Ompackning av lim till sprutor

Ibland när du ska limma mindre detaljer eller kanske när du vill använda dig av en doseringsutrustning eller en bordsrobot fungerar inte alltid ett lims originalförpackning så bra. Vid sådana tillfällen så kan det vara en god idé att packa om limmet till mindre sprutor. Vi ska här gå igenom hur du gör ompackning av lim till sprutor på ett enkelt och säkert sätt!

I videon nedan visar vi dig hur du på ett enkelt sätt kan packa om lim så som exempelvis silikon eller MS-polymer till mindre sprutor.

Instruktionsvideo för ompackning av lim till sprutor

Trögflytande lim i patron

Många 1-komponentsprodukter säljs på patroner mellan 290 och 330 ml. Dessa dispenseras med en skelettpistol (alternativt lyfttrycksdriven eller batteridriven limpistol). Många av dessa typer av lim är trögflytande.

Vid ompackning av lim till sprutor kan limmet föras över till den tomma sprutan utan kolv och utan förslutare. Med denna metod så knuffas luften ut ur sprutan under tiden du fyller på den. Sedan sätts kolven i – fortfarande utan förslutare – för att kunna trycka ut all luft. Stanna när limmet kommit ända ut i sprutans spets och förslut då sprutan genom att sätta på korken (även kallad förslutaren).

Ompackning av trögflytande lim till sprutor.
Ordning:
1. Lim
2. Kolv
3. Förslutare

Trögflytande lim i tub

En annan vanlig förpackningstyp för exempelvis silikoner och MS-polymerer är 90 ml tub. Denna typ av tuber är smidiga som de är i många fall men det kan ändå vara svårt att få till en jämn och fin dosering med dom på grund av att det endast går att hantera dem manuellt. För att packa om ett trögflytande material från tub till en spruta gör du på precis samma sätt som med patron. Ett tips är att använda en så kallad nyckel för att få ut så mycket som möjligt ur tuben.

Lexikon för sprutdelar

Lättflytande lim

För ett lättflytande lim kommer metoderna ovan inte att fungera lika bra utan med stor risk för kladd. För att limmet inte ska rinna ur tippen så sätt på förslutaren i förväg. Häll sedan i limmet (som kan komma från vilken typ av förpackning som helst). Se till att lämna utrymme för kolven.

Nu är det pilliga att få i kolven. Ett tips är att vinkla den lite och nästan böja in ena kanten för att släppa ut så mycket luft som möjligt

Ompackning av lättflytande lim.
Ordning:
1. Förslutare
2. Lim
3. Kolv

Vid luftbubblor i sprutan

Centrifugering vid ompackning av lim
Centrifugera sprutorna med tippen uppåt för att bli av med luftbubblor.

Det är lätt hänt att det blir lite luftbubblor i sprutan trots allt. Om det uppstått luftbubblor kan du centrifugera sprutorna med tippen uppåt. Efter centrifugering kommer luften att ha lagt sig mot toppen och du kan enkelt trycka ut den.

Artiklar som används i videon:

COX Manuell doseringspistol för 310 ml

Nordson EFD Cylinderbehållare med kolv (3-55 cc finns tillgängliga)

Nordson EFD Förslutare

Nordson EFD Konisk plastnål

3 sätt att undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

Få bort luftbubblor i sprutan så ökar precision och repeterbarhet av doserad mängd vätska av t ex lim, smörjfett eller silikon.

Ifall man ser tendenser till att vätskan sipprar ut, ger efterdropp eller att en liten droppe av material bildas i dispenseringsnålens mynning och alla dina doseringsparametrar på doseringsutrustningen är korrekt inställda. Då är detta troligen beroende på innesluten luft (luftbubblor).

För att förhindra att luft påverkar repeterbarheten av doserad mängd från sprutor, så kan man få bort innesluten luft (undvika luftbubblor) enligt följande tre sätt:

1. För låg till mellanviskösa vätskor – håll sprutan i en vinkel

Ifall man fyller upp en spruta med en låg till mellanviskös vätska, så håll sprutan i en vinklad position för att förhindra att luftbubblor bildas.

Fyll sprutan till max 2/3 delar, oavsett vätskans viskositet.

Säkerställ även att du använder en kolv som hjälper till att hålla luft borta från vätskan under doseringen.

Ett annat bra tips: Fyll upp sprutan till 2/3 delar och sätt i en kolv. Håll sprutan upp och ned (fäste för doseringsnålen uppåt) och tryck/knacka lite på sprutan.

Luftbubblorna kommer då att förflytta sig till toppen. Därefter, ta bort locket där nålen ska sitta och tryck sakta på kolven i sprutan långsamt uppåt för att bli av med luftbubblorna.

2. För medium till högviskösa vätskor – använd en centrifug

När tjocka (högviskösa) vätskor innehåller luft, så kommer bubblorna komprimeras och expandera efter varje doseringscykel.

Det slutar med att material tränger ut ur doseringsnålen efter varje dosering, vilket leder till att doseringsmängden varierar.

Bästa sättet att lösa detta är att använda en centrifug för att ta bort inneslutande luft (luftbubblor) redan innan man ansluter sprutan och börjar att dosera.

3. Lagra sprutor med material i en stående position (med lock för nålfästet nedåt)

Lagring på detta sätt (under natten) ger luftfickor möjlighet att vandra upp till toppen.

För en del vätskor kan man behöva trycka ihop lite (med tumme och pekfinger) precis där kolven sitter i sprutan, samtidigt som man trycker kolven i sprutan nedåt med t ex en penna. På detta sätt tillåter man att eventuella luftbubblor kan smita ut mellan kolven och sprutans innervägg.

Ett annat tips: För fyllda sprutor är inte alltid matchade med den bästa kolven för din applikation. Detta kan ge variationer i doseringsmängd.

Optimum Smoth Flow kolvar till exempel, finns i en mängd olika utföranden för att optimera varje typ av doseringsprocess.
Säkerställ att kolven i sprutan är den rätta typen för just din applikation.

Till sist bör man tänka på att luftslangen från dispenseringsutrustningen och sprutan inte ska vara längre än 160 cm. Så att doseringsutrustningen kan evakuera luften på ett bra sätt efter varje doseringscykel.

Sammanfattning

Det här är några olika sätt som du kan använda dig av för att undvika att luftbubblor bildas när du packar om till sprutor.

Notera att det är finns olika sätta att användas sig av beroende på viskositeten på just din vätska.


Kontakta oss
så hjälper vi dig undvika dessa problem.