4 sätt att sänka friktionen på silikon

Silikon har generellt hög friktion vilket gör att den kan vara svår att använda i rörliga delar. Vi går här igenom 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon!

Silikon har generellt hög friktion och är naturligt klibbig. Ju mjukare silikonen är, desto mer ju desto mer klibbig blir dess yta. Detta innebär att silikon ofta har en tendens att dra åt sig bl.a. damm och att den enkelt klibbar fast i både sig själv (”blocking”) och andra material. Silikonen kan även vara svår att använda i rörliga delar. Dessa egenskaper kan ofta bli problematiska i applikationer som kräver att en silikondetalj ska kunna glida bra eller röra sig lätt.

Här är 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon:

1.      Friktionssänkande beläggning

Ett effektivt och långsiktigt sätt att sänka friktionen på silikon, till exempel för att minska insättningskraften, är att belägga ytan med en härdande coating. Nusil har speciella beläggningar som sänker friktionskoefficienten på silikon. Dessa produkter är lösningsmedelsbaserade, så se till att din process tolererar användningen av dessa.

När beläggningen härdat, har den bildat en flexibel och torr hinna som inte kan migrera men inte heller påverkar de mekaniska egenskaperna (så som hårdhet) hos silikonen. En friktionssänkande beläggning kan sänka den statiska friktionskoefficienten med upp till 74 % och den kinetiska med upp till 54 % på en typisk LSR. Dessutom kommer beläggningen att öka silikonens nötningsbeständighet.

Det finns två typer av härdningsmekanismer tillgängliga:
platina-katalyserad 2-komponents för platinakatalyserade gummin (de flesta LSR och HCR) eller
fukthärdande för silikoner som innehåller tenn (kondensationshärdande silikoner).

2.      Silikonolja

En silikonolja är det traditionella sättet att minska lossbrytningskraften, insättningskraften och dragkraften för silikon. När du väljer en silikonolja till din silikon är det viktigt att ta hänsyn till silikongummits kemi. Om en vanlig silikonolja används på ett vanligt silikongummi (PDMS) kommer oljan att migrera in i silikonen vilket får den att svälla och förlora sina smörjande egenskaper. Välj då istället en fluorosilikon-baserad silikonolja för vanlig silikon och en vanlig silikonolja för fluorosilikon.

Nusil självsmörjande silikon

Silikonoljan kan appliceras som den är eller spädas ut i lösningsmedel för applicering av tunnare skikt. Fundera över vilken visksoitet på oljan som är optimal för just din applikation. En olja med högre visksoitet kommer att migrera långsammare vilket ger ett resultat som håller längre.

3.      Silikonfett

Ett silikonfett minimerar också lossbrytningskraften för silikon. Fördelen med att välja ett silikonfett istället för en vätska är att fettet migrera mindre vilket också gör att din silikondetalj smörjs under en längre tid.

Samma sak som för silikonolja gäller: använd ett fluorosilikonbaserat fett till vanlig silikon och vice versa. Fettet kan appliceras som det är eller utspätt i lösningsmedel.

4.      Välj en självsmörjande silikon

För att förenkla processen och slippa extra steg för smörjning, kan en självsmörjande silikon vara ett bra val. Denna teknologi innebär att din LSR eller HCR redan är laddad med smörjmedel. Smörjmedlet kommer efter vulkanisering att migrera ut från silikongummit i en jämn takt. Själva silikonen liksom mängden smörjmedel kan anpassas för att passa den specifika applikationen.

Räddningen mot bakterier i skärvätskor

Spar dyra byten av skärvätska vid bakterieangrepp genom att använda nya Sealtite Biocod 330, en ej canceorogen baktericid!

Nyhet för 2019: Räddningen mot bakterier i skärvätskor.
Ny baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan.

Vi på GA Lindberg kan stolt meddela att vi erbjuder Baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan. Denna Baktericid går under namnet Sealtite Biocid 330

Sealtite Biocid 330 är en formalinavgivare speciellt framtagen med hänsyn till användarvänlighet och lämplig storlek på förpackning (5 liter som tillsättes till 1000 liter färdigblandad skärvätska).

Den 1 december 2018 klassades de vanligt förekommande formalinavgivarna i Skärvätskor cancerogena. Detta har medfört att de flesta tillverkare har formulerat om sina skärvätskor. Tekniken för att förhindra bakterier fungerar så att skärvätskan har en stark buffert och kan hålla ett högt stabilt pH vilket medför att bakterier ej får fäste. Men om bakterierna får fäste, vilket är lätt hänt om du missar att sköta systemet minutiöst finns det inga ingående ämnen som aktivt dödar bakterier och skärvätskan får ganska snart bytas ut. Detta är både tidskrävande och kostsamt.

Spar dyra byten av skärvätskan med Sealtite Biocid 330.

