Limma polyuretan: förbehandling och limval

Bästa sättet att limma polyuretan

Det är förhållandevis lätt att limma polyuretan (PU), dvs att de flesta lim har bra vidhäftning till plasten. Däremot kan det vara svårare att bestämma sig för vilket som passar bäst. Det finns också olika typer av polyuretanplast: härdplaster och termoplastisk samt styv hårdplast, flexibel elastomer eller skum.

Förbehandling av polyuretan

Innan limning kan det vara bra att fundera över förbehandling av polyuretanplasten.

I princip alltid är det en fördel om ytan som ska limmas är ren. Polyuretan kan vara känsligt mot mer aggressiva lösningsmedel så undvik till exempel aceton och välj istället isopropanol eller något annat anpassat rengöringsmedel och se till att ytan är torr innan limning. Detta kan också vara bra att tänka på vid rengöring av spill.

Någon annan förbehandling brukar det oftast inte finnas något behov av.

Limval för polyuretan-plast

För att limma polyuretan vill vi se till att limmet är anpassat till den typ av polyuretan som ska limmas. Är det ett flexibelt polyuretangummi kan ett flexibelt lim vara rätt väg att gå medan det för en hårdplast kan passa bäst med ett konstruktionslim till exempel.

Snabblim

För mindre detaljer vid inomhusbruk kan cyanoakrylat (snabblim) vara ett alternativ. De flesta industriella cyanoakrylat har vidhäftning mot polyuretan och produkten väljs utifrån de egenskaper som behövs på limfogen. Det kan till exempel vara slagtåligt, ha olika viskositet eller vara mer flexibelt.

För flexibel polyuretan-elastomer (gummi) passar ett flexibelt cyanoakrylat bäst då det kan ta upp eventuella rörelser bättre. Exempel på produkt: Permabond 2050 eller någon av Permabonds nya superflexibla cyanoakrylat-lim.

Vid limning av polyuretanskum kan det vara en fördel att använda en aktivator så som Permabond CSA-NF på ytan innan applicering av limmet.

Konstruktionslim

För att limma hårdplast av polyuretan (styv PU) kan epoxilim, polyuretanlim eller strukturella akryllim användas. I de flesta fall är ett 2-komponentslim att föredra då det kan härdas vid rumstemperatur och värmetåligheten på plasten inte blir ett problem (räkna med att det behövs minst 100 ˚C för ett värmehärdande lim).

Vid möjlighet att komma åt limfogen med ljus från en UV-lampa kan UV-lim också vara ett alternativ.

Flexibla lim

Vid behov av ett flexibelt lim är MS-polymerlim ett bra val. De är mjuka, flexibla och miljövänliga och finns som både 1-komponents fukthärdande och 2-komponents som härdar vid blandning.

Det finns också så kallade ”hybrid-lim” som är som ett mellanting mellan ett epoxilim och MS-polymer.

Du kan också utvärdera silikon och flexibelt polyuretantätningsmedel.

Övrigt

Det finns fler limsorter så som spraylim, smältlim mm som kan passa vissa applikationer.

Behöver du hjälp att välja?

Kontakta oss så hjälper vi till!