Välj rätt kretskortslack av silikon

DOWSIL ™ har kretskortslack av silikon med många flexibla alternativ för bearbetning, skydd och prestanda. Vi går igenom hur du väljer rätt produkt för dina behov.

Varför använda en kretskortslack av silikon?

I ett ord: tillförlitlighet. Mångsidigheten i silikonkemi möjliggör designfrihet, ökar bearbetningsalternativen, breddar prestandaparametrarna och introducerar unika alternativ för hållbara och miljövänliga val. Jämfört med organiska typer av kretskortslack (till exempel akryl-baserade eller polyuretan-baserade) erbjuder kretskortslack av silikon flera värdefulla fördelar:

silikonbaserad kretskortslack termisk stabilitet silikonbaserad kretskortslack stressavlastning Lösningsmedelsfri silikonbaserad kretskortslack

Temperaturtålighet

Silikoner fungerar pålitligt vid ett mycket brett temperaturområde. Silikoner tål långvariga temperaturer så låga som -45 °C och så högt som 150 °C – ett mycket bredare område än organiska beläggningar, som tenderar att brytas ned vid sådana extrema temperaturer. Många silikoner kan till och med motstå kortsiktig exponering för temperaturer upp till 250 °C.

Spänningsavlastning

Silikonbaserade kretskortslacker finns i ett utomordentligt brett sortiment med varierande hårdhet, samt extremt mjuka och flexibla alternativ med mycket låg modul. Det innebär att de levererar bättre spänningsavlastning på känsliga kretskortskomponenter under termisk cykling.

Lösningsmedelsfri

De flesta silikonbaserade kretskortslacker är lösningsmedelfria, vilket gör dem till ett säkrare materialval arbetsmiljömässigt. Utan lösningsmedel är det också enklare att undvika nya regler och krav för hantering och bearbetning.

Dessutom har ofta silikon betydligt lägre hälso- och miljöklassificeringar än sina organiska motsvarigheter.

Att välja kretskortslack av silikon

Det finns några egenskaper som kan vara viktiga att fundera över.

1.      Välj viskositet

Silikonbaserade kretskortslack finns i många olika viskositeter för att hjälpa dig att uppfylla alla dina krav på bearbetning och applikation.

Låg viskositet för höghastighetsproduktion

Kretskortslack med låg viskositet passar bra till höghastighetsproduktion inklusive manuella eller automatiska dispenseringsmetoder så som spray-, flödes-eller jetting-teknik. Mer lättflytande kretskortslacker är också lämpliga att använda när du vill att lacken ska rinna genom vior eller under chip.

Högre viskositet för större kontroll
kretskortslack av silikon

Kretskortslack med högre viskositet ger ökad kontroll över hastigheten och avståndet som lacken flödar. Det kan vara viktigt för att förhindra att materialet sprids till områden den inte får. Silikoner med högre viskositet möjliggör också tjockare beläggningsskikt med endast en applicering. Vissa kvaliteter kan även ge en stabil beläggning på höga komponenter på kretskortet.

2. Välj typ av härdning

Silikoner är mångsidiga och har flexibla härdprofiler för att du ska kunna välja den optimala lösningen för din produktionslinje, volym eller applikation.

Snabb fukthärdning

Dessa typer av kretskortslacker härdar snabbt vid rumstemperatur för att ge en ”dispensera and var klar”-lösning. Fukthärdningen gör att kretskortslacket är klibbfritt inom ca 10 minuter i rumstemperatur och normal luftfuktighet. De belagda kretskorten är sedan redo att fortsätta längs produktionslinjen. Detta gör dem till perfekta alternativ för högvolym-produktioner.

Fukthärdning med ökad arbetstid

Silikonbaserade kretskortslack i denna kategori härdar också vid rumstemperatur men ger längre tid för materialet att flöda över stora eller komplexa kretskort. De är också den föredragna lösningen för applikationer som kräver en tjockare beläggning av lack.

Värmehärdning

Värmehärdande kretskortslacker kallas ibland för ”command cure” på grund av den kontroll som de tillåter över härdtid. Kretskortslack i denna kategori är det du väljer när din produktion kräver full härdning på under fem minuter. De kan också ge lägre påfrestning ombord komponenter under termisk cykling. Ett krav är att kretskortet tål härdningstemperaturen.

3. Välj din hårdhet

Silikoner kan leverera lägre modul än någon typ av organiskt baserad kretskortslack. Detta gör dem idealiska för att minimera stress på små, fina trådar eller känsliga lödningar. Men silikon är mångsidig och dess kemi möjliggör också hårda beläggningar med nötningsbeständighet som närmar sig akryl- eller uretanlösningar. Oavsett vad din tillämpning kräver finns det en silikon med rätt durometer (hårdhet) för att möta dina krav.

Högsta spänningsavlastning (<15 Shore A)

De mjukaste silikonbaserade kretskortslackerna maximerar stressavlastningen på mycket tunna trådar eller de allra mest känsliga komponenterna under termisk cykling.

Normal spänningsavlastning (15 Shore A till 40 Shore A)

Det perfekta alternativet till sköra organiskt baserade beläggningar. Silikoner inom denna kategori erbjuder en optimal kombination av spänningsavlastning och skydd mot tuffa miljöer som fukt, damm, vibration och slag.

Nötningsbeständiga (40 Shore A till 25 Shore D)

Silikoner i denna klass härdar till att bilda hårda men sega beläggningar. De kan jämföras med akryl – förutom det att silikoner ger betydligt större flexibilitet och fungerar tillförlitligt vid mycket högre och lägre temperaturer.