Om du får bakterieangrepp, ta 5 liter av vår biocid till 1000 liter av den angripna skärvätskan så kommer bakterierna försvinna och pH kommer att stabiliseras.

Namnet Sealtite är GA Lindbergs eget registrerade varumärke som vi använder oss av i de fallen vi inte använder oss av våra starka leverantörers varumärken.
För tekniskt datablad och säkerhetsdatablad, klicka här!

För mer information om denna produkt vänligen kontakta din säljare eller vår tekniska expert Mats Svensson, 08-703 01 46.

SVHC-listan uppdaterad – Nya lagar och regler

Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern, alltså ett särskilt farligt ämne ) innehåller nu totalt 197 ämnen.

Här på G A Lindberg ChemTech håller vi ständigt koll på vad som händer med de olika regelverk som ger vägledning för vår kemiska verksamhet. SVHC-listan uppdateras i regel med ett par nya ämnen två gånger om året, oftast i januari och i mitten av sommaren, men det är lite beroende på när EU-parlamentet behagar samråda.

Vill du ha information direkt vid nya lagar och regeluppdateringar kan du anmäla dig som prenumerant här: (ange ”Nya Lagar” som ämne tack! ) kontaktformulär eller skicka ett mail till Kristoffer Karström.

Den här gången lades det till sex nya ämnen på SVHC-listan. Fyra av dessa tillhör gruppen PAH (polyaromatiska kolväten). Dessa ämnen är inget som tillverkas för användning utan de bildas i samband med framställningsprocessen av tjära och beck.

De andra två ämnena är en bisfenol, 4,4´-Isobutyletylidendifenol och 1,7,7-trimetyl-3-(fenylmetylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on.

Ingen av de nyupplagda ämnena har identifierats i vårt produktsortiment. Vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med alla våra leverantörer för att information i produktuppdateringar och förändringar inom regelverken ska kunna nå er som kunder så fort som möjligt.

För att läsa mer om de kemiska regelverk som styr vår kemikaliehantering besök Kemis hemsida: www.kemi.se/lagar-och-regler

https://www.kemi.se/lagar-och-regler

PS: Fyra nya ämnen har även adderats till ROHS direktivet det gäller fyra ftalater; Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP). Restriktionerna kommer att träda ikraft för dessa ämnen den 22 juli 2019.

För frågor och funderingar kring våra produkter kontakta gärna vår miljöansvariga Kristoffer Karström 08-703 02 31.

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager

Läs här om smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer! Överlägsen produktprestanda, lägre övergripande underhållskostnader och ett lägre miljöavtryck bidrar till att möta ökande konsumentförväntningar. För biltillverkare ger detta möjlighet att erbjuda förlängda garantier och förbättrad produktivitet genom bättre och säkrare livslängd på komponenter.

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Här har vi listat vilka högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer.

Innehåll:

 • Högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer
 • Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer
  • Välkända Krytox™ applikationer i fordon
   • Fläktkoppling
   • Generator
   • Kopplingslager
   • Fläktlager
   • Lastbils koppling
 • Andra applikationer
  • Konstruktionsfördelar med Krytox™ smörjmedel
  • Rekommenderad fett mängd
  • Film styrkehållbarhet
  • Längre lagerlivslängd

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Pålitliga högpresterande PFPE smörjmedel från Chemours kan stå upp även till extrema förhållanden. Krytox ™ oljor och fetter har bevisade vetenskapliga och tekniska egenskaper för att lösa de mest kritiska problemen inom bilindustrin. Överlägsen produktprestanda, lägre övergripande underhållskostnader och ett lägre miljöavtryck bidrar till att möta ökande konsumentförväntningar. För biltillverkare ger detta möjlighet att erbjuda förlängda garantier och förbättrad produktivitet genom bättre och säkrare livslängd på komponenter.
För att läsa mer om vårt utbud av Krytoxprodukter, se här!

Krytox ™ oljor och fett är baserade på perfluoropolyeter (PFPE) oljor. Dessa syntetiska fluorerade smörjmedel används under extrema förhållanden, såsom kontinuerliga höga temperaturer upp till 288 ° C och högre temperaturer under kortare perioder, beroende på val av produkt. Krytox ™ oljor och fett är exceptionellt säkra, pålitliga och erbjuder miljöfördelar samt betydligt längre smörjmedelslivslängd.

Dessa oljor och fetter kommer inte att brinna eller stödja förbränning, inte heller i 100% flytande eller gasformigt syre, och de kommer inte heller att brytas ner i närvaro av aggressiva kemikalier.

I fordonsapplikationer ger Krytox ™ oljor och smörjmedel mycket bra lågtemperaturegenskaper, samtidigt som prestandan uppehålls vid höga temperaturer. Dessa oljor och fetter kan öka livslängden för kritiska komponenter, så att de kan gå tystare och leva längre, för överlägsen, pålitligare drift. Se vår broschyr med produkter här!

