UL 94 brandklassning för lim & gjutmassor

Elektroniska apparater måste vanligtvis genomgå tester för att klassificeras som brandsäkra. De flesta komponenter som används testas enligt UL (Underwriters Laboratories) innan de kan säljas och distribueras på de flesta globala marknaderna.

Vad innebär UL 94-standarden?

UL 94 är ett brandklassificeringstest för plastmaterial som används i elektronisk utrustning. UL 94 kategoriserar plaster (inklusive lim, gjutmassor, coatings och inkapslingsmaterial mm) beroende på hur de brinner. Det inkluderar både hur lätt det är för ett material att börja brinna då den utsätts för en flamma och hur snabbt det slocknar efter att flamman avlägsnas.

Hur bestäms UL 94?

Det finns tre typer av test som utförs under UL 94 standarden. Alla går i princip ut på att sätta eld på en plastbit och sedan se hur lång tid det tar att slockna och vad som händer med biten.

Vågrät förbränning

Den ena typen av test är vågrät förbränning (Horizontal Burn, HB). Detta test kan ge brandklassificeringen UL 94 HB (se tabell nedan) och är den lägsta brandklassificeringen. Testet går till så att en eldslåga (från en brännare) får verka i 30 sekunder längs ena änden av provstaven. Efter att lågan avlägsnats bedöms det om elden självsläcks och i så fall om förbränningshastigheten är tillräckligt långsam för att godkännas.

Lodrät förbränning

Det andra metoden som används är lodrät förbränning (Vertical Burn, VB). Provstaven med materialet fästs vertikalt hängande och en låga riktas underifrån mot provets nederkant.  Efter 10 sekunder avlägsnas lågan och tiden biten fortsätter att brinna respektive glöda antecknas. Samma procedur upprepas sedan en andra gång på samma provstav och på fem olika provstycken. Testet kan ge tre olika nivåer av ratings.

Ytförbränning

Surface Burn är en variant på Vertical Burn med större flamma och fler upprepningar. Detta är den mest aggressiva testmetoden som också ger högst klassificering om provet godkänns. Testet utförs på liknande sätt som VB men en större specificerad låga används. Efter 5 sekunder avlägsnas lågan och tider antecknas. Detta upprepar 5 gånger för varje provstav och på totalt 5 separata provstavar.

UL 94 tester

Vilka nivåer finns det inom UL 94?

Här kommer en sammanfattning på de nivåer av brandklassificeringar inom UL 94 som finns, från bäst till sämst.

UL 94 klassificeringMetodSammanfattning av krav
5VASBMest brandsäkra nivån. Självsläcker inom 60 sekunder. Det får inte brinna så att det blir ett hål genom testbiten.
5VBSBSjälvsläcker inom 60 sekunder men det FÅR förekomma hål i testbiten.
V-0VBSjälvsläcker inom 10 sekunder och får inte droppa.
V-1VBSjälvsläcker inom 60 sekunder och får inte droppa.
V-2VBSjälvsläcker inom 60 sekunder och FÅR droppa.
HBHBBrinner långsammare än specificerat i standarden för en viss tjocklek. Lägst brandsäkerhet på skalan.

Varför ska jag ha ett material med UL-klassning?

Brandbeständiga komponenter ger konstruktörer och kunder förtroende för att den elektriska enheten kommer att leverera önskad prestanda. Brandklassade komponenter ger också minskad säkerhetsrisk. UL 94 är den vanligaste klassificeringen för lim, gjutmassor och coatings inom elektronik.

Exempel på produkter med UL 94 klassificering

Tänk på att godkännandena avser en viss dimension på bitarna, storlek på flamman osv som inte är fallet i de flesta tillämpningar. Det är därför viktigt att verifiera för din specifika applikation.

I vissa fall är ett material testat enligt UL 94:s specifikationer men inte av ett UL-certifierat labb. Det innebär att det inte är officiellt registrerade hos UL utan en tredje part men att det klarat och kommer att klara testerna. Ibland kan dock officiellt certifierade produkter vara ett krav så det är viktigt att vara uppmärksam.

Här kommer ett urval av produkter som är UL 94-godkända. Hittar du ingen som passar, kontakta oss för fler valmöjligheter.

