Tystnad är guld värt – 7 sätt att minska NVH-problem i fordon

Utvecklingen av material, teknologier och teknik gör att tillverkare nu kan erbjuda mer kompakta, mjukare och tystare fordon. Både bilar och motorer har blivit mindre, smartare och tystare.

Men, genom att erbjuda den förfinade, sköna körupplevelsen som vi alla vill ha, har också en oönskad sidoeffekt uppstått – förare kan nu höra minsta ljud som bilen ger ifrån sig.

Vibrationer, gnissel och skallrande kan uppfattas som tecken på dålig kvalitet. Det är anledningen till att tillverkare satsar så mycket på design av innermiljö för att undvika denna typ av oljud.

NVH, det vill säga Noise (oljud), Vibrationer och Harshness (kärvning) beror till stor del på mekanisk kontakt mellan bildelar och inredningskomponenter. Detta måste åtgärdas omedelbart, annars kan det förstöra en förares komfort och körupplevelse. Vi går här igenom 7 sätt att dramatiskt öka ett fordons upplevda värde genom att minska på NVH.

7 sätt att minska NVH-problem för att öka ett fordons upplevda värde

7 sätt att åtgärda NVH-problem i fordon

Specialist-utveckling

Tillverkare är beroende av att leverantörer har gjort väg- och ban-testning på alla ingående komponenter i fordonet. Om man använder rätt leverantör, är denna process gjord mycket noggrant, och inkluderar minimering av oljud som kan uppkomma.  

Design och material

Den valda designen, de ingående materialen och hur de tillverkas och förfinas, bidrar alla till hur mycket oljud som avges, speciellt i lyxfordon. Men ofta (och kanske inte heller felaktigt) kan prestanda ges högre prioritet än låg ljudnivå, så detta måste tas i beaktande när en viss design väljs.

Tillverkares fördelaktiga funktioner

Genom att införliva tillverkarens fördelaktiga funktioner så som avfasade avslut eller att addera öppningar för att förbättra bromsklotsars ljudbild, kommer det hjälpa mycket att reducera NVH.

Ersätt alla korroderade delar

När en del byts ut, se över alla närliggande delar då dessa ofta är korroderade, slitna, eller kanske saknas. Även om korrosionen är minimal leder det ofta till ökning av NVH-problem, trots en nyinstallerad detalj.

Analysera ditt val av smörjmedel

Varje del måste smörjas ordentligt för att undvika, eller förebygga korrosion. Smörjmedel har en nyckelroll att spela för att förhindra missljud, gnissel, och kärv-problematik. Tänk noga igenom ditt val av smörjmedel, det är sällan som ett specifikt smörjmedel fungerar för allt. För mer detaljerad information, ta en titt på länken i slutet av denna artikel och kontakta oss gärna för råd.

Rengör alla delar

Att byta ut en del utan ordentlig rengöring kostar onödig tid och pengar, men kan också leda till ökad rörlighet som i sin tur leder till ökade NVH-problem.

Använd delar med hög kvalitet

Se till att du monterar kvalitetsdelar och tillbehör som är avsedda för applikationen i både storlek och specifikation. Snålar man med ovan leder det till mer rörlighet och korrosion, vilket i sin tur leder till ökad NVH-problematik.


Ändrade konstruktionsstandarder för fordon måste hänga med i en ökad lista av olika krav. Ingenjörer, konstruktörer, leverantörer och tillverkare är alla under ökat tryck att prestera. Om du vill hänga med i dessa förändringar, är det viktigt att prioritera långtidsvärde framför initial kostnad.

Ladda ner Krytox™ senaste e-bok om eliminering av oljud och andra fördelar med att välja rätt smörjmedel för fordonsapplikationer: Choosing the Right Automotive Lubricant: Ensuring Optimal Performance for Extended Vehicle Life

©2020 The Chemours Company FC, LLC. Krytox™ och alla associerade loggor och bilder tillhör The Chemours Company FC, LLC

Molykote BG-20: Fallstudie i smörjning av berg-och-dalbana

Molykote® smörjfett håller igång hjullager och skrik!

 • Kund: Six Flags Great Adventure
 • Plats: Jackson, New Jersey
 • Problem: Smörjfett för berg- och dalbana var dyrt och svårt att få tag på.
 • Vald produkt: Molykote BG-20 esterbaserat högprestandafett

Fallstudie

När man åker berg- och dalbana är det inte så ofta man tanker på att nöjet är beroende av ett bra smörjfett.

Bakgrund och problem att lösa

Men John Kuschyk, underhållsansvarig, glömmer det aldrig. Vagnhjullagren på den 1200 meter långa berg- och dalbanan behöver smörjas var 7e, eller var 10e, dag, under säsongen, från mars till oktober, då går det åt fett med fett!

