Limfilm – applicera limmet utan kladd

De flesta av oss är nog bekanta med lim som man köper i flytande form. Limfilm är en lite annorlunda typ av lim som inte kommer i en tub eller burk utan som färdiga tunna filmer. För att filmen ska få vidhäftningsförmåga krävs det att limfilmen aktiveras på något sätt. I majoriteten av fallen så sker aktiveringen med värme (och tryck) men även speciella aktivator-vätskor finns.

Konceptet limfilm kan tyckas likt dubbelhäftande tejp men skillnaden är att limfilmen i slutändan får samma typ av egenskaper som ett flytande lim skulle haft genom att filmen härdar. Tejp klibbar fast i ytorna genom applicering av tryck (Pressure Sensitive Adhesive) medan limfilmen och dess vidhäftning aktiveras genom exempelvis värme och då genomgår en kemisk reaktion – dvs härdningen.

Varför använda limfilm?

Här kommer några fördelar med att använda limfilm jämfört med ”vanligt” lim:

 • En limfilm är lätt att hantera utan kladd.
 • Ingen komplicerad utrustning för applicering krävs.
 • Sammanfogningen kan automatiseras på enkelt sätt.
 • Det går att stansa ut former från limfilmen för att få en exakt geometri som är lika varje gång. Det inkluderar fogtjockleken som enkelt går att kontrollera.
 • Inget lim kommer att hamna utanför fogen då du skär ut limmet i rätt form redan från början.
 • Miljövänligare då det inte är någon risk för spill.
 • Finns som termiskt och/eller elektriskt ledande varianter.

Användningsområden för limfilm

Limfilmer har stor användning inom flygindustri och även inom fordon. Exempel är tätning av elektronik, värmeledande limfilmer för limning av kylflänsar, displaylimning mm.

Limfilm av epoxi

Den vanligaste typen av limfilm är baserad på epoxi, eller snarare modifierad epoxi. Äldre typer har även kunnat vara baserade på fenol/vinyl.

I princip så handlar det om att man har en delvis härdad epoxi i form av en tunn film. I övrigt fungerar limmet som en vanlig 1-komponentsepoxi, med andra ord ett strukturellt lim med hög styrka.

På engelska går limfilm ofta under begreppet B-stage epoxy film. (PS. Det finns även B-stage epoxy som läggs ut i våt form om det känns mer intressant. Då kan du skapa din egna limfilm direkt på en detalj kan man säga. Efter applicering så torkar den lösningsmedelsbaserade epoxin på ytan och du kan aktivera den i ett senare skede med värme/tryck).

Oftast så får du epoxi-limfilm som ligger mellan två skyddsfilmer alternativt på rulle. Tjockleken varierar men kan ligga runt 25-125 mikrometer. Typiskt så kan du härda en epoxibaserad limfilm vid mellan 125 och 175 °C under 30-60 minuter och har god vidhäftning till metaller, keramer, glas och dessutom vissa plaster och gummi.

Processen för limfilm av epoxi

 1. Ta ut limfilmen från frysen.
 2. Låt filmen acklimatiseras till rumstemperatur i 1-2 timmar.
 3. Dra bort skyddsfilmen från ena sidan.
 4. Applicera limfilmen.
 5. Lägg ihop detaljerna som du ska sammanfoga.
 6. Härda limfilmen med hjälp av rekommenderad värme och tryck. Ofta kräver de en temperatur på minst 100 °C.

Produkter

Vi har epoxibaserade limfilmer från Resin Design

Limfilm av silikon

Limfilmer baserade på silikon existerar också. Till skillnad från epoxifilmer så använder du dessa med en aktivator istället för värme och tryck för att få filmen att härda. Silikon-limfilmer kan du använda för limning av silikon mot silikon eller silikon mot metall samt vissa plaster där du behöver kort processtid och en jämn fogtjocklek.

Processen för limfilm av silikon

 1. Applicera aktivator på de ytor som limfilmen ska limma ihop och låt torka.
 2. Dra sedan bort skyddsfilmen från ena sidan av limfilmen och lägg på plats.
 3. Dra bort skyddsfilmen från andra sidan och för ihop ytorna.
 4. Låt härda i rumstemperatur eller snabba på med värme.

Produkter

Nusil R-2682-12

Nusil CV-2680-12 (lågutgasande)

Resin Design

Täta mot bensin med fluorosilikon

De unika egenskaperna hos fluorosilikon (FMVQ) löser problem i applikationer där både ett brett temperaturintervall krävs samt tålighet nog för att täta mot bensin och andra lösningsmedel. Där faller traditionella tätningsmedel kort.

