Silikon som is-avvisande coating för flygindustrin

is-avvisande, ice release, ice-phobic, coating, beläggning

Silikon är naturligt väldigt svårt att få vidhäftning mot och det gäller även för vatten och is. Is-släppmedel (ice release coatings eller ice phobic coatings) av silikon kan hjälpa till att minska uppbyggnaden av is-lager på till exempel rotorblad och vingar på flygplan.

Tips: Letar du efter tips på hur du kan limma silikon? Läs då istället vårt inlägg om just detta!

Isbildning ett stort problem inom flygindustrin

Inom flygindustrin kan isbildning leda till stora ekonomiska problem. Uppbyggnad av is på rotorblad minskar effektiviteten genom att försämra aerodynamiken. Tunna is-skikt har visats reducera lyftkraften med 30 %. Dessutom kan den ökade vikten leda till större påfrestningar på flygplanets konstruktion.

Om tillräckligt mycket is bildas på ett flygplan så kan denna is också släppa. Is-projektiler kan då skada flygplanet och skapa obalans och vibrationer.

Lösningar på problemen

Idag finns flera lösningar på isbildnings-problemen. Till exempel värme för att smälta isen, vätskor som sänker fryspunkten på vatten och coatings /beläggningar som minimerar vidhäftning mellan is och flygplan. Is-avvisande beläggningar gör så att den is som bildas släpper fortare än den skulle gjort om den satt direkt mot underliggande material. På så sätt minskar effekterna av isbildningen.

Typiskt är används hydrofobiska beläggningar som tenderar att vara vätskeavvisande.

Silikonbaserade beläggningar ökar i popularitet då de håller sig flexibla vid extremt låga temperaturer. Glastransitionstemperaturen (Tg) för vissa av de silikoner som används som is-avvisande coatings kan ligga på -142 ˚C. Andra fördelar är att silikoner generellt tål de vätskor som används inom flygindustrin och att de är kostnadseffektiva.

Fördelen med silikon som beläggning för avisning

Tester utförda vid Cold Regions Research and Engineering Laboratory (CRREL) i USA visar att silikon ger bättre resultat än Teflon som är ett annat vanligt is-släppmedel för flygplan. Testerna visade också en mycket effektiv minskning av vidhäftning mellan is och rotorbladen på ett flygplan jämfört med andra kommersiella typer av is-avvisande produkter.

Vidhäftningstesterna mellan is och diverse olika material utförs genom ett så kallat Zero Degree Cone Test samt en simulering av rotorblad. Den tidigare innebär att kraften som krävs för is att släppa från ett substrat mäts i en liten lastcell.

Viktigt att notera är att dessa silikonbeläggningar inte är avisningsmedel utan is-släppmedel. Med andra ord så förhindrar de inte bildningen av is (även om forskning har visat att de fördröjer den) utan förenklar att den is som bildas släpper från ytan så snabbt som möjligt innan större mängder hunnit byggas upp.

Förslag på produkt:

Nusil R-2180

Mer information här