Se här hur du kan säkra turbinen med rätt olja!

Mobil DTE 800-serien – Förstahandsvalet av smörjolja för turbiner.
Upp till 40% längre bytesintervall!
Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien.

Olja för turbin

Smörjolja för turbiner

♦ OEM för bl.a. Siemens, GE & Ahlstom
♦ Säkra driften av din turbin och möjliggör längre bytesintervall.
♦ MSLA Mobil Service Oil Analysis säkrar fortsatt drift.

 • Oljeformulering med längre livslängd bidrar till mer drifttid genom att möjliggöra längre oljebytesintervall.
 • Förbättrad lastbärande förmåga ger enastående skydd som bidrar till minskat slitage och längre komponentlivslängd.
 • Utmärkt vattenavskiljning, luftavskiljning och motstånd mot skumning.

  Turbinolja

Upp till 40% längre bytesintervall

Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien – smörjolja för turbiner.

Det moderna kraftvärmeverket producerar el och fjärrvärme genom eldning av biobränsle. En kritisk del av processen är ångturbinen som drivs med överhettad ånga från vatten som kokats i verkets panna. Turbinen har en eleffekt på 38,7 MW och är av typ VAX (växlad axialturbin), ursprungligen från Ahlstom men numera tillhörande Siemens.

 GA Lindberg rekommenderade en uppgradering av turbinolja från standardkvalité till Mobil DTE 800-serien. Genom att använda den högre kvalitén på Mobil DTE 800-serien ger det möjlighet till 40% längre bytesintervall vilket ger ytterligare fördelar som miljöbesparing, med underlag beräknat på att dom kan köra 40% längre på oljan blir det en årlig minskning på ca 3000 Kg CO2 (Koldioxid). Förutom en kostnadsbesparing på 40 000:- år så gav det även ökad tillgänglighet på utrustning. För att hjälpa kunden att bedöma oljans skick regelbundet erbjöds dessutom MobilServ oljenalys för att kunna säkerställa driften.

 • 40% längre bytesintervall
 • Miljöbesparing med ca 3000 Kg CO2
 • Ökad tillgänglighet på turbinen
 • Kostnadsbesparingar på 40 000:-/ år
 • Säkrare arbetsmiljö tack vare minskat underhåll
 • Säkrar driften driften årligen med labbanalyser ( MSLA )
 • Utmärkt värme- och oxidationsbeständighet
 • Effektiv filtrerbarhet

Säkerhet
Genom långa bytesintervall och utomordentligt utrustningsskydd kan Mobil DTE™ 800-oljor bidra till minskat underhåll och därmed förknippade säkerhetsrisker.

Miljöhänsyn
Genom lång produktlivslängd, som bidrar till att minska behovet av destruktion av spillolja, kan Mobil DTE 800-oljor bidra till att begränsa miljöpåverkan.

Produktivitet
Med långa bytesintervall och optimerad utrustningslivslängd och tillförlitlighet kan Mobil DTE 800-oljor hjälpa verksamheter att minska driftstopp för att nå optimal produktivitet.

www.galindberg.se     020-73 20 00