Kuschyk och parken har prioriterat 2 saker för berg- och dalbanan. Den första är säkerheten. Den andra är en snabb och läskig tur. Båda bygger på ett smörjfett som fungerar perfekt under varierande temperaturer från vårkyla, till sommarhetta, som flyter problemfritt i lager, och som inte skapar motstånd i hjullagren.

När berg- och dalbanan byggdes, specificerades att hjullagren skulle smörjas i ett oljebad.

Ett stort problem var att navkapslarna flög av, vilket ledde till att oljan läckte ut. Detta problem löstes genom att navkapslarna tätades bättre samt att oljan ersattes med ett smörjfett. Navkapslarna är ej helt täta, så varje vecka måste nytt fett tillföras.

Fettet som ursprungligen valdes var mycket dyrt. Innan 1998 års säsong sökte Kuschyk efter ett mer kostnadseffektivt smörjmedel som mötte parkens höga krav.

Lösningen: Smörjfettet Molykote BG-20

Han bad parkens lagerleverantör att hitta en bättre lösning. Lagerleverantören återkom med Molykote® BG-20 högprestandafett, som även gick att köpa lokalt för 1/5 del av priset för det gamla smörjfettet.

Molykote BG-20 är ett esterbaserat smörjfett med litiumkomplextvål. Det kombinerar brett temperaturområde, -45°C to 180°C, nästan som ett silikonfett, med hög lastupptagningsförmåga, nästan som om det vore förstärkt med fasta smörjmedelspartiklar. Med andra ord perfekt för berg- och dalbanor.

Kuschyk fasade försiktigt in det nya fettet, genom att testa det på hälften av hjullagren på ett 7 tågssläp. När han ganska snabbt såg fördelarna, bytte han på samtliga hjullager.

Numera går berg- och dalbanan som smort, med den kostnadseffektiva lösningen, tack vare Molykote® BG-20.

Parkens gäster har ingen aning att de åker på ett kostnadseffektivt smörjfett. En del tycker till och med att det går snabbare nu för tiden, men vem har tid att tänka på sånt, när alla skriker av skräckblandad förtjusning.

Mer info om Molykote BG-20?

KLICKA HÄR för att komma till datablad mm. Molykote är ett varumärke från DuPont.

Går det att spreja smörjfett?

Inom industrin finns ofta ett behov av att applicera smörjfilm på en lite större och väldefinierad yta.

Då kraven ökar på renhet så vill du gå ifrån traditionella appliceringsmetoder, som exempelvis att pensla eller ”spattla” ut smörjmedlet.

Olja har man under lång tid, på ett bra sätt, kunnat spreja ut på önskad yta.

Men kan jag även spreja ut ett fett?  

Svaret är tveklöst ja. Men smörjfettet får inte vara för styvt eller långtrådigt.

Ett vanligt kullagerfett upp till NLGI klass 2 kan du exempelvis på ett enkelt sätt spreja ut med en LVLP utrustning.

Det blir naturligtvis ingen helt jämn och fin yta, som t ex vid lackning av en bil. Men syftet är oftast inte att få till en absolut jämn smörjfilmsbeläggning, utan att på ett enkelt och bra sätt kunna sprida fettet på en större yta och inom ett avgränsat område.

Fördelarna med att spreja smörjfett

Fördelarna med att spreja ut smörjfettet är många. Exempelvis så ligger fettet helt kapslat och skyddat i sprejsystemet. Därmed föreligger ingen risk att fettet förorenas av t ex damm, spånor, flisor, hårstrån mm.

Likaså eliminerar du risken att penselhår lossnar och hamnar i smörjfettet, vilket ofta händer vid användandet av pensel för att sprida fettet. Penselhår och andra föroreningar kan ge stora problem med hög risk för kassation.

Att spreja ut fettet med en LVLP (Low Volume Low Pressure) utrustning ger ytterligare fördelar, då du kan styra mängden fett som appliceras på ett utmärkt sätt och även bestämma var det hamnar.

Med en sprejutrustning kan du applicera samma mängd smörjfett varje gång och på rätt ställe. Toppen för kvaliteten helt enkelt.

Nordson EFD har en LVLP-utrustning som både kan fås som en handhållen enhet med pistolgrepp, för en fast inbyggnad i produktionslina, eller för att hänga på en robot. Med denna LVLP-teknik kan du även med precision styra trycket på spridar-luften som sprider fettet för att uppnå bästa möjliga resultat för just det smörjfett du vill spreja ut.

Mer info och rådgivning

Vill du ha råd om utrustning för dina smörjmedelsbehov? Kontakta oss gärna!

