Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Antiskärpasta från Molykote

Oljeborrningsutrustningsbolaget Noble i Texas, USA, hade väldigt stora problem med skärning, på kritiska rostfria gängade förband i sina styrbara roterande oljeborrningsmaskiner. Varje gång det hände var man tvungen att stoppa borrningen, för att få loss och reparera, de trasiga borrningssektionerna vid en verkstad, detta innebär ökade kostnader för arbetskraft, transporter, reparationer, och inte minst, minskad produktionstid. Utöver detta var de trasiga borrningssektionerna var borta i upptill en vecka.

Varje rostfri sektion i Nobles styrbara roterande oljeborrningsmaskiner är säkrade med 114 eller 168 mm API gängade förband. Dessa kritiska förband är dragna till standardmoment av 43 400 och 84 400 Nm.

Kund: Noble Drilling Corporation, Sugar Land, Texas, USA, är ett globalt ledande företag inom oljeborrningsutrustning.

Utmaning: Hindra kallsvetsning och skärning av rostfria gängade förband dragna till extremt höga åtdragningsmoment.

Lösning: Ersätta en traditionell anti seize pasta, som trycktes ut ur gängorna vid dragning av förbandet, vilket ledde till skärning/svetsnings problematiken, med en ultraren, metallfri pasta med en bättre bärig, fastsmörjmedelsfilm.

Produkt: Molykote P-37 antiskärpasta.

Identifiera problemet: Gängskärningsproblem på oljeborrningsutrustning

Just som Noble låg i startblocken för att lansera sin senaste generation av borriggar, arbetade ett av deras konstruktionsteam tillsammans med Duponts smörjmedelsspecialister för att identifiera orsaker till skärningsproblem på vissa gängade förband. Vid den tidpunkten, monterades de gängade förbanden med en traditionell antiskärpasta, som fungerade bra på flera av skruvarna. Denna pasta, blev uppenbarligen, uttryckt ur gängorna under de extremt höga åtdragningsmomenten.

Problemet verkade fokuserat på den traditionella antiskärpastan innehållande olika metallbaserade fasta smörjmedel, som krom, koppar, nickel och molybden. Rostfria stål innehåller molybden, krom och nickel. Dessa reagerar ej bra med syre, så endast mycket tunna metalloxidskikt bildades in förbanden.   

När väl oxidskiktet blir skadat av nötning, som under åtdragning, byggs nötningspartiklar upp, och den oxidfria metallen skär under de extrema trycket. De partikelfyllda gängorna blir sedan mycket svåra att demontera, detta blev identifierat som huvudorsaken till alla gängrelaterade problem.

En annan bidragande orsak var att många vanliga antiskärpastor innehåller svavel, fosfor, och zink. Dessa kan ge upphov till späningskorrosion och försprödning av gängor. Båda dessa kan leda till korngränssprickor i skruv och mutter som propagerar tills brott. Enligt Noble, hade de upptill 25 % brott/skärning på skruvar.

Finna en lösning

Molykotes smörjspecialister och Nobles borringenjörer arbetade tillsammans för att ta fram en lösning som skulle reducera kvalitetsproblemen med skruvförbanden.

För det första måste den nya pastan vidhäfta bättre på de rostfria kontaktytorna i skruvförbandet, och ej tryckas ut vid montage. Den måste också bilda en effektiv smörjfilm trots laster, föroreningar och temperatur i en oljeborrnings miljö.

Vidare, måste innehållet ha en låg nivå av föroreningar som svavel, halogener, och ett minimum innehåll av fosfor, zink, bly, och andra metaller som kan ge upphov till spänningskorrosion eller förspröda skruvmaterialet.

Lösningen som valdes var Molykote P-37 Antiskärpasta, en ultraren, metallfri smörjpasta som är speciellt framtagen för användning på skruvförband av austernitiska stål och stållegeringar. Den högviskösa pastan bildar en heltäckande smörjfilm med hög vidhäftning som motstår de extrema krafterna vid borrningsapplikationer. Pastan stannar kvar under extremt höga åtdragningsmoment, ger utmärkt tätande funktion och underlättar demontering efter långtid utan skador på gängor.  

Noble ersatte sin befintliga antiskärpasta med Molykote P-37 pasta på alla kritiska skruvförband på sina utrustningar. Denna effektiva problemlösning har gjort stor skillnad i att öka utrustningens tillförlitlighet, samtidigt som det minskat underhållskostnaderna och ökat produktiviteten. Noble har rapporterat en minskning av gängrelaterade problem med mer än 50%.  

Molykote P-37 Antiskärpasta reducerar skruvförbandsrelaterade brott

Pastan som valdes för att lösa problemen med skruvförbanden har en utmärkt lastupptagnings förmåga över ett brett temperaturintervall mellan -40°C till 1400°C. Den innehåller metallfria fasta smörjmedelspartiklar som ger enastående skydd mot svetsning/skärning, även under mycket tuffa oljefältsförhållanden. Molykote P-37 pasta används också ofta på kritiska skruvförband inom energisektorn som bl.a. turbin och ångventiler, d.v.s. för mycket svåra smörjapplikationer.

Molykote P-37 paste har mindre än 200 ppm innehåll av halogener (inkl. klor-, flour-, och bromföreningar) och mindre än 250 ppm svavel. Dess höga renhet, metallfria fasta smörjmedel skyddar mot kallsvetsning, kärvning och försprödning och underlättar problemfri demontering.

Den grå luktfria pastan är mycket stabil med lång hållbarhet. Den är ej klassad som farligt avfall, och utgör inga kända hälso- eller miljörisker.

Har du frågor om Molykotes produkter kan du vända dig till vår smörjmedelstekniker Joakim Selin.

Läs mer om Molykote P-37 pastan här!

Tekniskt datablad finner du här!

Säkerhetsdatablad finner du här!