4. Välj gärna en lösningsmedelsfri silikon

Medan det finns lösningsmedelsbaserade elastoplastiska silikon-lack som efterliknar hårdheten i akryl, är de flesta av våra silikonprodukter lösningsmedelsfria.

Detta blir ett mer och mer viktigt urvalskriterium för kretskortslack eftersom det påverkar arbetsmiljön. Produktionsoperatörers säkerhetsprotokoll, specialutrustning, hantering och behandling av brandfarliga lösningsmedel måste alla uppfylla miljöregler. Därför kan att välja en lösningsmedelsfri silikonbaserad kretskortslack eliminera komplexitet, kostnad och tid för din tillverkning.

Förslag på produkt

Kretskortslacker från DowSil finns i många utföranden för att passa just dina behov.

Klicka nedan för att komma till en selector guide över silikonbaserade kretskortslack från Dow:

Fråga oss också gärna om hjälp med att välja!

Silikonisering / smörjning av nålar – Minska friktionen mellan nål och hud

Injektionsnålar kan ofta ha en hög friktion som resultat av dess tillverkningsprocess.

För att minska friktionen mellan nål och hud kan en silikon användas för att belägga nålspetsen och på så vis smörja den. Detta kallas för silikonisering.

Med ett mycket tunt lager silikon på nålspetsen minskar friktionen avsevärt, vilket gör att patienten slipper obehag.

Injektionsnålar är utformade för att kunna penetrera hud med så lite kraft som möjligt, men metallens yta ger friktion som försvårar, både vid själva sticket (penetration force) och då nålen ska dras genom huden (drag force).

Denna friktion leder till att mer kraft behöver användas och nålsticket ger större skador i huden där den förs in och även obehag för patienten.

Vilka typer av silikoner används till silikonisering?

Det finns flera olika typer av silikonprodukter som kan användas för silikonisering:

  • En silikonolja, dvs en icke-härdande silikon (PDMS). Kan ha varierande viskositet (längd på silikonpolymererna) och därför ge olika effekter.
  • En silikonolja kan också vara dispergerad i lösningsmedel för att på så sätt få en vanligtvis högviskös silikon att bli hanterbar.
  • Ibland används även härdande silikoner. Dessa har vanligtvis aminogrupper inbyggd i sin struktur som tvärbinder silikonpolymererna till varandra. På så sätt fås ett mer hållbart resultat eftersom silikonen inte lika gärna skavs loss. Det går också att använda en härdande silikonelastomer med lågfriktionsegenskaper.

Förutom att ge så bra friktionsminskning som möjligt kan det också vara viktigt att ”smörjningen” behåller sin vidhäftning mot nålen.

En suturnål till exempel, behöver bibehålla komforten under flera stick genom huden medan andra nålar är gjorda för engångsanvändning.

Även en vanlig blodprovsnål kan behöva flera försök för att pricka rätt.

I en studie gjord av Nusil (Needle Coatings to Relieve Penetration and Drag Forces of Needles, 2012), testades friktionen vid flera nålstick i följd.

Resultaten från studien visade att alla typer av silikonisering ger en förbättring jämfört med en obehandlad nålspets.

Den produkt som klarade av flest stick utan försämring av silikonets effekt var en icke-härdande silikondispersion med mycket hög molekylvikt.

Denna produkt jämfördes med härdande silikoner av olika slag.

Anledningen tros vara att de långa polymerkedjorna trasslar in sig i varandra runt nålspetsen och hålls kvar med hjälp av intermolekylära krafter.

Då silikonen kommer att komma i kontakt med patienten och faktiskt implanteras under en kort stund, är ett annat viktigt krav att silikonen är medicinskt godkänd för detta ändamål.

ISO-10993 för korttidsimplantering är ett lämpligt krav att utgå ifrån.

Produkter att överväga:

Bäst i test: Nusil MED-4162 (dispergerad silikonolja med hög molekylvikt)

Härdande: MED10-6670, Nusil MED-4159, Nusil MED10-4161

Icke-härdande silikonolja: Nusil MED-361

Nusil Lubrication flyer.

Applicering av silikonen

Doppning

Vid silikonisering av nålar används ofta en silikonolja som späds till rätt viskositet för en doppningsprocess.

Då lösningsmedel lätt evaporerar är det viktigt att kontinuerligt mäta viskositeten som doppningsbadet har och vid behov späda så det håller sig inom önskat viskositetsfönster, då detta direkt påverkar silikonbeläggningens tjocklek.

aplicering av silikon
Jetting

Den senaste, och lite mer sofistikerade, metoden för silikonisering av nålar innebär att man istället använder en liten jettingventil baserad på piezo-teknologi för att applicera önskad mängd silikonlösning på nålen.

Nålen förs in i en speciell beläggningskammare, där silikonen doseras ut samtidigt som en luftpuls får silikonen att dimma sig och på det sättet belägga nålen i mycket tunna skikt runt nålen.

Mängden silikonolja kan styras helt beroende på vad som krävs. Eventuellt överskott sugs bort från kammaren i kontrollerad form.

Många fördelar

Silikonen ligger med detta system helt kapslad innan den skickas in till beläggningskammaren. Därmed finns ingen risk för avdunstning av lösningsmedlet vilket innebär att behovet av viskositetskontroll minskar.

En annan intressant fördel är att jettingsystemet även klarar att belägga mycket tunna skikt med mera högvisköst material, vilket ofta medför att man inte behöver späda silikonoljan så mycket och därmed förbrukas betydligt mindre mängd lösningsmedel i sin process.

Exempelvis har Nordson EFD utvecklat ett bra system inom detta område. Kolla in den här videon här nedan.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor så hjälper vi er.