Här hittar du ett urval av våra doseringsutrustningar.

8 fördelar med syntetolja

Syntetoljor brukar kosta ungefär dubbelt så mycket som mineraloljor. Detta får många inköpare att rynka på nästan men när det gäller val av smörjolja kan priset ofta leda dig fel. Oljan är bara en liten del av ett större maskineri men spelar stor roll för dess prestation. Här ska ni får läsa om åtta fördelar med syntetoljor och varför du fortfarande kan spara in på kostnader trots ett högre pris.

Den som stirrar sig blind på prislappen riskera att gå miste om stora kostnadsbesparingar, inte minst i form av lägre energiförbrukning. Syntetolja har många fördelar jämfört med mineralolja och trots prisskillnaden är syntetoljan nästan alltid det bättre alternativet. Låt oss titta på varför genom att lista åtta stora fördelar med syntetolja (som i Mobils sortiment också är kända som SHC-oljor):

1.Färre produktionsstopp och besök till verkstaden: 

Viskositet vs temperatur för Mobil SHC
Man får ett avsevärt bättre slitageskydd vid höga temperaturer med den bättre bibehållna viskositeten med en syntetisk Grupp IV olja jämfört med en konventionell mineralolja.

Syntetoljan behåller sin viskositet (tjocklek) i ett brett spektrum av temperaturer och ger därför ett bättre skydd mot slitage. Med ett bättre VI (viskositetsindex) behåller syntetoljan sin viskositet även vid riktigt höga temperaturer. Andra oljor tunnas ut mer vid högre temperaturer och ger därmed sämre smörjning.

2. Effektivare kallstarter:

Syntetoljor har inte bara goda egenskaper vid höga temperaturer utan även vid låga. Goda lågtemperaturegenskaper ökar flyt- och därmed smörjförmågan vid kallstart.

Syntetolja har bra egenskaper vid låga temperaturer
Genom att syntetoljan är helt fri från vax så får man naturligt bra lågtemperaturegenskaper som minskar friktion och ökar funktion under uppstart.

3. Bättre serviceegenskaper:

Stabiliteten som syntetolja har mot oxidation och termiskt sönderfall reducerar bildning av avlagringar samt ger minskade problem med filter, ventiler m.m.

4. En olja för många behov:

Syntetiska oljor har ett brett användningsområde som ger möjligheter till produktionsrationaliseringar.

5. Avdunstar långsammare:

Syntetolja kan täcka flera användningsområden
Om man har mineralolja med olika viskositeter för att täcka ett brett temperaturområde, kan man med en syntetisk olja täcka flera viskositetsklassser och därmed reducera antalet smörjmedel.

Den låga flyktigheten hos syntetoljor ger reducerad oljeförbrukning.

6. Lägre bränsleförbrukning:

Syntetoljor har låga energiförluster tack vare att de har mindre intern friktion – speciellt under EHL-villkor vilket innebär innebär elastohydronamisk smörjning, dvs att ytorna är helt åtskilda från varandra.

7. Bakåtkompatibilitet:

De flesta syntetoljor är kompatibla med mineraloljor, varför ingen speciell systemdesign behövs (gäller PAO och syntetiska Estrar).

Avdunstning av mineralolja jämfört med syntet.
Då syntetoljan har mindre mängd flyktiga kolväten bidrar detta till reducerad oljekonsumtion.

8. Lång livslängd:

Syntetolja har upp till 6 gånger så lång livslängd som den bästa mineraloljan. Färre byten kommer att behövas med andra ord!

Mer information

Syntetolja har ett större användningsområde.
Traktionstalet, dvs oljans inre friktion, är lägre i en SHC-olja, vilket ger lägre energiförluster även när metallerna är helt åtskilda av smörjmedel. Under sk EHL-villkor.

Läs gärna mer om vårt sortiment av syntetoljor här.

Och kontakta oss gärna för rådgivning!

Smörjfett för pelletspress som ökar livslängden

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma kostnadsbesparingar genom att lagerlivslängden ökar. Därmed minskar även kostnader för material och arbete för lagerbyten. Med mindre maskinexponering under arbete så ökar även säkerheten för personal.

Pelletspressar är en tuff miljö för lager som ibland måste arbeta i hög temperatur, upp till 130-160°C, samtidigt som det kan förekomma hög luftfuktighet då spånens fukthalt ligger på över 90%. Med hård belastning i pressrullarna på upp till 700-1000 kN får man ofta en begränsad hållbarhet och relativt täta lagerbyten är ett faktum. Därför är det viktigt att välja rätt smörjfett för pelletspress-användning.

