Skötsel av skärvätska under semester-stopp

Skärvätska från Curtis

Så här inför julledigheten kan det vara bra att se över skötsel av skärvätskor under semesterstopp för att undvika onödiga driftstopp och problem! Vår smörjmedelstekniker Mats Svensson delar här med sig av lite tänkvärda och handfasta tips hur du tar hand om din skärvätska under semester.

Kontrollera koncentrationen:

Kontrollera koncentrationen av skärvätskan med en refraktometer. Koncentrationen skall ligga över 8%. Justera om nödvändigt. Glöm inte kalibrera refraktometern med vatten till 0% så du inte får fel mätvärden.

Kontrollera pH:

Kontrollera pH i skärvätskan med pH Stickor eller pH-mätare. pH bör ligga över 9.0. Om pH ligger ca 8,7 – 9,0, så tillsätt ca 0,1-0,3% Curtis AR W 45 (pH Booster). Skulle pH ligga lägre så överväg att byta skärvätska, se nedan rubrik om byte av skärvätska. Alternativt tillsätta 0,5% Sealtite 330 Biocid. Kontrollera efter 1-2 dagar att pH har stabiliserats upp till minst 9,0, om ej tillsätt även pH Booster.

Läckolja:

Innan stopp se till att all läckolja avlägsnas i möjligaste mån (läckolja utgör mat till bakterier). Det är bra att se till att oljeavskiljare är verksamma även under stopp, t.ex. med en timer.

Bra förebyggande:

Bakterier har svårt att föröka sig när det är rörelse i vattnet. Det räcker med ytterst lite rörelse. Är det möjligt att ha en pump som ibland rör runt, t.ex. en akvarium-pump (anpassad för petroleum) eller eventuellt en tryckluftsslang som kan ligga i och ge lite bubblor i din skärvätska under semester-tiden. Personal under uppehåll som tittar till kan spola runt etc.

Planeras det byte av skärvätska i samband med längre uppehåll, så är det bra att göra rent och tömma systemet innan uppehållet och låta det stå tomt. Se till att rengöra ordentligt innan stoppet. Ligger det kvar skärvätska innan påfyllning vid uppstart se till att fulla upp med min. skärvätska, spola runt och tappa ur.

De starkaste bakterierna kan överleva, så det är bra att få så mycket ny skärvätska som möjligt för att få ut maximal livslängd.

Byte av skärvätska:

1. Tillsätt systemrengörare Sealtite systemrengörare 320 med 1-3% beroende på hur smutsigt systemet är. Detta skall göras minst 24 timmar innan byte.
 
2. Använd maskinerna som vanligt under dagen så att systemrengöraren verkligen får cirkulera runt. Kontrollera även filter som kan få högre åtgång under rengöringen etc.

3. Töm systemet gör rent verktygshållare etc. spola eller doppa verktyg i en 1% lösning av systemrengöraren.

4. Fyll upp systemet med ny skärvätska, alternativt fyll upp till mininum-nivå för att kunna pumpa runt och töm ut igen.

5. Fyll på med ny emulsion, se rekommenderad koncentration. Blandning sker genom att koncentratet hälls i vatten. OBS! Ej tvärtom. Blandningsutrustning (mixers) bör användas. Lämplig utspädning är 10 – 20 gånger, dvs till 5 – 10 %.

Har du frågor?

Kontakta gärna din lokala säljare eller någon av våra smörjmedelstekniker.