Polyuretan-gjutmassa

WEVOPUR 390 + 300 MV-2
WEVOPUR 552 FL + WEVONAT 3005V (ej certifierad), V-0
WEVOPUR 403 FL + WEVONAT 300 RE5V (ej certifierad), V-0
Epoxies etc 20-2366 FRV-0
Epoxies etc 20-2362 FRV-0
Bectron PU 4537V-0

Epoxi-gjutmassa

ALH Systems NP1003V-0
ALH Systems NP1025V-0 (ej certifierad)
Epoxies etc 50-3152 FRV-0
Epoxies etc 50-3150 FRV-0

Silikon-gjutmassa

De flesta silikoner är av naturen kapabla till åtminstone en HB rating. Men fyllmedel av olika slag kan öka flamresistansen.

Sylgard 170V-0
Sylgard 567V-0

Kretskortslack

DowSil 1-2577V-0
DowSil 3-1953V-0
Electrolube AFAV-0

Silikonlim

DowSil 732HB
DowSil 3140V-1
DowSil Silastic 744HB
DowSil EA-2900V-1

Övriga lim

Permabond ES578V-0
Permabond TA4392V-0
Araldite 2033V-0
Permabond MT3826V-0

Brandklassade lim och ingjutningsmaterial för tåg enligt EN 45545-2

När det gäller säkerhet för spårbunden trafik som tåg, spårvagn och tunnelbana är brandsäkerheten av yttersta vikt. Brandklassade lim för tåg har en klassificering som heter EN45545-2.

Du hittar en broschyr med brandklassade lim för tåg som möter standarden EN 45545-2 längst ned på den här sidan.

Vad är EN 45545-2?

Den relativt nya europeiska standarden EN 45545-2 ställer krav på material som tex lim eller ingjutningsprodukter till komponenter som används i tåg.

Lim och pottingmaterial delas av EN 45545-2 in i olika grupper med specifika kravställningar kopplade till olika provningsmetoder.

Det är upp till användaren att ta reda på vilka krav som ställs på sin tillämpning.

Testrapporten för ett lim eller ett ingjutningsmaterial talar om enligt vilka test som produkten är godkänd.

Standarden EN 45545-2 ersätter den tidigare PrCEN/TS 45545-2.

Hur väljer man material?

  • Bestäm först vilka produktkrav (R1-R26) som gäller
  • Bestäm sen faronivå (HL1-HL3)
  • Leta därefter efter ett lämpligt material som uppfyller klassificeringarna ovan OCH det tekniska kraven för applikationen. (I detta skede hjälper vi gärna till)

Produktkraven som behöver uppfyllas för godkännande beror på vad produkten används till, var i tåget installationen är samt hur tåget ska användas.

Här ges några exempel på produktkrav (Requirements):

  • R1 Krav för horisontell/vertikal interiör som tak och väggar, fönster ramar eller skärmar
  • R22/23 Krav för induktansspolar, spolar och kontakter Inre/Yttre
  • R24/25 Krav för kretskort
  • R26 Mindre elektronik

Vagnarna är klassade utifrån risknivå (Hazard Level – HL); HL1, HL2 eller HL3. Klassningen beror på hur många kilometer vagnen är i tunnlar samt om det är automatiskt, tvåvånings eller om sovvagnar finns ombord.

HL3 likt tunnelgående sovvagnar representerar den högsta faroklassen och HL1 likt spårvagn den lägsta.

Det finns en rad Test för att mäta hur en produkt står sig jämfört med produktkraven Rxx ovan. Här ges några exempel på test.

  • TO1 Oxygen Index
  • T10.03 Flue gas density
  • T12 Smoke toxicity

Gränserna för vad som är tillåtna max eller minvärden för dessa bestäms av kombinationen HL-nivå och Recuirement/Produktkrav Rxx.

Nu börjar det komma godkända lim, tätningsmedel för att sammanfoga och täta material samt produkter för att gjuta in och skydda elektronik som ska användas i tåg.

Dessa brandklassade lim för tåg är testade och godkända enligt EN 45545-2. Om du vet vilka produktkrav du har på din applikation så kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att hitta en produkt som uppfyller dessa.

Vi har en lista med produkter med godkännande enligt EN 45545-2 som du kan ladda ner i slutet av denna bloggpost och en mer omfattande allmän översikt över produkter för användning i tåg.

Ovan beskrivning har gjorts för att på ett enklare, överskådligare sätt beskriva denna nya standard i korthet.

Beskrivningen är inte komplett och vi friskriver oss för eventuella feltolkningar. Vi råder alltid att konsultera Standarden i sig till fullo.

Behöver du hjälp med någonting, kontakta oss här.

Broschyr med produkter godkända enligt EN 45545-2

Ladda gärna ner vår broschyr här nedan med certifierade produkter (enligt standarden EN 45545-2) för tåg, tunnelbana och annan spårbunden trafik.