Valet av smörjfett för pelletspress är viktigt

En pelletspress arbetar under ytterligheter på vad materialet tål och därmed blir val av smörjfett en mycket viktig komponent. Sealtite V 1102 EP är speciellt framtagen för just dessa ytterligheter.
Med höga tryck och värme så är hög viskositet på den ingående basoljan viktig. Med ökad värme så sjunker viskositeten vilket gör att man måste kompensera detta med hög ingående viskositet på basoljan i smörjfettet. Vi har jämfört andra förekommande smörjfett i pelletspressar på marknaden och med Sealtite V 1102 EP så har vi beräknat fram ett högre lambdavärde (smörjfilm) som direkt går att koppla till livslängden på lager.
Höga tryck kräver även additiv som hjälper oljan att minska friktionen. I Sealtite så ingår en unik kombination av högsmörjande additiv samt även vismut (som är en nära släkting till bly). Denna unika kombination gör att detta smörjfett har dubbelt så hög lastförmåga än konventionella EP-smörjfett.

Förtjockaren i smörjfett ytterligare en viktig komponent

Även förtjockaren i smörjfett är viktigt komponent för att få balansen mellan alla faktorer så att oljan i smörjfettet skall prestera optimalt. I Sealtite V 1102 EP så är förtjockaren av Litium-kalcium komplex vilket innebär att man hare tre viktiga delar för att täcka alla påfrestningar, (ett normalt smörjfett har en till två). Litium-delen för att klara hög temperatur, kalcium för att klara hög fuktighet och med tillägget -komplex så får man en tät struktur i förtjockaren som håller oljan på plats vid vibrationer, vilket gör Sealtite V1102 EP mycket mekaniskt stabilt.
Det är även viktigt att smörjfettet kommer ut på plats till lagret och även då Sealtite V 1102 EP har högviskösa komponenter ger den mycket bra pumpbarhet i centralsmörjningssystem.

Ökad lagerlivslängd med Sealtite V 1102 EP

Kunder som använder Sealtite V 1102 EP har i det flesta fall ökat lagerlivslängden till det dubbla och därmed minskat både underhållskostnader och lagerkostnader. Med beräkning tillsammans med kund så har Sealtite V 1102 EP medfört kostnadsbesparingar på 330 000 SEK för kund med 4 pelletspressar. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hur vi kan hjälpa dig med val av smörjfett till pelletspressar.

Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Oljeborrningsutrustningsbolaget Noble i Texas, USA, hade väldigt stora problem med skärning, på kritiska rostfria gängade förband i sina styrbara roterande oljeborrningsmaskiner. Varje gång det hände var man tvungen att stoppa borrningen, för att få loss och reparera, de trasiga borrningssektionerna vid en verkstad, detta innebär ökade kostnader för arbetskraft, transporter, reparationer, och inte minst, minskad produktionstid. Utöver detta var de trasiga borrningssektionerna var borta i upptill en vecka.

Varje rostfri sektion i Nobles styrbara roterande oljeborrningsmaskiner är säkrade med 114 eller 168 mm API gängade förband. Dessa kritiska förband är dragna till standardmoment av 43 400 och 84 400 Nm.

Kund: Noble Drilling Corporation, Sugar Land, Texas, USA, är ett globalt ledande företag inom oljeborrningsutrustning.

Utmaning: Hindra kallsvetsning och skärning av rostfria gängade förband dragna till extremt höga åtdragningsmoment.

Lösning: Ersätta en traditionell anti seize pasta, som trycktes ut ur gängorna vid dragning av förbandet, vilket ledde till skärning/svetsnings problematiken, med en ultraren, metallfri pasta med en bättre bärig, fastsmörjmedelsfilm.

Produkt: Molykote P-37 antiskärpasta.

Identifiera problemet: Gängskärningsproblem på oljeborrningsutrustning

Just som Noble låg i startblocken för att lansera sin senaste generation av borriggar, arbetade ett av deras konstruktionsteam tillsammans med Duponts smörjmedelsspecialister för att identifiera orsaker till skärningsproblem på vissa gängade förband. Vid den tidpunkten, monterades de gängade förbanden med en traditionell antiskärpasta, som fungerade bra på flera av skruvarna. Denna pasta, blev uppenbarligen, uttryckt ur gängorna under de extremt höga åtdragningsmomenten.

Problemet verkade fokuserat på den traditionella antiskärpastan innehållande olika metallbaserade fasta smörjmedel, som krom, koppar, nickel och molybden. Rostfria stål innehåller molybden, krom och nickel. Dessa reagerar ej bra med syre, så endast mycket tunna metalloxidskikt bildades in förbanden.   