Silikonlim fungerar ofta utmärkt som tätningsmedel och tätar effektivt mot diverse vätskor. De klarar sig till och med bra när de helt är nersänkta i vätskan under lång tid. Men det finns vätskor som får silikoner att svälla eller till och med bryter ned dem. Till dessa ämnen hör till exempel bensin, organiska lösningsmedel och bränslen, samt silikonolja. Under dessa tuffa förhållanden heter lösningen på problemet fluorosilikon.

Fluorosilikonens kemikalietålighet

Liksom silikonelastomerer erbjuder fluorosilikon också ett liknande brett driftstemperaturområde, oxidativ stabilitet, enastående flexibilitet, och är resistenta mot värme, ozon och solljus (UV).

Med andra ord fungerar fluorosilikon precis som vanlig silikon (dimetylsilikon) men tål sådana vätskor som bensin, diesel, aceton och alkohol. Dessutom sväller inte fluorosilikon i vanlig silikonolja och vice versa.

I bilden nedan demonstreras flourosilikonens egenskaper jämfört med vanlig silikon. Lika stora detaljer har här sänkts ner i flygbränsle och efter en tid vägs detaljerna för att kunna räkna ut hur mycket de svällt. En större svällning innebär att silikonen absorberat mer vätska. Som du kan se i bilden är det tydligt vilken som är bäst i detta fall: fluorosilikonen.

Tätning som tål bensin
Svällning av vanlig silikon jämfört med fluorosilikon i flygbränsle

Viktigt att veta är dock att fluorosilikon är mindre tåligt än vanlig silikon mot till exempel polära vätskor så som alkohol, ketoner, aldehyder, aminer och bromsvätskor som inte är baserade på petroleum.

Fluorosilikonens kemi

Sidogruppen på fluorosilikon

Skillnaden mellan en vanlig silikon och en fluorosilikon rent kemiskt är att fluorosilikon har trifluoropropyl-grupper (-CH2CH2CF3) bundna till silikonens polymerkedjor. Flourosilikoner kan ha olika grader av denna sidogrupp i kedjan beroende på vilka egenskaper som eftersöks. Det finns till exempel produkter med 100 mol% fluorosilikon och 50 mol% fluorosilikon. Ibland kan du också stöta på termen FMVQ.

När ska jag välja fluorosilikon?

Fluorosilikon kan du använda för att täta mot bensin, diesel, opolära lösningsmedel och silikonolja mm. De kan också användas som lim, tätning, gjutna detaljer eller skyddande beläggningar som kan komma i kontakt med dessa ämnen.

Vanliga användningsområden är inom fordon och flyg. Det kan handla om att till exempel täta bensintankar. Ofta, för funktionens skull, behöver silikon i fordonsapplikationer vara både bränsle och temperaturbeständig för att bibehålla de egenskaper som gjorde silikon värdefullt för tillämpningen från början. Tester visar att fluorosilikoner är mycket bättre på dessa utmaningar än dimetylsilikoner.

Nackdelen med fluorosilikon är dock priset som är betydligt högre än för vanlig silikon så det är därför troligtvis inget som du vill använda när det inte finns behov av det.

Tips på produkt

DowSil 730 FS är en 1-komponents fukthärdande fluorosilikon

Nusil har också ett stort sortiment av fluorosilikoner i alla tänkbara former. Klicka här för att komma till en urvalsguide med översikt.

Kontakta oss gärna om du vill ha tips på fler typer av fluorosilikon-produkter!

1-komponents silikonlim och tätning

Hur fungerar fukthärdande silikonlim? 1-komponets silikonlim härdar med hjälp av luftfuktighet till skillnad från 2-komponentslim som härdar vid blandning. Limmet härdar utifrån och in vilket innebär att först så bildas ett skinn på ytan.

Hur fukthärdande 1-komponents silikonlim fungerar

1-komponents silikonlim härdar med hjälp av luftfuktighet till skillnad från 2-komponents silikonlim som härdar vid blandning. Limmet härdar utifrån och in vilket innebär att först så bildas ett skinn på ytan. Detta går relativt snabbt, på runt 10 minuter vid normal luftfuktighet, och innebär att det är den tid du har på dig att sätta ihop dina detaljer och också den tid det tar för ytan att sluta vara klibbig. Sedan fortsätter limmet att härda inåt vilket tar betydligt längre tid. En vanlig hastighet att räkna med är att silikonen härdar ungefär 2 mm per dygn, räknat från den yta som är i kontakt med luft.

