G A Lindbergs startsida

Senaste inläggen

Cyanoakrylat – hur snabblim fungerar

Cyanoakrylat – hur snabblim fungerar

Cyanoakrylat kallas ofta för snabblim. Och det är just vad det är – ett snabbhärdande lim. Fixeringstid brukar ligga på några sekunder på plast och gummi och något längre, runt minuten, på. ...
Ompackning av lim till sprutor

Ompackning av lim till sprutor

Ibland när du ska limma mindre detaljer eller kanske när du vill använda dig av en doseringsutrustning eller en bordsrobot fungerar inte alltid ett lims originalförpackning så bra. Vid sådana tillf ...
Lim för låga temperaturer

Lim för låga temperaturer

Inom vissa branscher och tillämpningar är det vanligt att en limfog behöver tåla extrema temperaturer – både höga och låga. I det här inlägget ska vi fokusera på lim för låga. ...
Silikon som is-släppmedel  för flygindustrin

Silikon som is-släppmedel för flygindustrin

Silikon är naturligt väldigt svårt att få vidhäftning mot och det gäller även för vatten och is. Is-släppmedel (is-avvisande coating / ice release coating / ice phobic coatings) av silikon kan hj ...
Medicinklassade silikonlim – så väljer du rätt

Medicinklassade silikonlim – så väljer du rätt

Att välja rätt silikonlim kan hjälpa till att förbättra produktionseffektiviteten och den slutgiltiga produkten. Valet av lim bör anpassas till behov. Flera aspekter behöver tas hänsyn till och vi ...
Räddningen mot bakterier i skärvätska

Räddningen mot bakterier i skärvätska

Bakterier i skärvätska leder till tidigare behov av skärvätske-byte. Detta är både dyrt och inte så miljövänligt. Sealtite Biocid 330 är en ny (2019) baktericid som effektivt angriper bakterierna i ...
Plasmabehandling för bättre limresultat

Plasmabehandling för bättre limresultat

Plasmabehandling av plastdetaljer som ska limmas blir vanligare och vanligare och kan ersätta behovet av andra förbehandlingar. Plasmabehandling kan möjliggöra för limning även av svårlimmade ”feta” ...
SVHC-listan uppdaterad – Nya lagar och regler

SVHC-listan uppdaterad – Nya lagar och regler

Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern, alltså ett särskilt ...
Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager

Smörjpunkter för applikationer inom fordonslager

Läs här om smörjpunkter för applikationer inom fordonslager. Högpresterande smörjmedel som fungerar i mycket krävande fordonslagerapplikationer! Överlägsen produktprestanda, lägre övergripandeå ...