När väl oxidskiktet blir skadat av nötning, som under åtdragning, byggs nötningspartiklar upp, och den oxidfria metallen skär under de extrema trycket. De partikelfyllda gängorna blir sedan mycket svåra att demontera, detta blev identifierat som huvudorsaken till alla gängrelaterade problem.

En annan bidragande orsak var att många vanliga antiskärpastor innehåller svavel, fosfor, och zink. Dessa kan ge upphov till späningskorrosion och försprödning av gängor. Båda dessa kan leda till korngränssprickor i skruv och mutter som propagerar tills brott. Enligt Noble, hade de upptill 25 % brott/skärning på skruvar.

Finna en lösning

Molykotes smörjspecialister och Nobles borringenjörer arbetade tillsammans för att ta fram en lösning som skulle reducera kvalitetsproblemen med skruvförbanden.

För det första måste den nya pastan vidhäfta bättre på de rostfria kontaktytorna i skruvförbandet, och ej tryckas ut vid montage. Den måste också bilda en effektiv smörjfilm trots laster, föroreningar och temperatur i en oljeborrnings miljö.

Vidare, måste innehållet ha en låg nivå av föroreningar som svavel, halogener, och ett minimum innehåll av fosfor, zink, bly, och andra metaller som kan ge upphov till spänningskorrosion eller förspröda skruvmaterialet.

Lösningen som valdes var Molykote P-37 Antiskärpasta, en ultraren, metallfri smörjpasta som är speciellt framtagen för användning på skruvförband av austernitiska stål och stållegeringar. Den högviskösa pastan bildar en heltäckande smörjfilm med hög vidhäftning som motstår de extrema krafterna vid borrningsapplikationer. Pastan stannar kvar under extremt höga åtdragningsmoment, ger utmärkt tätande funktion och underlättar demontering efter långtid utan skador på gängor.  

Noble ersatte sin befintliga antiskärpasta med Molykote P-37 pasta på alla kritiska skruvförband på sina utrustningar. Denna effektiva problemlösning har gjort stor skillnad i att öka utrustningens tillförlitlighet, samtidigt som det minskat underhållskostnaderna och ökat produktiviteten. Noble har rapporterat en minskning av gängrelaterade problem med mer än 50%.  

Molykote P-37 Antiskärpasta reducerar skruvförbandsrelaterade brott

Pastan som valdes för att lösa problemen med skruvförbanden har en utmärkt lastupptagnings förmåga över ett brett temperaturintervall mellan -40°C till 1400°C. Den innehåller metallfria fasta smörjmedelspartiklar som ger enastående skydd mot svetsning/skärning, även under mycket tuffa oljefältsförhållanden. Molykote P-37 pasta används också ofta på kritiska skruvförband inom energisektorn som bl.a. turbin och ångventiler, d.v.s. för mycket svåra smörjapplikationer.

Molykote P-37 paste har mindre än 200 ppm innehåll av halogener (inkl. klor-, flour-, och bromföreningar) och mindre än 250 ppm svavel. Dess höga renhet, metallfria fasta smörjmedel skyddar mot kallsvetsning, kärvning och försprödning och underlättar problemfri demontering.

Den grå luktfria pastan är mycket stabil med lång hållbarhet. Den är ej klassad som farligt avfall, och utgör inga kända hälso- eller miljörisker.

Har du frågor om Molykotes produkter kan du vända dig till vår smörjmedelstekniker Joakim Selin.

Läs mer om Molykote P-37 pastan här!

Tekniskt datablad finner du här!

Säkerhetsdatablad finner du här!

5 typer av biokompatibla smörjmedel

Biokompatibla smörjmedel i form av silikon används för att minska friktion mellan komponenter i medicinska tillämpningar eller mellan komponenter och hud. Nusils smörjmedel är biologiskt testat och godkänt enligt ISO 10993 med FDA masterfiles.

Silikoner är effektiva smörjmedel tack vare sina långa, linjära polymerkedjor med hög rörlighet. De är också resistenta mot oxidation, kemiskt inerta och hydrofoba.

När du försöker minska friktionen på din medicinska detalj, kommer typen av material, designen på detaljen och typen av rörelse bidra till valet av smörjmedel.

Användningsområden för medicinska smörjmedel

 • Reducera insättningskraft, t.ex. för nålar, kanyler, trokarer och skalpeller.
 • Reducera drag-krafter, t.ex. för katetrar, styrtrådar och skalpeller.
 • Minimera lossbrytningskraft, t.ex. för ventiler, kranar och sprutkolvar.
 • Som hydrofob beläggning, t.ex. på insidan av sprutcylindern.