Den stora fördelen med 1-komponents fukthärdande silikonlim är alltså inte hastigheten utan den enkla appliceringen.

Rent kemiskt så är det som händer under härdning att små vattenmolekyler kryper in i silikonen. Där reagerar dessa kemiskt med limmets komponenter och ger sedan ifrån sig en restprodukt. Beroende på typen av silikonlim kan denna restprodukt vara antingen ättika, alkohol, oxim, eller i mer ovanliga fall amin.

Härdningshastigheten på 1-komponents fukthärdande silikoner är direkt beroende av:

 1. Luftfuktigheten.
 2. Temperaturen.
 3. Designen och dimensionerna på fogen.

Luftfuktigheten säger sig själv, det är ju fukten (vattnet) som behövs för att en reaktion ska ske överhuvudtaget. En högre temperatur gör molekylerna i limmet mer rörliga vilket gör att de kan reagera snabbare. Höjs temperaturen för mycket, kan det dock få motsatt effekt för ett fukthärdande lim. Över gränsen som ligger ungefär vid 60 ˚C kan istället komponenter brytas ner.

Fördelar med 1-komponents silikonlim

 • Limmar, tätar och fixerar.
 • Har god vidhäftning mot de flesta material.
 • Enkel hantering. Inget blandningssteg
 • Mjuka och elastiska, även vid låga temperaturer ner till -60 eller i vissa fall till -100 ˚C.
 • Hög värmebeständighet, ofta mellan 200 ˚C till 300 ˚C under längre perioder.
 • Innehåller inga lösningsmedel och har därmed oftast en bra arbetsmiljöklassning.
 • Hög kemikaliebeständighet.
 • Vattenavstötande.
 • Bakterier och svamp trivs inte så bra på silikon och därför passar de även i fuktiga miljöer.
 • Tål utomhusväder.
 • Miljövänligt.
 • Finns i många olika färger (även transparent) och konsistenser.
 • Goda elektriska egenskaper.

Användningsområden

1-komponents fukthärdande silikonlim har många användningsområden: allt från hushållsapparater så som ugnsluckor till applikationer inom rymd, flyg, fordon, försvar, elektronik, medicin och allt däremellan.

Tips för 1-komponents silikonlim

 • Använd inte en 1-komponents silikon om du ska härda djupare sektioner. Djupet i det här fallet räknas från den sida där silikonen har kontakt med omgivande luft. Det innebär också att de inte lämpar sig för instängda fogar med större area. I dessa fall är det bäst att gå över till en 2-komponents silikon.
 • Om limmets originalförpackning är för otymplig kan limmet enkelt packas om i mindre sprutor.
 • Oximer är cancerframkallande. Undvik därför gärna denna typ av 1-komponentsilikon om möjligt och välj en alkohol- eller ättiksspjälkande silikon istället.
 • Behöver du uppnå en viss styrka direkt? Titta i så fall på silikonlim med hög våtstyrka. Dessa är klibbiga på ett sätt som gör att limfogen får en viss hållfasthet redan innan silikonen härdat.
 • Tänk på att många olika kvaliteter förekommer. I en mer känslig applikation krävs troligare en renare produkt än ett badrumssilikon som till störst del faktiskt består av fyllmedel. Det finns till och med lågutgasande 1-komponents silikonlim för flyg/rymd och medicinskt klassade silikoner vid behov.
 • Här kan du läsa mer om våra olika silikonlim och tätningsmedel!

Silikonlim och tätning för fordonssystem

Det finns många tillämpningar för silikonlim i fordon. Här får du tips om vilka som passar var.

Designa för kostnadseffektiv limning och tätning för fordonssystem med silikon

Silikonlim har många fördelar inom fordonssystem och fordonsapplikationer. De har god beständighet mot diverse vanliga vätskor som kan förekomma inom industrin (exempelvis kylvätska, bensin och diverse oljor) och utmärkt beständighet mot utomhusklimat (UV-ljus, ozon och väder och vind). De åldras dessutom väl med varaktig styrka och flexibilitet utan att spricka eller mjukna. Silikoner tål extrema temperaturer, både på den låga och höga skalan, och har utmärkta dielektriska egenskaper. Det gör att silikon kan användas för både limning och tätning för fordonssystem.

Silikonlim finns i många former som passar många olika tillverkningsprocesser. Det finns olika typer av härdningsprofiler för att göra limningen så effektiv som möjligt för en viss produktionslina.

