SVHC-listan uppdaterad – Nya lagar och regler

SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen

Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Kandidatförteckningen (SVHC-Listan, som på engelska betyder: Substances of Very High Concern, alltså ett särskilt farligt ämne ) innehåller nu totalt 197 ämnen.

Här på G A Lindberg ChemTech håller vi ständigt koll på vad som händer med de olika regelverk som ger vägledning för vår kemiska verksamhet. SVHC-listan uppdateras i regel med ett par nya ämnen två gånger om året, oftast i januari och i mitten av sommaren, men det är lite beroende på när EU-parlamentet behagar samråda.

Vill du ha information direkt vid nya lagar och regeluppdateringar kan du anmäla dig som prenumerant här: (ange ”Nya Lagar” som ämne tack! ) kontaktformulär eller skicka ett mail till Clara H. Cortinovis.

Den här gången lades det till sex nya ämnen på SVHC-listan. Fyra av dessa tillhör gruppen PAH (polyaromatiska kolväten). Dessa ämnen är inget som tillverkas för användning utan de bildas i samband med framställningsprocessen av tjära och beck.

De andra två ämnena är en bisfenol, 4,4´-Isobutyletylidendifenol och 1,7,7-trimetyl-3-(fenylmetylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on.

Ingen av de nyupplagda ämnena har identifierats i vårt produktsortiment. Vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med alla våra leverantörer för att information i produktuppdateringar och förändringar inom regelverken ska kunna nå er som kunder så fort som möjligt.

För att läsa mer om de kemiska regelverk som styr vår kemikaliehantering besök Kemis hemsida: www.kemi.se/lagar-och-regler

PS: Fyra nya ämnen har även adderats till ROHS direktivet det gäller fyra ftalater; Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP). Restriktionerna kommer att träda ikraft för dessa ämnen den 22 juli 2019.

För frågor och funderingar kring våra produkter kontakta gärna vår miljöansvariga Clara H. Cortinovis 08-703 02 31.