Typer av smörjmedel

Biokompatibel silikonolja

Biokompatibla silikonoljor finns i ett stort antal olika viskositet. Oljor med högre viskositet smörjer under längre tid än lågviskösa oljor. Nusils silikonoljor finns även i olika utformande: både vanlig silikonolja samt fluorosilikonolja och blandningar av dessa för att kunna anpassas till olika material och applikationer.

Biokompatibelt silikonfett

Silikonfett är tixotropa formuleringar som har liten eller ingen migrering. Det gör att dessa ofta väljs då smörjningen ska hålla under längre perioder och på specifika ytor. De kan också täta under vakuum.

Biokompatibla silikondispersioner

En silikondispersion är en silikon utblandad i lösningsmedel för att få en lägre viskositet. På så sätt kan ett tunnare och jämnare lager av smörjmedel appliceras jämfört med för silikonoljor eller fett.

Självsmörjande silikon

Nusil självsmörjande silikon

En självsmörjande silikon är en silikon med inbyggt smörjmedel. Den gjutna silikondelen släpper ifrån sig en liten mängd smörjmedel kontinuerligt under detaljens användning vilket kan minska klibbigheten på silikonen liksom friktionen mellan silikonen och andra material.

Vanliga tillämpningar för självsmörjande silikoner är formsprutning eller kompressionsgjutning av ventiler, o-ringar, korkar och tätningar.

Härdande coating

Nusils friktionskoefficient-sänkande beläggningar MED-6670 och MED-6671 appliceras på en silikondetaljs yta för att minska dess friktion. De förhindrar därmed att silikondetaljen klibbar fast i andra delar och ökar motståndet mot nötning hos delar som kommer att röra på sig. I tester har friktionskoefficienten på silikon minskat med upp till 74 %. Produkterna är lösningsmedelsbaserade och appliceras genom sprayning, pensling eller doppning på gjutna silikondetaljer. Efter applicering så härdar beläggningen vilket gör att den inte kan migrera med tiden.

Är du nyfiken på mer information om Nusils sortiment av biokompatibla smörjmedel? Hör av dig!

Tips vid val av biokompatibelt smörjmedel

Smörjmedel kan vara nödvändigt inom många olika typer av medicinska applikationer för att minska friktionen på rörliga delar. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av biokompatibelt smörjmedel till din medicinska applikation? Det ska vi nu gå igenom.

Biokompatibelt smörjmedel kan vara nödvändigt inom många olika typer av medicinska applikationer för att minska friktionen på rörliga delar. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av biokompatibelt smörjmedel till din medicinska applikation? Det ska vi nu gå igenom.

För mer information om vilka typer av biokompatibla smörjmedel som finns tillgängliga för medicinska applikationer, läs vårt tidigare blogginlägg som beskriver dessa.

Titta på typen av applikation

Biokompabiliteten på Nusils smörmedel testas enligt ISO 10993. Inom denna testspecifikation har man delat upp smörjmedlen inom två olika kategorier: för korttidsimplantering (mindre än 30 dagar) och för långtidsimplantering (över 30 dagar). Här ska du alltså se till att välja ett smörjmedel med rätt typ av klassning.

Vilken typ av friktionsreduktion behövs? Hydrofobicitet?

Till exempel:

 • Minska insättningskraft i mänsklig vävnad för nålar, kanyler, trokarer och skalpeller.
 • Reducera dragkraften mot andra komponenter eller mänsklig vävnad för katetrar, styrtrådar och skalpeller.
 • Minimera lossbrytningskraften för ventiler och kranar.
 • En hydrofob yta för till exempel insidan på sprutcylindrar.

Vilket material ska smörjas? Glas, plast, metall eller silikon?

Silikon

Ytan på härdade silikonelastomerer (silikongummi) har ofta en hög friktionskoeffeicient och kan kännas klibbiga, vilket försvårar för när dessa delar ska vara rörliga. Silikonelastomerer har också en tendens att klibba fast i varandra om de kommer för nära.

När det gäller smörjmedel för silikon är det viktigt att ta silikonernas kemi i beaktning. Om elastomeren och oljan är för lika kan oljan diffundera in i elastomeren vilket får den att svälla, och givetvis försämrar effekten av smörjningen. De allra flesta silikondetaljer är baserade på dimetyl-silikonpolymerer. Att då välja en fluorosilikon som smörjmedel förhindrar diffusion. Ett annat alternativ är att välja ett med högvisköst smörjmedel, som ett silikonfett, som kommer att ha svårare att migrera in i elastomeren. Förutom traditionella biokompatibla silikonsmörjmedel finns också härdande beläggningar som kan appliceras på silikonen. Dessa binder kemiskt till elastomerens yta och bildar en flexibel och tålig coating som inte förändrar elastomerens mekaniska egenskaper förutom att den sänker friktionskoefficienten. Ett annat icke-traditionellt alternativ är att sillverka silikondetaljen av en själ-smörjande silikon, där smörjmedlet alltså är inbyggt.

