Allt du behöver veta om durometer / hårdhet för lim

Vad betyder durometer?

Durometer, eller Shore-tal, är vad vi vanliga dödliga känner till som hårdhet. Sätt en tumnagel på ett material så kommer du att känna skillnad mellan ett bildäck och en biljardboll till exempel.

Hårdhet är ett vanligt mätvärde för de flesta polymera material, inklusive lim, och kan hjälpa dig att välja rätt produkt genom att ge ett relativt värde på motståndet mot intryck för materialet.

Ett annat användningsområde för hårdhet är inom kvalitetskontroll, exempelvis för gjutmassor där du kan mäta hårdheten på stickprov och kontrollera mot CoA från leverantören.

Hur mäts hårdheten?

Du kanske känner igen begreppet Shore-hårdhet eller Shore-tal som också är den vanligaste mätmetoden för plaster, lim och gummin. Hårdheten är ett mått på motståndet hos materialet när det intrycks med ett fjäderbelastat verktyg. Ju högre motstånd, desto högre hårdhetstal. Det finns flera Shore-skalor där de vanligaste är Shore A och Shore D.

I princip så fungerar en hårdhetsmätning med Shore-metod som så att man har en liten apparat med en fjädrad spets. Spetsen trycks ner i materialet och samtidigt mäts kraften och ger oss ett Shore-tal. Beroende på vilken Shore-skala du har valt så kommer den lilla spetsen att vara olika stor och därför passa bättre till ett visst hårdhetsintervall.

Geler är ofta för mjuka för att kunna mätas med Shore-metoder. Där kan du istället se att man mäter penetration. Andra testmetoder som du kan stöta på (men inte så ofta i vår bransch) är Brinell och Rockwell.

Shore-tal och skalor

Som redan nämnt finns det flera skalor som man kan använda sig av. Skalorna överlappar varandra till viss del också.

Shore D-skalan är anpassad för hårdplaster av olika slag och är det vanligaste att använda för till exempel epoxi och akrylater.

Shore A-skalan används för mjukare material så som gummi och elastomerer (silikon, MS-polymerer, mjukare polyuretaner).

För extra mjuka elastomerer eller geler du också se skalan Shore 0 eller Shore 00.

Här nedan kan du se exempel på material med olika hårdhet och var på shore-skalan de ligger så att du lättare kan få en känsla för vad du är ute efter.

Hårdhetsskalorna Shore 00, Shore A och Shore D get ett tal för hårdhet på lim

Är hårdhet samma sak som flexibilitet?

NEJ! Ofta är de två hyfsat sammankopplade, dvs att ett mjukare lim oftast också är mer flexibelt än ett hårdare lim, men inte alltid. Två lika hårda material kan ha helt olika styvhet. Se exempel nedan där kurvor från dragprovning ser helt annorlunda ut för tre silikongummin trots att de har samma hårdhet. Hårdhets-skalorna ger ett empiriskt hårdhetsvärde som inte korrelerar med andra egenskaper eller grundläggande egenskaper. Du bör därför inte ensamt använda detta värde produktdesign.

Hårdheten beskriver inte heller motståndskraft mot repor, nötning eller slitage fullt ut.

Bildkälla: Nusil Technology LLC

Kontakta oss gärna för råd vid val av lim till just din applikation!