I fordonsapplikationer ger Krytox ™ oljor och smörjmedel mycket bra lågtemperaturegenskaper, samtidigt som prestandan uppehålls vid höga temperaturer.
Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer

Krytoxprodukter för fordonslagerapplikationer

Flera kvaliteter av Krytox ™ -olja och fett är lämpliga för fordonsanvändning, beroende på typ av applikation och vilket temperaturområde som efterfrågas. I tabellen ovan listas de vanligaste typerna som för närvarande används.
Har ni frågor vilka produkter ni ska använda er av, kontakta vår smörjmedelsexpert, Joakim Selin!

Välkända Krytox™  applikationer i fordon

Fläktkoppling

En termostatstyrd fläktkoppling driver kylfläkten. Lagrena som stöder drivaxeln för denna koppling uppvisar ofta höga temperaturer. Om dessa lager nöts och börjar haverera, går kylfläkten mindre effektivt. När detta inträffar kan motorn överhettas, och eventuellt motstånd i fläktkopplingens rotation kan minska värdefull effekt från motorns drivaxel, vilket ytterligare reducerar motorns effekt. Krytox ™ smörjmedel har låg volatilitet och hög viskositet, vilket ger lång livslängd och utmärkt smörjning till fläktkopplingen under dessa höga temperaturförhållanden.

Generatorn

Generatorn är vanligtvis bältdriven av motorn och levererar el till basala bilfunktioner som strålkastare, radio, etc. medan bilbatteriet laddas upp. När elen alstras, blir generatorn och därmed lagren mycket varma. Standard smörjmedel bryts ner i denna extremt höga temperaturmiljö, vilket leder till haveri på generatorlagret. När lagren nöts och börjar haverera, kan de öka generatorns rotationsmotstånd. Detta minskar generatorns prestanda och berövar effekt från resten av bilen. Kanske ännu mer kritiskt, om generator lagrena havererar, kommer generatorn att haverera och fordonet stannar. De högre effektgeneratorerna som används i dagens fordon avger en enorm mängd värme, vilket kräver avancerad och pålitlig värmestabilitet och prestanda som hos Krytox ™ fett.

Kopplingslager

Pilotlagren stöder växellådans kopplingsända. Om smörjmedlet i styrlagret misslyckas kommer själva växeln att haverera. Pilotlager smorda med Krytox ™ högpresterande smörjmedel kommer att fungera längre och fungera bättre jämfört dito smorda med andra syntetiska smörjmedel på grund av Krytox ™ -produkternas höga belastningsförmåga, kemiska inertitet och betydligt bättre oxidationsstabilitet.

Kylfläkt

För att maximera prestanda måste en bils motor köra vid sin optimala temperatur (vanligtvis runt 93 ° C), som styrs av kylsystemet. En komponent i systemet är kylfläkten, som blåser luft genom radiatorn, tar bort överflödig värme. Fel i kylfläktens lager leder till att fläkten havererar, vilket i sin tur leder till överhettning av motorn. De sintrade lager som används i kylfläktar havererar ofta på två sätt: antingen förångassmörjmedlet eller så bryts det ned genom oxidation. Användningen av Krytox ™ förhindrar båda dessa sätt att haverera, på grund av dess låga avgasning och dess oöverträffade motståndskraft mot oxidation.

Tunga lastbilskopplingar

I många tunga lastbilar har motorerna en mycket lägre övre gräns för varvtalet. För att förhindra att motorn förstörs, används en automatisk koppling. När den inställda maximala varvtalsgränsen är uppnått, kopplar den automatiska kopplingen ifrån och meddelar föraren att han skall växla. Detta både förhindrar motorskador och gör det enklare för föraren. Lagerna i kopplingen är kritiska för dess funktion och måste få tillräcklig smörjning för att fungera korrekt. Smörjning med Krytox ™ medium viskositets smörjmedel med låg volatilitet minskar risken för att lagren havererar med de frekventa växlingsbytena och de höga belastningarna som uppkommer under dessa lastbilars långa och hårda livstid.

Andra applikationer

Krytox ™ smörjmedel används vanligtvis för att förlänga livslängden för chassikomponenter och kraftöverföringskomponenter inklusive:
• Låsningsfria bromsar
• Generatorer
• Kopplingslager
• Remskivor
• CV / universalleder
• Hjullager
• Kylfläktmotorer

Designfördelar med Krytox™  smörjmedel

• Öka temperaturtålighet
• Underhållsfri drift
• Ökad livslängd
• Motstånd mot extrema miljöer
• Brandsäkert
• Låg ljudnivå

Rekommenderad lagerfyllning

På grund av överlägsen prestanda och högre densitet kan fettfyllning med Krytox ™ smörjmedel reduceras utan att livslängden reduceras. Medelbelastade lager med DN-värden (inre ID i mm x rpm) på 50 000-200 000 kan fyllas till 35%. För applikationer med högre hastighet kan fettfyllningen minskas till 25%.