Metall

Metallytor på skalpeller, nålar och kanyler har en viss friktion. När dessa kommer i kontakt med eller till och med ska föras in i mänsklig vävnad, kan friktionen orsaka onödig skada och förstås orsaka patienten smärta. För att minska friktionen, har mycket ansträngning lagts på att optimera designen. Titta till exempel på en kanyl så ser du att nålspetsen har en speciell form som ska orsaka minst friktion. Den friktion som fortfarande är kvar kan minskas ännu mer genom att använda silikonsmörjmedel.

För metall är det speciellt viktigt att fundera över hur länge smörjmedlet behöver verka. Är det en engångsprodukt (t.ex. en injektionsspruta) eller flergångsprodukt (t.ex. suturnål som ju ska penetrera huden många gånger).

Ett vanligt val för smörjning av metall är att använda en silikonvätska (silikonolja). För engångsanvändning är lågviskösa vätskor passande, men för flergångsanvändning kan det vara bättre att använda ett högvisköst silikonsmörjmedel, kanske dispergerad i lösningsmedel för att enklare få en tunn och jämn smörjning.

Glas

Silikoner tenderar att ha god vidhäftning till glas tack vare deras liknande kemiska struktur med kiselsyre-kedjor. Att tillsätta värme kan göra att den annars så icke-reaktiva silikonen faktiskt tvärbinder till glaset för ännu bättre vidhäftning.

Ofta, när det gäller glas, så handlar smörjningen om att få en hydrofob yta. Det kan till exempel vara att belägga insidan av en sprutcylinder med silikonolja för att det ska gå enklare att trycka ut medicinen. Detta brukar kallas för silikonisering. En biokompatibel silikonolja eller silikonfett kan användas för smörjning av glas, eventuellt utblandad i lösningsmedel till en dispersion för appliceringens skull.

Plast

Det finns många plaster med användning inom medicinsk industri. Friktionspunkter hos plaster kan kräva smörjmedel. För att få kolvar och proppar av olika slag att glida bättre är silikonfett vanligt att använda då denna typ av smörjmedel tenderar att migrera minst. Om du vill använda en dispersion – se till att plasten tål lösningsmedlet.

Vilken typ av process är möjlig?

Fundera över om det finns möjlighet att applicera värme (för värmehärdande alternativ), om luftfuktigheten är stabil (för fukthärdande alternativ) och om ni kan tänka er att ha lösningsmedel i er process.

Hur ska jag applicera smörjmedlet?

Med torkduk, pensel/borste, sprayning eller doppning? Ska processen vara manuell eller automatiserad?

Hur många cykler ska smörjmedlet ha effekt?

En eller några få – välj en låg viskositet.

Flera – välj en högre viskositet eller härdande system.

Urvalsguide för Nusils biokompatibla silikonsmörjmedel

Har du fler frågor, tveka inte att kontakta oss för guidning!

4 sätt att sänka friktionen på silikon

Silikon har generellt hög friktion vilket gör att den kan vara svår att använda i rörliga delar. Vi går här igenom 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon!

Silikon har generellt hög friktion och är naturligt klibbig. Ju mjukare silikonen är, desto mer ju desto mer klibbig blir dess yta. Detta innebär att silikon ofta har en tendens att dra åt sig bl.a. damm och att den enkelt klibbar fast i både sig själv (”blocking”) och andra material. Silikonen kan även vara svår att använda i rörliga delar. Dessa egenskaper kan ofta bli problematiska i applikationer som kräver att en silikondetalj ska kunna glida bra eller röra sig lätt. Då är det bra att ha koll på hur du kan sänka friktionen på silikon.

Här är 4 olika sätt att sänka friktionen på silikon:

1.      Friktionssänkande beläggning

Ett effektivt och långsiktigt sätt att sänka friktionen på silikon, till exempel för att minska insättningskraften, är att belägga ytan med en härdande coating. Nusil har speciella beläggningar som sänker friktionskoefficienten på silikon. Dessa produkter är lösningsmedelsbaserade, så se till att din process tolererar användningen av dessa.

När beläggningen härdat, har den bildat en flexibel och torr hinna som inte kan migrera men inte heller påverkar de mekaniska egenskaperna (så som hårdhet) hos silikonen. En friktionssänkande beläggning kan sänka den statiska friktionskoefficienten med upp till 74 % och den kinetiska med upp till 54 % på en typisk LSR. Dessutom kommer beläggningen att öka silikonens nötningsbeständighet.

