Molykote BG-20: Fallstudie i smörjning av berg-och-dalbana

Molykote® smörjfett håller igång hjullager och skrik!

  • Kund: Six Flags Great Adventure
  • Plats: Jackson, New Jersey
  • Problem: Smörjfett för berg- och dalbana var dyrt och svårt att få tag på.
  • Vald produkt: Molykote BG-20 esterbaserat högprestandafett

Fallstudie

När man åker berg- och dalbana är det inte så ofta man tanker på att nöjet är beroende av ett bra smörjfett.

Bakgrund och problem att lösa

Men John Kuschyk, underhållsansvarig, glömmer det aldrig. Vagnhjullagren på den 1200 meter långa berg- och dalbanan behöver smörjas var 7e, eller var 10e, dag, under säsongen, från mars till oktober, då går det åt fett med fett!

Kuschyk och parken har prioriterat 2 saker för berg- och dalbanan. Den första är säkerheten. Den andra är en snabb och läskig tur. Båda bygger på ett smörjfett som fungerar perfekt under varierande temperaturer från vårkyla, till sommarhetta, som flyter problemfritt i lager, och som inte skapar motstånd i hjullagren.

När berg- och dalbanan byggdes, specificerades att hjullagren skulle smörjas i ett oljebad.

Ett stort problem var att navkapslarna flög av, vilket ledde till att oljan läckte ut. Detta problem löstes genom att navkapslarna tätades bättre samt att oljan ersattes med ett smörjfett. Navkapslarna är ej helt täta, så varje vecka måste nytt fett tillföras.

Fettet som ursprungligen valdes var mycket dyrt. Innan 1998 års säsong sökte Kuschyk efter ett mer kostnadseffektivt smörjmedel som mötte parkens höga krav.

Lösningen: Smörjfettet Molykote BG-20

Han bad parkens lagerleverantör att hitta en bättre lösning. Lagerleverantören återkom med Molykote® BG-20 högprestandafett, som även gick att köpa lokalt för 1/5 del av priset för det gamla smörjfettet.

Molykote BG-20 är ett esterbaserat smörjfett med litiumkomplextvål. Det kombinerar brett temperaturområde, -45°C to 180°C, nästan som ett silikonfett, med hög lastupptagningsförmåga, nästan som om det vore förstärkt med fasta smörjmedelspartiklar. Med andra ord perfekt för berg- och dalbanor.

Kuschyk fasade försiktigt in det nya fettet, genom att testa det på hälften av hjullagren på ett 7 tågssläp. När han ganska snabbt såg fördelarna, bytte han på samtliga hjullager.

Numera går berg- och dalbanan som smort, med den kostnadseffektiva lösningen, tack vare Molykote® BG-20.

Parkens gäster har ingen aning att de åker på ett kostnadseffektivt smörjfett. En del tycker till och med att det går snabbare nu för tiden, men vem har tid att tänka på sånt, när alla skriker av skräckblandad förtjusning.

Mer info om Molykote BG-20?

KLICKA HÄR för att komma till datablad mm. Molykote är ett varumärke från DuPont.

Smörjfett för pelletspress som ökar livslängden

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma kostnadsbesparingar genom att lagerlivslängden ökar. Därmed minskar även kostnader för material och arbete för lagerbyten. Med mindre maskinexponering under arbete så ökar även säkerheten för personal.

Pelletspressar är en tuff miljö för lager som ibland måste arbeta i hög temperatur, upp till 130-160°C, samtidigt som det kan förekomma hög luftfuktighet då spånens fukthalt ligger på över 90%. Med hård belastning i pressrullarna på upp till 700-1000 kN får man ofta en begränsad hållbarhet och relativt täta lagerbyten är ett faktum. Därför är det viktigt att välja rätt smörjfett för pelletspress-användning.

Valet av smörjfett för pelletspress är viktigt

En pelletspress arbetar under ytterligheter på vad materialet tål och därmed blir val av smörjfett en mycket viktig komponent. Sealtite V 1102 EP är speciellt framtagen för just dessa ytterligheter.
Med höga tryck och värme så är hög viskositet på den ingående basoljan viktig. Med ökad värme så sjunker viskositeten vilket gör att man måste kompensera detta med hög ingående viskositet på basoljan i smörjfettet. Vi har jämfört andra förekommande smörjfett i pelletspressar på marknaden och med Sealtite V 1102 EP så har vi beräknat fram ett högre lambdavärde (smörjfilm) som direkt går att koppla till livslängden på lager.
Höga tryck kräver även additiv som hjälper oljan att minska friktionen. I Sealtite så ingår en unik kombination av högsmörjande additiv samt även vismut (som är en nära släkting till bly). Denna unika kombination gör att detta smörjfett har dubbelt så hög lastförmåga än konventionella EP-smörjfett.

