Tystnad är guld värt – 7 sätt att minska NVH-problem i fordon

Krytox smörjemedel hjälper motNVH

Utvecklingen av material, teknologier och teknik gör att tillverkare nu kan erbjuda mer kompakta, mjukare och tystare fordon. Både bilar och motorer har blivit mindre, smartare och tystare.

Men, genom att erbjuda den förfinade, sköna körupplevelsen som vi alla vill ha, har också en oönskad sidoeffekt uppstått – förare kan nu höra minsta ljud som bilen ger ifrån sig.

Vibrationer, gnissel och skallrande kan uppfattas som tecken på dålig kvalitet. Det är anledningen till att tillverkare satsar så mycket på design av innermiljö för att undvika denna typ av oljud.

NVH, det vill säga Noise (oljud), Vibrationer och Harshness (kärvning) beror till stor del på mekanisk kontakt mellan bildelar och inredningskomponenter. Detta måste åtgärdas omedelbart, annars kan det förstöra en förares komfort och körupplevelse. Vi går här igenom 7 sätt att dramatiskt öka ett fordons upplevda värde genom att minska på NVH.

7 sätt att minska NVH-problem för att öka ett fordons upplevda värde

7 sätt att åtgärda NVH-problem i fordon

Specialist-utveckling

Tillverkare är beroende av att leverantörer har gjort väg- och ban-testning på alla ingående komponenter i fordonet. Om man använder rätt leverantör, är denna process gjord mycket noggrant, och inkluderar minimering av oljud som kan uppkomma.  

Design och material

Den valda designen, de ingående materialen och hur de tillverkas och förfinas, bidrar alla till hur mycket oljud som avges, speciellt i lyxfordon. Men ofta (och kanske inte heller felaktigt) kan prestanda ges högre prioritet än låg ljudnivå, så detta måste tas i beaktande när en viss design väljs.

Tillverkares fördelaktiga funktioner

Genom att införliva tillverkarens fördelaktiga funktioner så som avfasade avslut eller att addera öppningar för att förbättra bromsklotsars ljudbild, kommer det hjälpa mycket att reducera NVH.

Ersätt alla korroderade delar

När en del byts ut, se över alla närliggande delar då dessa ofta är korroderade, slitna, eller kanske saknas. Även om korrosionen är minimal leder det ofta till ökning av NVH-problem, trots en nyinstallerad detalj.

Analysera ditt val av smörjmedel

Varje del måste smörjas ordentligt för att undvika, eller förebygga korrosion. Smörjmedel har en nyckelroll att spela för att förhindra missljud, gnissel, och kärv-problematik. Tänk noga igenom ditt val av smörjmedel, det är sällan som ett specifikt smörjmedel fungerar för allt. För mer detaljerad information, ta en titt på länken i slutet av denna artikel och kontakta oss gärna för råd.

Rengör alla delar

Att byta ut en del utan ordentlig rengöring kostar onödig tid och pengar, men kan också leda till ökad rörlighet som i sin tur leder till ökade NVH-problem.

Använd delar med hög kvalitet

Se till att du monterar kvalitetsdelar och tillbehör som är avsedda för applikationen i både storlek och specifikation. Snålar man med ovan leder det till mer rörlighet och korrosion, vilket i sin tur leder till ökad NVH-problematik.


Ändrade konstruktionsstandarder för fordon måste hänga med i en ökad lista av olika krav. Ingenjörer, konstruktörer, leverantörer och tillverkare är alla under ökat tryck att prestera. Om du vill hänga med i dessa förändringar, är det viktigt att prioritera långtidsvärde framför initial kostnad.

Ladda ner Krytox™ senaste e-bok om eliminering av oljud och andra fördelar med att välja rätt smörjmedel för fordonsapplikationer: Choosing the Right Automotive Lubricant: Ensuring Optimal Performance for Extended Vehicle Life

©2020 The Chemours Company FC, LLC. Krytox™ och alla associerade loggor och bilder tillhör The Chemours Company FC, LLC