Det finns två typer av härdningsmekanismer tillgängliga:
platina-katalyserad 2-komponents för platinakatalyserade gummin (de flesta LSR och HCR) eller
fukthärdande för silikoner som innehåller tenn (kondensationshärdande silikoner).

2.      Silikonolja

En silikonolja är det traditionella sättet att minska lossbrytningskraften, insättningskraften och dragkraften för silikon. När du väljer en silikonolja till din silikon är det viktigt att ta hänsyn till silikongummits kemi. Om en vanlig silikonolja används på ett vanligt silikongummi (PDMS) kommer oljan att migrera in i silikonen vilket får den att svälla och förlora sina smörjande egenskaper. Välj då istället en fluorosilikon-baserad silikonolja för vanlig silikon och en vanlig silikonolja för fluorosilikon.

Nusil självsmörjande silikon för att sänka friktionen på silikon

Silikonoljan kan appliceras som den är eller spädas ut i lösningsmedel för applicering av tunnare skikt. Fundera över vilken visksoitet på oljan som är optimal för just din applikation. En olja med högre visksoitet kommer att migrera långsammare vilket ger ett resultat som håller längre.

3.      Silikonfett

Ett silikonfett minimerar också lossbrytningskraften för silikon. Fördelen med att välja ett silikonfett istället för en vätska är att fettet migrera mindre vilket också gör att din silikondetalj smörjs under en längre tid.

Samma sak som för silikonolja gäller: använd ett fluorosilikonbaserat fett till vanlig silikon och vice versa. Fettet kan appliceras som det är eller utspätt i lösningsmedel.

4.      Välj en självsmörjande silikon

För att förenkla processen och slippa extra steg för smörjning, kan en självsmörjande silikon vara ett bra val. Denna teknologi innebär att din LSR eller HCR redan är laddad med smörjmedel. Smörjmedlet kommer efter vulkanisering att migrera ut från silikongummit i en jämn takt. Själva silikonen liksom mängden smörjmedel kan anpassas för att passa den specifika applikationen.

Räddningen mot bakterier i skärvätska

Bakterier i skärvätska leder till tidigare behov av skärvätske-byte. Detta är både dyrt och inte så miljövänligt. Sealtite Biocid 330 är en ny (2019) baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan och förlägger hållbarheten på denna.

Bakterier i skärvätska kan ge korrosionsproblem och ger också ofta dålig lukt. Bakterier i skärvätska kan till exempel uppkomma av fel koncentration på skärvätskan. Se till att mäta koncentrationen regelbundet för att hålla koll och justera vid behov. Även pH är bra att mäta då ett för lågt pH tyder på antingen att koncentrationen är för låg eller att skärvätskan är utsatt för ett bakterieangrepp. Skulle bakterietillväxten trots detta bli ett problem, eller som förebyggande behandling innan ett längre stopp, kan en baktericid tillsättas.

Vi på G A Lindberg kan stolt meddela att vi erbjuder denna baktericid som effektivt angriper bakterierna i skärvätskan och inte är cancerogen till skillnad från många andra alternativ på marknaden. Denna Baktericid går under namnet Sealtite Biocid 330

Sealtite Biocid 330 är en formalinavgivare speciellt framtagen med hänsyn till användarvänlighet och lämplig storlek på förpackning (5 liter som tillsättes till 1000 liter färdigblandad skärvätska).

Den 1 december 2018 klassades de vanligt förekommande formalinavgivarna i skärvätskor cancerogena. Detta har medfört att de flesta tillverkare har formulerat om sina skärvätskor. Tekniken för att förhindra bakterier fungerar så att skärvätskan har en stark buffert och kan hålla ett högt stabilt pH vilket medför att bakterier ej får fäste. Men om bakterierna får fäste, vilket är lätt hänt om du missar att sköta systemet minutiöst finns det inga ingående ämnen som aktivt dödar bakterier och skärvätskan får ganska snart bytas ut. Detta är både tidskrävande och kostsamt.

Spar dyra byten av skärvätskan med Sealtite Biocid 330.

Om du får bakterieangrepp, ta 5 liter av vår biocid till 1000 liter av den angripna skärvätskan så kommer bakterierna försvinna och pH kommer att stabiliseras.

Namnet Sealtite är GA Lindbergs eget registrerade varumärke som vi använder oss av i de fallen vi inte använder oss av våra starka leverantörers varumärken.
För tekniskt datablad och säkerhetsdatablad, klicka här!

För mer information om denna produkt vänligen kontakta din säljare eller vår tekniska expert Mats Svensson, 08-703 01 46.