3 sätt att undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

luftbubblor vid ompackning till sprutor

Få bort luftbubblor i sprutan så ökar precision och repeterbarhet av doserad mängd vätska av t ex lim, smörjfett eller silikon.

Ifall man ser tendenser till att vätskan sipprar ut, ger efterdropp eller att en liten droppe av material bildas i dispenseringsnålens mynning och alla dina doseringsparametrar på doseringsutrustningen är korrekt inställda. Då är detta troligen beroende på innesluten luft (luftbubblor).

För att förhindra att luft påverkar repeterbarheten av doserad mängd från sprutor, så kan man få bort innesluten luft (undvika luftbubblor) enligt följande tre sätt:

1. För låg till mellanviskösa vätskor – håll sprutan i en vinkel

Ifall man fyller upp en spruta med en låg till mellanviskös vätska, så håll sprutan i en vinklad position för att förhindra att luftbubblor bildas.

Fyll sprutan till max 2/3 delar, oavsett vätskans viskositet.

Säkerställ även att du använder en kolv som hjälper till att hålla luft borta från vätskan under doseringen.

Ett annat bra tips: Fyll upp sprutan till 2/3 delar och sätt i en kolv. Håll sprutan upp och ned (fäste för doseringsnålen uppåt) och tryck/knacka lite på sprutan.

Luftbubblorna kommer då att förflytta sig till toppen. Därefter, ta bort locket där nålen ska sitta och tryck sakta på kolven i sprutan långsamt uppåt för att bli av med luftbubblorna.

2. För medium till högviskösa vätskor – använd en centrifug

När tjocka (högviskösa) vätskor innehåller luft, så kommer bubblorna komprimeras och expandera efter varje doseringscykel.

Det slutar med att material tränger ut ur doseringsnålen efter varje dosering, vilket leder till att doseringsmängden varierar.

Bästa sättet att lösa detta är att använda en centrifug för att ta bort inneslutande luft (luftbubblor) redan innan man ansluter sprutan och börjar att dosera.

3. Lagra sprutor med material i en stående position (med lock för nålfästet nedåt)

Lagring på detta sätt (under natten) ger luftfickor möjlighet att vandra upp till toppen.

För en del vätskor kan man behöva trycka ihop lite (med tumme och pekfinger) precis där kolven sitter i sprutan, samtidigt som man trycker kolven i sprutan nedåt med t ex en penna. På detta sätt tillåter man att eventuella luftbubblor kan smita ut mellan kolven och sprutans innervägg.

Ett annat tips: För fyllda sprutor är inte alltid matchade med den bästa kolven för din applikation. Detta kan ge variationer i doseringsmängd.

Optimum Smoth Flow kolvar till exempel, finns i en mängd olika utföranden för att optimera varje typ av doseringsprocess.
Säkerställ att kolven i sprutan är den rätta typen för just din applikation.

Till sist bör man tänka på att luftslangen från dispenseringsutrustningen och sprutan inte ska vara längre än 160 cm. Så att doseringsutrustningen kan evakuera luften på ett bra sätt efter varje doseringscykel.

Sammanfattning

Det här är några olika sätt som du kan använda dig av för att undvika att luftbubblor bildas när du packar om till sprutor.

Notera att det är finns olika sätta att användas sig av beroende på viskositeten på just din vätska.


Kontakta oss
så hjälper vi dig undvika dessa problem.