Hållbarhet hos smörjfilmen

Krytox ™ smörjmedel har visat sig ha en överlägsen filmhållfasthet under extrema belastningar jämfört med syntetiska kolväten, avancerade estrar, polyalkylaromater, etc. Testresultat har publicerats av NASA Lewis Research Center i ASLE-transaktioner.

Betydligt längre lagerlivslängder

Krytox ™ smörjmedel har testats med ASTM och DIN lagertest vid hastigheter som sträcker sig från 10.000-20.000 rpm för att visa förlängd livslängd.
För ytterligare information, besök gärna Krytox hemsida!

Skötsel av skärvätska under semesterstopp

Så här inför julledigheten kan det vara bra att se över skötsel av skärvätskor under semesterstopp för att undvika onödiga driftstopp och problem! Våran smörjmedelstekniker Mats Svensson delar här med sig av lite tänkvärda och handfasta tips!

Kontrollera koncentrationen:

Kontrollera att koncentrationen med en refraktometer. Koncentrationen skall ligga över 8%, justera om nödvändigt. Glöm inte kalibrera refraktometer med vatten till 0% så du inte får fel mätvärden.

Kontrollera pH:

Kontrollera pH i skärvätskan med pH Stickor eller pH-mätare. pH bör ligga över 9.0. Om pH ligger ca 8,7 – 9,0, så tillsätt ca 0,1-0,3% Curtis AR W 45 (pH Booster). Skulle pH ligga lägre så överväg att byta skärvätska. * se byte. Alternativt tillsätta 0,5% Sealtite 330 Biocid. Kontrollera efter 1-2 dagar att pH har stabiliserats upp till minst 9,0, om ej tillsätt även pH Booster.

Läckolja:

Innan stopp se till att all läckolja avlägsnas i möjligaste mån. (Läckolja utgör mat till bakterier) Bra att se till att oljeavskiljare är verksamma även under stopp, t.ex. med en timer.

Bra förebyggande:

Bakterier har svårt att föröka sig när det är rörelse i vattnet. (det räcker med ytterst lite rörelse) Är det möjligt att ha en pump som ibland rör runt, t.ex. akvarium pump (anpassad för petroleum) eller eventuellt en tryckluftsslang som kan ligga i och ge lite bubblor. Personal under uppehåll som tittar till kan spola runt etc.

Planeras det byte i samband med längre uppehåll, så är det bra att göra rent och tömma systemet innan uppehållet och låta det stå tomt. Se till att rengöra ordentligt innan stoppet. Ligger det kvar skärvätska innan påfyllning vid uppstart se till att fulla upp med min. skärvätska, spola runt och tappa ur.

De starkaste bakterierna kan överleva, så det är bra att få så mycket ny skärvätska som möjligt för att få ut maximal livslängd.

Byte av skärvätska:

1. Tillsätt systemrengörare Sealtite systemrengörare 320 med 1-3% beroende på hur smutsigt systemet är. Detta skall göras minst 24 timmar innan byte.
 
2. Använd maskinerna som vanligt under dagen så att systemrengöraren verkligen får cirkulera runt. Kontrollera även filter som kan få högre åtgång under rengöringen etc.

3. Töm systemet gör rent verktygshållare etc. spola eller doppa verktyg i en 1% lösning av systemrengöraren.

4. Fyll Upp systemet med ny skärvätska, alt fyll upp till min nivå för att kunna pumpa runt, töm ut igen.

5. Fyll på med ny emulsion, se rekommenderad koncentration. Blandning sker genom att koncentratet hälls i vatten. OBS! Ej tvärtom. Blandningsutrustning (mixers) bör användas. Lämplig utspädning är 10 – 20 gånger, dvs till 5 – 10 %.

Val av smörjmedel för smörjning av gummi och plast

Val av smörjmedel för smörjning av plast och gummi

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika problem som svällning/ sprickning/ ytförändringar. Ofta uppkommer problem vid val av smörjmedel för o-ringar.

En grundläggande kemisk regel säger att lika löser lika, detta gäller även för plast och gummimaterial. Vid t ex val av smörjmedel för o-ringar, välj aldrig ett smörjmedel med liknande struktur som plast/gummi materialet. Välj ett opolärt smörjmedel till ett polärt plast/gummimaterial. Smörj ej ett silkonmaterial med silikonfett, smörj ej ett naturgummi med mineraloljefett. Ofta finns kompatibilitets information hos plast/gummileverantören. Det finns också olika tabeller för att ge översiktsinformation, men då det finns stor mängd olika tillsatsmaterial i plast och gummi som kan påverka kompatibiliteten är det alltid säkrast att göra ett kompatibilitetstest.

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika svällning, sprickning och ytförändringar.