Varför använda silikonlim inom konstruktion för sammanfogning och tätning för fordonssystem?

 • Energieffektivitet: Genom att limma istället för andra sammanfogningstekniker så som skruvar och bultar, fås lägre slutvikt på fordonet.
 • Körkomfort: Minskning av gnissel, skrammel, vibrationer mm.
 • Säkerhet: Ökad styrka och tålighet på tätningar.
 • Hållbarhet: Effektiv bearbetning och lång livslängd på limmade komponenter.

Kort om olika typer av silikonlim

De vanligaste typerna av silikonlim för fordonsindustrin listas nedan.

 • 1-komponent fukthärdande silikonlim/tätningsmedel (RTV1). Denna typ av silikonlim är mycket enkel att dispensera men kräver längre härdtid som främst är beroende av luftfuktigheten i lokalen.
 • 2-komponents kondensationshärdande silikonlim/tätningsmedel (RTV2). Med en 2-komponentsprodukt går det enklare att styra härdningstiden. Däremot tillkommer ett blandningssteg.
 • Värmehärdande silikonlim/tätningsmedel (HTV). Snabbast processtid fås om det finns möjlighet att värmehärda silikonlimmet.
 • Silikonsmältlim. Silikonsmältlim är en nyare klass av lim som ger snabb hanteringsstyrka så fort limmet stelnat men sedan också härdar (fukthärdande) med tiden för att bygga upp styrka.

Lär dig mer om olika typer av silikoner och deras egenskaper här.

Silikonlim för olika applikationer inom fordonsystem

Det finns många tillämpningar för silikonlim i ett fordon. Det kan handla om allt från kompressionspackningar eller flytande packningar i motorer eller växellådor, tätning av bränsletankar eller limning av interiören för att täta mot vatten, avgaser och smuts. Du kan även hitta silikon i lampor, speglar och kylsystem. I alla dessa fall behöver du olika egenskaper på silikonen och de ska dessutom tåla olika slags kemikalier.

I nedan bild ser du exempel på olika användningsområden för silikonlim i ett fordon. För förslag på produkter som potentiellt kan vara alternativ för dessa applikationer, klicka på länken nedan.

KLICKA HÄR FÖR URVALSGUIDE

PS. Svårlimmad plast? Titta då på silikon-smältlim eller varför inte den nya innovativa produkten DowSil EA-7100. Dessa typer brukar kunna ha bra vidhäftning även till lite svårare material så som feta plaster.

Silikon för elektriska fordon – fördelar och användningsområden

Silikon för elektriska fordon – fördelar och användningsområden är ett intressant område! Marknaden för hybrider och batteridrivna fordon (xEV) väntas växa exponentiellt under de kommande åren. Detta kommer att vara en utmaning för batteri-tillverkare när kraven för stor volymtillverkning av litiumjon-batterier ökar i form av att de behöver bli mindre, lättare och mer kostnadseffektiva. De kommer också att kunna leverera mer kraft under längre tid och med bättre termisk kontroll.

Även andra delar av elektriska fordon, till exempel montering av batterisystem, styrenheter och DC/DC-omvandlare och elektriska motorer möter liknande utmaningar. Dessa behöver också förbättra sin termiska överföring, tillverkningsprocess och skydd.

Fördelarna med silikon för tillämpningar inom elektriska fordon

Silikon har egenskaper som under lång tid gjort materialet till en klockren lösning för ett brett spann av kretskorts- och fordonsapplikationer. Dessa egenskaper gör också silikon lämpligt för att användning inom volymproduktion av litiumjon-batterier.

Fördelarna med silikon:

 • Mycket låg termisk resistans.
 • Reologi, vidhäftning och härd-egenskaper som ger snabbare och enklare tillverkningsprocess.
 • Utmärkt temperaturbeständighet med en mycket bred användningstemperatur.
 • Tålig även under tuffa förhållanden – beständig mot termisk chock, oxidation, fukt och kemikalier.
 • Utmärkt elektrisk isolering (dielektrisk styrka).
 • Utmärkt spänningsavlastning.

Användningsområden inom elektriska fordon

Silikon är ett otroligt mångsidigt material som finns i många olika former för att på bästa sätt kunna möta krav på prestanda och process.

Värmeledning

Värmeledande silikoner har egenskaper som kan hjälpa till att sänka användningstemperaturerna i ett system. På så sätt förlängs livslängden för batterier och andra elektriska kretskortssystem och prestandan höjs.