Förtjockaren i smörjfett ytterligare en viktig komponent

Även förtjockaren i smörjfett är viktigt komponent för att få balansen mellan alla faktorer så att oljan i smörjfettet skall prestera optimalt. I Sealtite V 1102 EP så är förtjockaren av Litium-kalcium komplex vilket innebär att man hare tre viktiga delar för att täcka alla påfrestningar, (ett normalt smörjfett har en till två). Litium-delen för att klara hög temperatur, kalcium för att klara hög fuktighet och med tillägget -komplex så får man en tät struktur i förtjockaren som håller oljan på plats vid vibrationer, vilket gör Sealtite V1102 EP mycket mekaniskt stabilt.
Det är även viktigt att smörjfettet kommer ut på plats till lagret och även då Sealtite V 1102 EP har högviskösa komponenter ger den mycket bra pumpbarhet i centralsmörjningssystem.

Ökad lagerlivslängd med Sealtite V 1102 EP

Kunder som använder Sealtite V 1102 EP har i det flesta fall ökat lagerlivslängden till det dubbla och därmed minskat både underhållskostnader och lagerkostnader. Med beräkning tillsammans med kund så har Sealtite V 1102 EP medfört kostnadsbesparingar på 330 000 SEK för kund med 4 pelletspressar. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hur vi kan hjälpa dig med val av smörjfett till pelletspressar.

NLGI-klass för smörjfett – vad innebär det?

NLGI-klass anges för att beskriva den relativa hårdheten av ett smörjfett. Mätmetoden har tagits fram av National Lubricating Grease Institute och är en standard som är vanlig att använda inom smörjmedelsbranschen. Testet utförs enligt en speciell ASTM-standard och det finns nio olika NLGI-klasser som smörjfettet kan tilldelas.

Vad betyder NLGI-klass för smörjmedel?

Ett smörjfetts tjocklek / hårdhet anges som konsistens (NLGI-klass). NLGI-klassen är egentligen ett värde för konsistensen av ett smörjfett.

Standard smörjfett har NLGI-värdet 2 (fast).
Lägre siffra innebär mjukare fett och högre siffra innebär hårdare fett.

Den här tabellen förklarar på ett enkelt sätt graderingen av NLGI-nummer:

NLGI-klassBearbetad penetration Beskrivning
 000445 – 475Flytande
 00400 – 430Halvflytande
 0355 – 385Trögflytande
 1310 – 340Halvfast
 2265 – 295Fast (normalfett)
 3220 – 250Extra fast
 4175 – 205Mycket fast
 5130 – 160Halvhårt
 6 85 – 115Hårt (blockfett)

Att välja ett smörjfett med lämplig NLGI-klass innebär att fettet stannar kvar där det ska under användning.

Smörjfett mellan NLGI-klass 000 och 0 har tillkommit i efterhand för att kunna anpassas till olika centralsystem. Därav den udda kombinationen av nollor.

Högre NLGI-klasser (4 till 6) är så kallade blockfetter och används inte längre.

Hur utförs testet?

ASTM D217 används som standard för att bestämma NLGI-klassen av ett smörjfett. Denna standard är uppdelad i två steg. Först placeras smörjfettet i en behållare och en kolv pressas ner i fettet 60 gånger vid 25 grader Celsius. När fettet sedan är bearbetas utförs själva mätningen genom att det placeras i en apparat med ytterligare en behållare och en konformad del med en viss vikt. När mätningen startas tillåts konen att sjunka ner i fettet under en specificerad tid varpå penetrationsdjupet mäts i tiondels millimeter. Det är detta som benämns ”Bearbetad penetration” ovan och som sedan delas in i olika NLGI-klasser.

Ju djupare konen penetrerar smörjfettet, desto mjukare definieras smörjfettet.

NLGI test

Kort om smörjfett

Smörjfett är ett komplement till smörjoljor för att få smörjmedel på plats på ett praktiskt sätt.

Smörjfett är en smörjolja som förtjockats med ett förtjockningsmedel för att oljan skall stanna kvar på plats. Ju mer förtjockare som tillsätts, desto styvare blir smörjfettet i konsistensen (högre NLGI-klass). Olika typer av förtjockare kan även ge olika egenskaper.

Förutom olja och förtjockningsmedel innehåller smörjfett även olika typer av additiv avsedda att förbättra olika egenskaper som t.ex. belastbarhet, friktionskoefficient, slitageskydd, korrosionsskydd m.m.

För information om vårt stora utbud av smörjmedel, läs mer här!