvätska, alternativt fyll upp till mininum-nivå för att kunna pumpa runt och töm ut igen.

5. Fyll på med ny emulsion, se rekommenderad koncentration. Blandning sker genom att koncentratet hälls i vatten. OBS! Ej tvärtom. Blandningsutrustning (mixers) bör användas. Lämplig utspädning är 10 – 20 gånger, dvs till 5 – 10 %.

Har du frågor?

Kontakta gärna din lokala säljare eller någon av våra smörjmedelstekniker.

Val av smörjmedel för smörjning av gummi och plast

Val av smörjmedel för smörjning av plast och gummi

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika problem som svällning/ sprickning/ ytförändringar. Ofta uppkommer problem vid val av smörjmedel för o-ringar.

En grundläggande kemisk regel säger att lika löser lika, detta gäller även för plast och gummimaterial. Vid t ex val av smörjmedel för o-ringar, välj aldrig ett smörjmedel med liknande struktur som plast/gummi materialet. Välj ett opolärt smörjmedel till ett polärt plast/gummimaterial. Smörj ej ett silkonmaterial med silikonfett, smörj ej ett naturgummi med mineraloljefett. Ofta finns kompatibilitets information hos plast/gummileverantören. Det finns också olika tabeller för att ge översiktsinformation, men då det finns stor mängd olika tillsatsmaterial i plast och gummi som kan påverka kompatibiliteten är det alltid säkrast att göra ett kompatibilitetstest.

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika svällning, sprickning och ytförändringar.

Test kan göras på följande sätt och är perfekt för att testa smörjmedel för o-ringar:

1. Ta en bit material

2. Väg det

3. Smörj in det

4. Ställ in i ugn i 5-7 dygn (sätt ugnstemperatur 20C under materialets max temperatur)

5. Okulär besiktiga, rengör från smörjmedel, okulär besiktiga, samt väg materialet.

Plastmaterial kan spricka vid lättare skjuvning, eller så kan ytan ha förändrats. Gummimaterial tar ofta upp basoljan i smörjmedlet och ökar därför i vikt vid inkompatibilitet, vanligaste problemet vid val av smörjmedel för o-ringar.

EPDM är ett material där det ofta blir problem med svällning i t ex o-ringar. Det beror på att det är ganska känsligt för de flesta basoljor, det som brukar fungera på EPDM är silikon och PFPE baserade produkter.

PFPE basoljor är helt inerta och är därför oftast ett säkert val av smörjmedel för o-ringar, då de ej påverkar plast eller gummimaterialet.

Vid montage av plast och gummidetaljer kan ovan tillämpas, men det finns också vattenbaserade gummismörjmedel som underlättar montage tills produkten torkat, de är kompatibla med de flesta gummimaterial på marknaden.

Här kan du läsa mer om våra varumärken Krytox™ och Molykote:

https://www.galindberg.se/sv/varumarken/krytox/

https://www.galindberg.se/sv/varumarken/molykote/