Exempel på värmeledande silikonteknologier:

 • Värmeledande silikonlim för att få en koppling mellan batterisystemet och kylflänsar eller limma ihop flera battericeller.
 • Icke-härdande värmeledande pastor för ledning av värme mellan battericeller och kylflänsar.
 • Värmeledande geler och gjutmassor anpassade till högvolymsproduktion. Använd som alternativ till pads som värmeledande element mellan celler och moduler till kylflänsar eller som gapfyllning.
Elektriska fordon Dowsil värmeledande

Andra teknologier

För övriga tillämpningar inom elektriska fordon finns:

 • Silikongeler för ingjutning och skydd av kretskort i batterisystemens strömhantering.
 • Lim för en mängd olika applikationer. Exempelvis limning av kondensatorer för skydd mot vibrationer, extra stöd för stora komponenter på kretskort och tätning av lock.
 • Kretskortslack för skydd av kretskort i elförsörjningssystem.
 • Silikonelastomerer för temperaturtålig tätning och packningar.

Vad kan vi hjälpa till med?

För att lyckas göra elektriska fordon till både hög-presterande och kostnadseffektiva alternativ till dagens lösningar inom till exempel transport, investeras det nu i nya teknologier inom silikonmarknaden.

Dow hjälper kunder som är till exempel tillverkare av battericeller, systemdesigners eller liknande inom elektrisk fordonsindustri med lösningar fören mängd utmaningar där silikon kan vara lösningen. Hör av er till oss så berättar vi mer!

Medicinklassade silikonlim – så väljer du rätt

Att välja rätt silikonlim kan hjälpa till att förbättra produktionseffektiviteten och den slutgiltiga produkten. Valet av lim bör anpassas till behov. Flera aspekter behöver tas hänsyn till och vi ska nu titta på vilka.

Steg 1: Titta på applikationen

Kommer limmet att implanteras? I så fall, hur länge? Medicinklassade silikonlim kan ha olika nivåer av biokompabilitet.

De flesta medicintekniska applikationer kräver att ett lim som har gått igenom biokompabilitets-testning och är godkänt enligt ISO 10993. Däremot finns det olika nivåer på denna standard. Medicinska silikonlim kan vara godkända för långtidsimplantering (över 29 dagar) eller korttidsimplantering (under 29 dagar).

Steg 2: Vad ska du limma?

Medicinklassade silikonlim kan du använda för att limma många typer av substrat som är vanliga att stöta på inom medicinsk industri. Silikonlim passar till exempel bra för att limma silikondetaljer, metall och plast. Vissa material kan kräva förbehandling innan limning och speciellt vissa plaster. I dessa fall kan till exempel primer, plasma eller Corona-behandling förbättra vidhäftning, styrka och långtidshållfasthet.

Något som är viktigt att ta hänsyn till är inhibering. Additionshärdande silikoner (2-komponents) kan, vid kontakt med vissa ämnen, hindras från att härda ordentligt. Detta bör undvikas, speciellt i en medicinsk tillämpning. Fundera därför på vilka lösningsmedel, kemikalier eller substrat som limmet kan komma i kontakt med innan det hunnit härda. Läs mer om inhibering HÄR.

Steg 3: Hur ska limprocessen se ut?

Valet av lim bör du självklart också anpassa till hur själva limprocessen ska gå till. Till att börja med kan du ställa dig själv följande frågor:

1-komponent eller 2-komponent?

Ett 1-komponentslim är enklare att dispensera så inget blandningssteg är nödvändigt. Ett 2-komponentslim behöver blandas, ofta genom att använda en limpistol och någon form av mixerrör, eller genom en mer automatiserad process. Däremot går ett 2-komponentslim lättare att kontrollera härdhastigheten på, vilket leder oss till nästa fråga.

Hur snabbt behöver limmet härda? Hur lång brukstid/öppentid behöver du?

Ett 1-komponents silikonlim är fukthärdande vilket innebär att det härdar då det kommer i kontakt med luft. Det innebär att det enda sättet som går att styra härdningen är just luftfuktigheten. Ett 1-komponents silikonlim bildar först ett skinn på den yta som är närmast luften. Därefter jobbar härdningen sig inåt och brukar vid normal luftfuktighet härda ungefär 2 mm på djupet per dygn. Fukthärdande lim bör inte utsättas för över 60 grader förrän det är fullt härdat. Tänk också på att luftkontakt är ett krav. Instängda eller allt för djupa fogar kommer inte att bli genomhärdade.