Test kan göras på följande sätt och är perfekt för att testa smörjmedel för o-ringar:

1. Ta en bit material

2. Väg det

3. Smörj in det

4. Ställ in i ugn i 5-7 dygn (sätt ugnstemperatur 20C under materialets max temperatur)

5. Okulär besiktiga, rengör från smörjmedel, okulär besiktiga, samt väg materialet.

Plastmaterial kan spricka vid lättare skjuvning, eller så kan ytan ha förändrats. Gummimaterial tar ofta upp basoljan i smörjmedlet och ökar därför i vikt vid inkompatibilitet, vanligaste problemet vid val av smörjmedel för o-ringar.

EPDM är ett material där det ofta blir problem med svällning i t ex o-ringar. Det beror på att det är ganska känsligt för de flesta basoljor, det som brukar fungera på EPDM är silikon och PFPE baserade produkter.

PFPE basoljor är helt inerta och är därför oftast ett säkert val av smörjmedel för o-ringar, då de ej påverkar plast eller gummimaterialet.

Vid montage av plast och gummidetaljer kan ovan tillämpas, men det finns också vattenbaserade gummismörjmedel som underlättar montage tills produkten torkat, de är kompatibla med de flesta gummimaterial på marknaden.

Här kan du läsa mer om våra varumärken Krytox och Molykote:

https://www.galindberg.se/sv/varumarken/krytox/

https://www.galindberg.se/sv/varumarken/molykote/

Så väljer du rätt skärvätska

Att välja skärvätska känns för många användare som ett lotteri. För att välja rätt skärvätska krävs såväl kunskap som kompetens, läs här om våra tips och trix samt hur du kan både förbättra din arbetsmiljö och använda miljövänligare produkter!

Att välja skärvätska känns för många användare som ett lotteri. Men om någon tillslut har hittat sin skärvätska som förhoppningsvis fungerar tillfredsställande så är många väldigt sällan benägen att byta.

Detta trots att produkten innehåller ämnen som är mer eller mindre hälsoskadliga och som du vill om möjligt undvika. Oftast har företag en specifik person utvald för att granska innehållet i kemikalier som skall köpas in till företaget. I vissa företag (oftast mindre) så är det inte en kemist i grunden som gör denna bedömning. Istället är det någon som har gått en kortare utbildning för att kunna tyda innehåll och göra grundläggande bedömningar av säkerhetsdatabladet, som leverantörerna av skärvätskan är skyldig att upplysa om enligt lag.

”Även vatten kan döda en människa om denne utsätts för det på fel sätt”

Med korrekta kunskaper kan en utvärdera olika ämnen och bedöma produkten i sin helhet. Men med felaktiga kunskaper kan en lätt avfärda en produkt som innehåller ämnen som kan uppfattas som farliga.

Det är därför viktigt att företaget som säljer produkter har en kemist som kan hjälpa till och tyda säkerhetsdatabladet. ”Även vatten kan döda en människa om denne utsätts för det på fel sätt”.

Miljövänliga skärvätskor kontra arbetsmiljö

Många företag vill även arbeta mot miljövänligare produkter och det är bra. Det är ju förstås viktigt då att hålla isär arbetsmiljö som påverkar människan eller om det menas att ett material är biologiskt nedbrytbart och bättre för utsläpp i naturen.

Ett exempel är ett ämne som Dicyklohexylamin, som kan förekomma i skärvätskor och är svårt att bryta ner i naturen. Men som också är ett ämne som kan ge möjligheter till hälsosamma fördelar i skärvätskor.

Alla skärvätskor som är begagnade skall anses som miljöfarliga och måste destrueras. Så även om en ny skärvätska innehåller ett ämne (oftast mycket små mängder) så påverkar inte detta skärvätskans begagnade tillstånd.

Så kan du påvisa att du har en kontrollerad destruktion av skärvätskor så kan du motivera innehåll av ett sådant ämne för att undvika hälsofarliga ämnen.

Skärvätska vs smörjolja

Valet av skärvätska är som sagt svårt för många och det med sin rätt.

Till skillnad mot en smörjolja som har tydligare kvalitetsstandarder så väljs en skärvätska med erfarenhet och som ofta säljs som ”trusted preformance”. Alltså, då helst med referenser från
t ex ett annat likande företag.

När du väljer skärvätska så skall den inte bara fungera i de bearbetningar och metaller du arbetar i. Utan skärvätskan skall även uppfylla företagets krav på innehåll. Men framförallt, och det är svårast, är att den skall passa individuellt för dig som arbetar med skärvätskan och detta kan bara utgöras av verkligt test.

Teknisk och kemisk bedömning

Detta gör att du bör dela upp din bedömning i två delar. Den tekniska och kemiska bedömningen. Det ena kan inte utesluta det andra

1. Teknisk bedömning

Först och främst så måste produkten vara anpassad för den vattenhårdhet som råder. I Sverige har vi generellt extremt mjukt vatten. Är inte skärvätskan anpassad för detta så kommer det att skumma. Sedan skall skärvätskan passa all typ av bearbetning och material. Förenklat så går det att väga antingen mot mer smörjande förmåga (tuff maskinbearbetning) eller renhållande förmåga (lättare, t ex slipning).

