G A Lindbergs startsida

Senaste inläggen

Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Oljeborrningsutrustningsbolaget Noble i Texas, USA, hade väldigt stora problem med skärning, på kritiska rostfria gängade förband i sina styrbara roterande oljeborrningsmaskiner. Varje gång det h ...
Minimera risken för spänningssprickor vid limning

Minimera risken för spänningssprickor vid limning

Vilka plaster kan vara känsliga för spänningssprickor vid limning? Plaster så som PC, PS, PSU, PMMA och i viss mån också ABS är så kallade amorfa plaster. Dessa är förhållandevis lätta att limma men ...
Hur kan jag limma polyamid (PA, Nylon)?

Hur kan jag limma polyamid (PA, Nylon)?

Polyamid, PA, eller Nylon, är en relativt mjuk termoplast som används i många applikationer inom många olika typer av industrier. Ofta finns speciella formuleringar av plasten tillgängliga som till ...
Silikon för värmeavledning

Silikon för värmeavledning

Behovet av värmeavledning ökar i de flesta branscher där elektronik eller belysning används. Silikoner har mycket bra mekaniska, elektriska och optiska egenskaper vid höga temperaturer och finns ...
1-komponents silikonlim och tätning

1-komponents silikonlim och tätning

Hur fungerar fukthärdande silikonlim? 1-komponets silikonlim härdar med hjälp av luftfuktighet till skillnad från 2-komponentslim som härdar vid blandning. Limmet härdar utifrån och in vilket inneb ...
5 typer av biokompatibla smörjmedel

5 typer av biokompatibla smörjmedel

Biokompatibla smörjmedel i form av silikon används för att minska friktion mellan komponenter i medicinska tillämpningar eller mellan komponenter och hud. Nusils smörjmedel är biologiskt testat och ...
Limma EPDM – så väljer du lim

Limma EPDM – så väljer du lim

Att limma EPDM kräver viss hänsyn då denna typ av gummi ofta är mer svårlimmad än andra typer på grund av sin låga ytspänning. Dessutom innehåller EPDM olika typer av mjukgörare (ibland mineralolja) ...
Tips vid val av biokompatibelt smörjmedel

Tips vid val av biokompatibelt smörjmedel

Smörjmedel kan vara nödvändigt inom många olika typer av medicinska applikationer för att minska friktionen på rörliga delar. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid val av biokompatibeltö ...
Effekten av plasmabehandling på fet plast

Effekten av plasmabehandling på fet plast

En förutsättning för att ett lim ska få vidhäftning mot en yta är att limmet väter den yta som ska limmas. Om limmet inte väter ytan så finns det två alternativ: byt lim eller förändra ytan. Ett s ...