Ett 2-komponentslim är mer anpassningsbart då det är värmen som påverkar härdnings-hastigheten. Vid rumstemperatur brukar full härdning kunna uppnås på ca 24 timmar. Ett härdschema på 15 minuter vid 150 ˚C är däremot vanligt vid härdning i ugn, alltså betydligt snabbare.

1-komponentslim har en öppentid på runt 10 minuter. Öppentiden syftar på den tid det tar för ett skinn att bildas och som därmed gör det svårt att limma med. Olika produktformuleringar för 2-komponentslim kan ge vitt skilda brukstider för 2-komponentslim – allt från några minuter till dagar. I det senare fallet kommer värmehärdning att vara ett krav (HTV).

Kan ni tänka er värmehärdning i ugn?

Den tidsmässigt mest effektiva kombinationen av härdegenskaper får du vid värmehärdning. Det är då möjligt att välja ett lim med lång brukstid vilket minimerar behov av mixerrörs-byte etc. och samtidigt få en snabb härdtid. Dock kräver det att detaljerna som du ska limma tål temperaturen och även investeringar i form av ugnar.

Steg 4: Vilken konsistens ska limmet ha?

För appliceringens skull behöver också limmets övriga egenskaper passa produktionen, till exempel reologin.

 • Bör limmet vara flytande eller icke-flytande?
 • Bör viskositeten vara låg (lättflytande) eller hög (trögflytande)?

Förslag på produkter

Nedan är en urvalstabell på några medicinklassade silikonlim från Nusil.

Värmetåligt lim i högtemperatur-applikationer

Värmetåligt lim – vad innebär det?

Hur höga temperaturer ett lim tål beror bland annat på vilken typ av kemi limmet är baserat på. Organiska typer så som epoxi, cyanoakrylat, akrylat, polyuretan, UV-lim och anaerober börjar brytas ner vid ca 250 – 300 grader medan silikoner kan motstå nedbrytning över 350 ˚C. Men det är skillnad på nedbrytningstemperatur och temperaturtålighet i en tillämpning. Det är speciellt viktigt att du tänker på i högtemperatur-applikationer där ett värmetåligt lim är ett krav.

Styrkan på en limfog minskar generellt ju högre temperaturen är, även vid lägre temperaturer än nedbrytningstemperaturen. Lägg sedan till att det kan uppstå så kallade synergi-effekter. Till exempel så kan det ju vara stor skillnad att utsätta en fog för för 100 graders värme samtidigt som den är nedsänkt i ett lösningsmedel.

Du kommer ofta att stöta på tal om två olika temperaturer: den temperatur som en limfog ska klara av under en längre tid och temperatur som limfogen klarar av intermittent (en kortare stund). Ibland kan det också vara viktigt att ett lim klarar temperaturcyklingar med mer eller mindre snabba växlingar.

Oftast anges den maximala temperaturen i det tekniska databladet för ett lim och syftar generellt på den temperatur vid vilken en specifik fog har en viss styrka. En limfog kan klara både högre men också lägre temperaturer än vad som står i databladet beroende på övriga förutsättningarna.

Att välja ett temperaturtåligt lim

För att välja ett lim till en detalj som ska tåla höga temperaturer i en högtemperatur-applikation kan det vara bra att förbereda dig genom att tänka igenom följande:

 • Ta reda på vilken temperatur limmet ska klara av och under hur lång tid. Kommer denna temperatur att vara i kombination med något annat som kan försvaga en fog; belastning, kemikalier?
 • Definiera andra viktiga egenskaper så som vilka material limmet behöver ha vidhäftning till, mekaniska egenskaper, färger, godkännanden/klassificeringar eller annat.
 • Bestäm hur limningsprocessen ska se ut. Ska den vara manuell, semi-manuell eller helt automatisk? Kan ni förbehandla? Arbetsmiljö?

Fråga oss gärna om hjälp!

Vilka typer av lim tål högst temperaturer?

Svaret är att det beror på vilka temperaturer det är tal om. Inom varje kategori av lim finns det produkter som är mer temperaturtåliga än vanliga standardprodukter. Du hittar några exempel nedan.

Bland de mest de allra mest temperaturbeständiga limmen finns silikon och epoxi som kan tåla upp till runt 300 grader Celsius under längre perioder. Generellt uppnår du högre temperaturbeständighet om limmet värmehärdas. Silikon är ett naturligt värmetåligt lim medan epoxi är det i specialfall.