Arbetar du i mycket aluminium så är det viktigt att inte materialet fläckas och vid arbete med gulmetall så bör skärvätskan ha vissa typer av korrosionsinhibitorer.

Utöver det, så skall det såklart inte rosta på/i maskiner eller andra metaller, samtidigt som skärvätskan skall hålla rent så inte verktygshållare fastnar eller att det skall kunna gå att se igenom inspektionsglas etc.

Framförallt så är det önskvärt att skärvätskan skall hålla och inte bilda för stor del bakterier så att skärvätskebadet måste bytas.

2. Kemisk bedömning

Denna bedömning görs främst med deklarerade kemikalier på säkerhetsdatabladet. Som oftast, görs denna bedömning innan tester eller bestämmer sig för en skärvätska. Därför är det viktigt att inneha rätt kunskaper om kemikalier och dess påverkan, men även kunna göra en relevant helhetsbedömning.

Kraven blir hårdare på innehåll och en ständig bedömning av olika ingående kemikalier pågår.

Det som är och har varit en stor fråga på senare tid är biociddirektivet. Alla Formaldehydavgivande tillsatser kommer troligtvis klassas som cancerframkallande inom snar framtid. Den 1:a december 2018 klassificeras 3 av de vanliga formalinavgivarna i skärvätskor som cancerogena.

Dessa bakteriedödare är de mest förekommande baktericiderna som blir aktiva när pH i skärvätskan sjunker.

För att undvika bakterier så behövs ett högt pH värde.

Skärvätskan förses med olika ämnen för att bibehålla och få en bra buffert för pH (Dessa ämnen är ofta alkaliska och kan ge hudirritationer).

Om bufferten eller pH inte kan bibehållas utan pH sjunker, t ex på grund av låg koncentration eller att föroreningar tagit sig in, som t ex olja, som i sin tur utgör bakterietillväxt och då med sjunkande pH. Då träder formalinavgivarna (bakteriedödarna) in och pH återställs.

Isotiazol är den enda bakteriedödare som inte är formalinavgivare. Denna används som oftast i schampo, tvål, m.m. Den är väldigt effektiv i mycket små mängder och relativt ofarlig. Men för att detta skall fungera tillfredställande i skärvätskor, så behövs en betydligt större mängd, fortfarande dock relativt låg.

Skulle en person däremot utsättas för stora mängder av detta ämne kan denne i värsta fall utveckla allergi vilket innebär att det inte heller går att använda vanliga schampon och tvålar etc. Flera hemska dokumenterade fall finns. Därför är inte detta ett optimalt alternativ för att komma ifrån formaldehyd.

Slutsats

Det är nu med denna bakgrund om skärvätskor, utan bakteriedödare, som man nu står inför.

Det finns en ny växande produktflora av biocidfria skärvätskor på marknaden, men i detta stadie så är det även många ”experimentprodukter” på marknaden som inte har tillförlitliga referenser.

Det finns fallgropar. Så ett tips är att använda välkända företag med kompetens om innehåll och framförallt med referenser.

Alla skärvätskor kräver mer eller mindre underhåll.

Underhållet är avgörande för hur länge en skärvätska skall hålla. Ju mindre tank du har desto känsligare blir den. Här kommer 5 enkla tips för att få mindre underhållskostnader och en skärvätska som kan hålla i många år.

Tips och tricks
 1. Kontrollera regelbundet koncentrationen med refraktometer, ju jämnare koncentrationen hålls desto längre kan skärvätskan hålla. Undvik att bara fylla koncentrat eller vatten, efterfyll alltid med en blandning. (tänk på att ta värdet i refraktometer multiplicerat med refraktomererfaktor som finns på Tekniskt Datablad)
 2. Kontrollera pH emellanåt (med mätpenna eller stickor). När pH värdet sjunker finns risk för bakterietillväxt.
 3. Håll systemet rent från ”spåner” och ”läckolja” med filter och oljeskimmer.
 4. Vid stillestånd, t ex över en helg, se till att ha lite rörelse i skärvätskebadet, exempelvis med en liten pump eller en tryckluftsslang som kan ligga i och bubbla lite.
 5. Använd alltid korrekt rengöringsvätska vid byte och följ anvisningar om byte enligt nedan.
Rengöring & Byte av Vattenblandbara skärvätskor
 1. Tillsätt systemrengörare (t.ex. Sealtite Systemrengörare 320) med 1-3% beroende på hur smutsigt systemet är, detta skall göras minst 24h innan byte.
 2. Använd Maskinerna som vanligt under dagen så att systemrengöraren verkligen får cirkulera runt.
 3. Töm Systemet, gör rent verktygshållare mm., spola, doppa verktyg i en 1% lösning av systemrengöraren.
 4. Fyll upp systemet med ny skärvätska till minimal nivå för att kunna pumpa runt, töm ut igen.
 5. Fyll på ny emulsion, se rekommenderad koncentration.

