UL 94 brandklassificering för lim & gjutmassor

Elektroniska apparater måste vanligtvis genomgå tester för att klassificeras som brandsäkra. De flesta komponenter som används testas enligt UL (Underwriters Laboratories) innan de kan säljas och distribueras på de flesta globala marknaderna.

UL 94 brandklassificering för lim och gjutmassa

Vad innebär UL 94-standarden?

UL 94 är ett brandklassificeringstest för plastmaterial som används i elektronisk utrustning. UL 94 klassificerar plaster (inklusive lim, gjutmassor, coatings och inkapslingsmaterial mm) beroende på hur de brinner. Det inkluderar både hur lätt det är för ett material att börja brinna då den utsätts för en flamma och hur snabbt det slocknar efter att flamman avlägsnas.

Hur bestäms UL 94?

Det finns tre typer av test som utförs under UL 94 standarden. Alla går i princip ut på att sätta eld på en plastbit och sedan se hur lång tid det tar att slockna och vad som händer med biten.

Vågrät förbränning

Det ena typen av test är vågrät förbränning (Horizontal Burn, HB). Detta test kan ge brandklassificeringen UL 94 HB (se tabell nedan) och är den lägsta brandklassificeringen. Testet går till så att en eldslåga (från en brännare) får verka i 30 sekunder längs ena änden av provstaven. Efter att lågan avlägsnats bedöms det om elden självsläcks och i så fall om förbränningshastigheten är tillräckligt långsam för att godkännas.

Lodrät förbränning

Det andra metoden som används är lodrät förbränning (Vertical Burn, VB). Provstaven med materialet fästs vertikalt hängande och en låga riktas underifrån mot provets nederkant.  Efter 10 sekunder avlägsnas lågan och tiden biten fortsätter att brinna respektive glöda antecknas. Samma procedur upprepas sedan en andra gång på samma provstav och på fem olika provstycken. Testet kan ge tre olika nivåer av ratings.

Ytförbränning

Surface Burn är en variant på Vertical Burn med större flamma och fler flamningar. Detta är den mest aggressiva testmetoden som också ger högst klassificering om provet godkänns. Testet utförs på liknande sätt som VB men en större specificerad låga används. Efter 5 sekunder avlägsnas lågan och tider antecknas. Detta upprepar 5 gånger för varje provstav och på totalt 5 separata provstavar.

UL 94 tester

Vilka nivåer finns det inom UL 94?

Här kommer en sammanfattning på de nivåer av brandklassificeringar inom UL 94 som finns, från bäst till sämst.

UL 94 klassificering Metod Sammanfattning av krav
5VA SB Mest brandsäkra nivån. Självsläcker inom 60 sekunder. Det får inte brinna så att det blir ett hål genom testbiten.
5VB SB Självsläcker inom 60 sekunder men det FÅR förekomma hål i testbiten.
V-0 VB Självsläcker inom 10 sekunder och får inte droppa.
V-1 VB Självsläcker inom 60 sekunder och får inte droppa.
V-2 VB Självsläcker inom 60 sekunder och FÅR droppa.
HB HB Brinner långsammare än specificerat i standarden för en viss tjocklek. Lägst brandsäkerhet på skalan.

Varför ska jag ha ett material med UL-klassning?

Brandbeständiga komponenter ger konstruktörer och kunder förtroende för att den elektriska enheten kommer att leverera önskad prestanda. Brandklassade komponenter ger också minskad säkerhetsrisk. UL 94 är den vanligaste klassificeringen för lim, gjutmassor och coatings inom elektronik.

Exempel på produkter med UL 94 klassificering

Tänk på att godkännandena avser en viss dimension på bitarna, storlek på flamman osv som inte är fallet i de flesta tillämpningar. Det är därför viktigt att verifiera för din specifika applikation.

I vissa fall är ett material testat enligt UL 94:s specifikationer men inte av ett UL-certifierat labb. Det innebär att det inte är officiellt registrerade hos UL utan en tredje part men att det klarat och kommer att klara testerna. Ibland kan dock officiellt certifierade produkter vara ett krav så det är viktigt att vara uppmärksam.

Här kommer ett urval av produkter som är UL 94-godkända. Hittar du ingen som passar, kontakta oss för fler valmöjligheter.

Polyuretan-gjutmassa

WEVOPUR 390 + 300 M UL 94 V-2
WEVOPUR 552 FL + WEVONAT 300 5V (ej certifierad), V-0
WEVOPUR 403 FL + WEVONAT 300 RE 5V (ej certifierad), V-0

Silikon-gjutmassa

De flesta silikoner är av naturen kapabla till åtminstone en HB rating. Fyllmedel av olika slag kan öka flamresistansen.

Sylgard 170 UL 94 V-0
Sylgard 567 UL 94 V-0

Epoxi-gjutmassa

ALH Systems NP1003 UL 94 V-0
ALH Systems NP1025 UL 94 V-0 (ej certifierad)

Silikonlim

DowSil 732 UL 94 HB
DowSil 3140 UL 94 V-1
DowSil Silastic 744 UL 94 HB

Kretskortslack

DowSil 1-2577 UL 94 V-0
DowSil 3-1953 UL 94 V-0
Electrolube AFA UL 94 V-0

Lim

Permabond ES578

Permabond TA4392

Permabond MT3826

Araldite 2033