Den allra mest temperaturtåliga limtypen, och den enda som tål långt över 300 grader under en längre tid, är keramiska lim. Dessa kan tåla upp till 3000 ˚C. Keramiska lim är dock ofta mycket hårda och spröda vilket begränsar användningen rent mekaniskt.

Produkter med extra hög temperaturbeständighet:

Exempel på några vanliga värmetåliga lim (vi har många, många fler så fråga oss!):

DowSil 736 1-komponents silikonlim, 260 ˚C

Sealtite 210 1-komponents silikonlim, 350 ˚C

Permabond ET5411 2-komponents epoxilim, 230 ˚C

3M Scotch-Weld DP760  2-komponents epoxilim, 230 ˚C

Epo-Tek 353ND 2-komponents värmehärdande epoxilim, 250 ˚C kontinuerligt, 350 ˚C kortvarigt

Permabond HM165 Anaerob gängtätning, 230°C

Permabond 920 Cyanoakrylat / snabblim, 250 ˚C

Epo-Tek H74 Värmeledande epoxilim 250 ˚C kontinuerligt, 350 ˚C kortvarigt

3M Scotch-Weld 3779 Smältlim, 150 ˚C

Hur bestäms ett lims temperaturtålighet?

Temperaturtåligheten för ett lim bestämmer man oftast genom att testa styrkan av en limfog vid olika temperaturer. Alltså är resultatet specifikt för ett visst substrat (materialet du limmar) och vid en specifik metod där bland annat utformningen av limfogen är definierad. Det är därför en god idé att vara försiktig vid jämförelse av två olika varumärken eller att använda angivna värden rakt av utan att först verifiera för den specifika applikationen.

Limma silikon – hur du lyckas

Silikon kan vara svårt att limma, framför allt på grund av dess låga ytenergi och höga elasticitet. Men det är helt klart möjligt!

Limma silikon med silikonlim

Silikon limmas bäst med silikonlim. Vilket silikonlim som passar bäst beror på vilken typ av silikon det är som ska limmas.

Om du inte redan vet vilken typ av silikon din detalj består utav så brukar det oftast gå att hitta i det tekniska databladet för produkten.

Titta efter benämningar som additionshärdande, platinahärdande eller kondensationshärdande, fukthärdande.

Två typer av silikonlim som fungerar

 1. Ett fukthärdande, 1-komponents silikonlim går att använda i de flesta fall.Nackdelen kan vara att härdningen tar lång tid.Fördelen med dessa typer av lim är att de är enkla att dispensera (inget blandningssteg).
 2. Ett 2-komponents silikonlim som härdar med hjälp av en platina-katalysator (så kallade additionshärdande silikoner) är känsliga för inhibering, eller ”gifter”. Bland dessa potentiella gifter finns tenn (Sn) som är den vanligaste katalysatorn i ett kondensationshärdande system. Alltså – använder du ett 2-komponent silikonlim på en kondensationshärdad silikon kan det hända att limmet inte härdar. Använd därför i första hand denna typ av silikonlim till additionshärdade silikondetaljer. Fördelar med att använda ett 2-komponentslim är att det är lättare att kontrollera härdhastigheten genom att variera temperaturen – och att det går betydligt snabbare att härda, jämfört med fukthärdande silikonlim.

Limma silikon med snabblim

Förutom silikonlim så finns det även möjlighet att limma silikon med cyanoakrylat (snabblim).

För att få bästa möjliga resultat så behöver du först applicerat en primer på ytan (till exempel Permabond POP). Sedan applicerar du ett flexibelt cyanoakrylatlim (till exempel Permabond 2050) som nu med hjälp av primern fäster.

Denna metod passar bäst till mindre detaljer som inte ska befinna sig i så extrema miljöer.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp att välja lim.

5 snabbhärdande medicinklassade lim

Medicinklassade lim är vanligt förekommande i konstruktion och produktion av medicintekniska komponenter. Inom medicintekniska applikationer är det ofta viktigt med snabbhärdande lim för att kunna ha en hög produktionstakt.

Limmet gör det möjligt att kombinera olika material och på ett effektivt och ekonomiskt sätt foga samman dem.

Lösningsmedelslim är fortfarande vanligt i stora delar av världen men allt fler länder och medicintekniska företag tar ansvar för vår miljö och arbetsmiljö och frångår dessa.

De lim som används till medicinteknik är biokompatibla enligt den äldre standarden USP IV eller den nya ISO 10993.