Besök vår hemsida för mer information och produkter!

Smörjmedel för momentdragning

Vilket smörjmedel du använder för momentdragning av kritiska gängade förband har stor betydelse! Vid momentdragning av kritiska gängade förband slarvas det ofta med smörjmedlet. Ett stålverk uppgav för 3 år sedan, att 50% av oplanerade stopp var relaterade till gängade förband. Viktigt att tänka på vid momentdragning är att alltid använda ett kalibrerat momentverktyg, fast nyckel eller hydrauliskt dragande.

Vid momentdragning av kritiska gängade förband slarvas det ofta med smörjmedlet. Om man har på något, brukar det, i många fall, vara det som finns närmast typ ett lagerfett eller en kopparpasta, sedan dras detta med ett ickekalibrerat verktyg, och sedan blir ”man” förvånad när haveri sker.

Ett stålverk uppgav för 3 år sedan, att 50% av oplanerade stopp var relaterade till gängade förband….50%… självklart kan alla dessa ej skyllas på enbart momentdragning/smörjning… men säkert en stor del. Hur svårt kan det vara att dra åt en skruv?

Att tänka på vid momentdragning

Använd alltid ett kalibrerat momentverktyg, fast nyckel eller hydrauliskt dragande.

Välj alltid ett smörjmedel avsett för smörjning av gängade förband med ett definierat friktionsvärde. På en bra sådan produkt finns alltid ett friktionsvärde angett för gängfriktion och friktion under skalle, ibland finns ett totalfriktionsvärde. På en dålig produkt finns inget friktionsvärde angett eller så är det angett som ˃ eller ˂ vilket innebär mycket stor spridning.

Ett bra smörjmedel för skruv är ofta en typ av pasta. En pasta innehåller mycket hög andel fasta smörjmedels partiklar vilka klarar de höga tryck som uppstår i skruvar. Fasta smörjmedel åldras ej och påverkas ej av höga temperaturer, detta innebär att de finns kvar när förbandet skall tas isär, och möjliggör då problemfri demontering. De vanligaste fastasmörjmedlena är MoS2 (Molybdendisulfid), grafit, Zirkoniumdioxid och teflon.

En bra pasta för skruvar med definierat friktionsvärde är ofta en blandning av olika fasta smörjmedel. Det viktiga är ej att friktionen är så låg som möjligt, utan att den ligger på samma värde hela tiden, även vid upprepad lossning/åtdragning vid monteringstillfället. Oljan i produkten är bara där för att transportera de fasta partiklarna till applikationsområdet, den dunstar efter ganska kort tid.

Om en pasta med så låg friktion efterfrågas, är rena MoS2 baserade produkter att fördra, dessa används även för inkörning och montage av pressförband.

Felet vid momentdragning är kvadraten av felet på momentverktyget plus kvadraten på felet av friktionen. Tänk på detta nästa gång Du drar ett kritiskt förband och välj en bra skruvförbandspasta och använd ett kalibrerat verktyg.

Exempel

Så här kan det gå om man använder en dålig produkt och ett okalibrerat verktyg.

Tips på utmärkta produkter för momentdragning

Molykote Pasta 1000

Molykote Pasta P 37

 

Se här hur du kan säkra turbinen med rätt olja!

Mobil DTE 800-serien – Förstahandsvalet av smörjolja för turbiner.
Upp till 40% längre bytesintervall!
Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien.

Smörjolja för turbiner

♦ OEM för bl.a. Siemens, GE & Ahlstom
♦ Säkra driften av din turbin och möjliggör längre bytesintervall.
♦ MSLA Mobil Service Oil Analysis säkrar fortsatt drift.

 • Oljeformulering med längre livslängd bidrar till mer drifttid genom att möjliggöra längre oljebytesintervall.
 • Förbättrad lastbärande förmåga ger enastående skydd som bidrar till minskat slitage och längre komponentlivslängd.
 • Utmärkt vattenavskiljning, luftavskiljning och motstånd mot skumning.

  Turbinolja

Upp till 40% längre bytesintervall

Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien.

Det moderna kraftvärmeverket producerar el och fjärrvärme genom eldning av biobränsle. En kritisk del av processen är ångturbinen som drivs med överhettad ånga från vatten som kokats i verkets panna. Turbinen har en eleffekt på 38,7 MW och är av typ VAX (växlad axialturbin), ursprungligen från Ahlstom men numera tillhörande Siemens.