Vid produktion av volymprodukter för medicinindustrin ställs krav på hög produktionstakt. Då behövs lim med kort härdtid.

Nedan listar vi de vanligaste snabbhärdande limtyperna med godkännande för ”medical devices”, olika grader av medicinskt godkända lim.

1. Ljushärdande- eller UV-härdande akryllim

Ljushärdande akryllim är den snabbast härdande limtypen. Den kan härdas på under sekunden i gynnsamma fall och börjar inte härda förrän det belyses med rätt typ av ljus vilket är en fördel.

Dessa typer av lim klarar av att limma och kombinera olika materialtyper som plast, metall och glas.

De utgör den största och mest universella limgruppen i vilken allt från lättflytande till gelformiga lim samt från mjuka och flexibla till hårda och styva lim finns. Kräver speciell (UV-)lampa för härdningen.

Exempel på produkt: Dymax 1180-M

2. Värmehärdande epoxilim

Kan ibland härdas på några få sekunder vid t ex 150C. Dessa lim är mest lämpliga för metaller och härdplaster men kan även limma andra plastmaterial och glas.

Epoxilim tål höga temperaturer och är dessutom väldigt kemikalietåliga lim.

Inom medicinsk industri har epoxi-lim också fördelen att de tål flest sorters sterilisering och flest upprepade steriliseringscykler jämfört med andra typer av lim.

Produkterna inom denna kategori är ofta en-komponentslim och är därmed enkla att dosera till en rimlig kostnad.

Exempel på produkt: Epo-Tek MED-353ND

3. UV-härdande epoxilim

UV-härdande epoxilim är generellt långsammare än den akrylbaserade motsvarigheten och härdas normalt på några få minuter men snabbare varianter som härdar på ett antal sekunder förekommer.

UV-härdande epoxilim behöver alltid efterhärda i rumstemperatur i 24 timmar innan de uppnår sina slutliga egenskaper. Denna process kan skyndas på med värme.

Limtypen kräver speciella UV-lampor att härdas med. Limtypen är mer kemikalieresistent och temperaturtålig än akrylbaserade ljushärdande lim.

Exempel på produkt: Epo-Tek MED-OG198-54

4. Cyanoakrylatlim (snabblim)

Cyanoakrylatlim fixerar på några sekunder och är därmed en väldigt snabbhärdande lim-typ. Limtypen är vanlig att använda för små plastdetaljer men kan även ge bra resultat på metall. Undvik dock att limma glas.

Vanligtvis härdar cyanoakrylat i rumstemperatur men det finns också varianter som härdar med hjälp av ljus eller värme.

Härdhastigheten är beroende av luftfuktighet i omgivningen och/eller fuktigheten på detaljerna som ska limmas.

Cyanoakrylat fungerar bäst i tunna spalter mellan de detaljer som ska limmas. De flesta är extremt lättflytande (från kapillärverkande) men det finns också mer trögflytande sorter som inte rinner iväg. Denna typ av lim är oftast endast testade för cytotoxicitet (ISO-10993-5).

Exempel på produkt: Permabond 4C10Permabond 820

5. Värmehärdande silikonlim

Silikonlimmen tillhör inte de absolut mest snabbhärdande limmen med en härdtid upp emot 15 minuter.

Silikon är väldigt flexibla och limmar ofta silikondetaljer och andra material vanliga att använda i implantat av olika slag.

Silikonlim har det överlägset största användbara temperaturområdet från -50 upp till över 200°C och behåller sin elasticitet i extrema temperaturer.

Dessa lim omfattas inte av härdplastkungörelsen och anses betydligt mer arbetsmiljövänliga. De är också av naturen biokompatibla och går att implantera längre perioder.

Exempel på produkt: Nusil MED2-4213

Summering

Alla lim inom dessa limtyper är inte biokompatibla utan det är speciella och relativt få lim som har någon form av medicinskt godkännande för biokompabilitet.

 • Se till att riktig och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig för de lim du väljer.
 • Vilken limtyp som passar bäst för en medicinteknisk komponent avgörs av en rad funktionskrav och inte minst produktionstekniska krav.
 • Kontakta någon av våra limtekniker så kan vi hjälpa er hitta en lösning. Vi tar hänsyn till en rad aspekter:
  – Hur ska den färdiga komponenten ska användas?
  – Vad ska den tåla i form av laster, kemikalier och temperatur?
  – Grad av exponering som hudkontakt, korttidsimplantat eller långtidsimplantat?
  – Hur ska detaljen produceras utifrån årsantal och komplexitet?