 GA Lindberg rekommenderade en uppgradering av turbinolja från standardkvalité till Mobil DTE 800-serien. Genom att använda den högre kvalitén på Mobil DTE 800-serien ger det möjlighet till 40% längre bytesintervall vilket ger ytterligare fördelar som miljöbesparing, med underlag beräknat på att dom kan köra 40% längre på oljan blir det en årlig minskning på ca 3000 Kg CO2 (Koldioxid). Förutom en kostnadsbesparing på 40 000:- år så gav det även ökad tillgänglighet på utrustning. För att hjälpa kunden att bedöma oljans skick regelbundet erbjöds dessutom MobilServ oljenalys för att kunna säkerställa driften.

 • 40% längre bytesintervall
 • Miljöbesparing med ca 3000 Kg CO2
 • Ökad tillgänglighet på turbinen
 • Kostnadsbesparingar på 40 000:-/ år
 • Säkrare arbetsmiljö tack vare minskat underhåll
 • Säkrar driften driften årligen med labbanalyser ( MSLA )
 • Utmärkt värme- och oxidationsbeständighet
 • Effektiv filtrerbarhet

 

Säkerhet
Genom långa bytesintervall och utomordentligt utrustningsskydd kan Mobil DTE™ 800-oljor bidra till minskat underhåll och därmed förknippade säkerhetsrisker.

Miljöhänsyn
Genom lång produktlivslängd, som bidrar till att minska behovet av destruktion av spillolja, kan Mobil DTE 800-oljor bidra till att begränsa miljöpåverkan.

Produktivitet
Med långa bytesintervall och optimerad utrustningslivslängd och tillförlitlighet kan Mobil DTE 800-oljor hjälpa verksamheter att minska driftstopp för att nå optimal produktivitet.

www.galindberg.se     020-73 20 00

 

NLGI-klass för smörjfett – vad innebär det?

NLGI-klass anges för att beskriva den relativa hårdheten av ett smörjfett. Mätmetoden har tagits fram av National Lubricating Grease Institute och är en standard som är vanlig att använda inom smörjmedelsbranschen. Testet utförs enligt en speciell ASTM-standard och det finns nio olika NLGI-klasser som smörjfettet kan tilldelas.

Vad betyder NLGI-klass för smörjmedel?

Ett smörjfetts tjocklek / hårdhet anges som konsistens (NLGI-klass). NLGI-klassen är egentligen ett värde för konsistensen av ett smörjfett.

Standard smörjfett har NLGI-värdet 2 (fast).
Lägre siffra innebär mjukare fett och högre siffra innebär hårdare fett.

Den här tabellen förklarar på ett enkelt sätt graderingen av NLGI-nummer:

NLGI-klass Bearbetad penetration  Beskrivning
 000 445 – 475 Flytande
 00 400 – 430 Halvflytande
 0 355 – 385 Trögflytande
 1 310 – 340 Halvfast
 2 265 – 295 Fast (normalfett)
 3 220 – 250 Extra fast
 4 175 – 205 Mycket fast
 5 130 – 160 Halvhårt
 6  85 – 115 Hårt (blockfett)

Att välja ett smörjfett med lämplig NLGI-klass innebär att fettet stannar kvar där det ska under användning.

Smörjfett mellan NLGI-klass 000 och 0 har tillkommit i efterhand för att kunna anpassas till olika centralsystem. Därav den udda kombinationen av nollor.

Högre NLGI-klasser (4 till 6) är så kallade blockfetter och används inte längre.

Hur utförs testet?

ASTM D217 används som standard för att bestämma NLGI-klassen av ett smörjfett. Denna standard är uppdelad i två steg. Först placeras smörjfettet i en behållare och en kolv pressas ner i fettet 60 gånger vid 25 grader Celsius. När fettet sedan är bearbetas utförs själva mätningen genom att det placeras i en apparat med ytterligare en behållare och en konformad del med en viss vikt. När mätningen startas tillåts konen att sjunka ner i fettet under en specificerad tid varpå penetrationsdjupet mäts i tiondels millimeter. Det är detta som benämns ”Bearbetad penetration” ovan och som sedan delas in i olika NLGI-klasser.

Ju djupare konen penetrerar smörjfettet, desto mjukare definieras smörjfettet.

NLGI test

Kort om smörjfett

Smörjfett är ett komplement till smörjoljor för att få smörjmedel på plats på ett praktiskt sätt.

Smörjfett är en smörjolja som förtjockats med ett förtjockningsmedel för att oljan skall stanna kvar på plats. Ju mer förtjockare som tillsätts, desto styvare blir smörjfettet i konsistensen (högre NLGI-klass). Olika typer av förtjockare kan även ge olika egenskaper.

Förutom olja och förtjockningsmedel innehåller smörjfett även olika typer av additiv avsedda att förbättra olika egenskaper som t.ex. belastbarhet, friktionskoefficient, slitageskydd, korrosionsskydd m.m.

För information om vårt stora utbud av smörjmedel, läs mer här!