Uppdatering av SVHC-listan 2020-06-25

SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen

Den 25 Juni 2020 har ECHA uppdaterat kandidatföreteckning över särskilt farliga ämnen (SVHC står för Substance of Very High Concern). Fyra nya ämnen har lagts in i denna uppdatering av SVHC-listan som den ofta kallas. Tre av dessa ämnen lades till efter förslag från Sverige. Nu har följande ämnen lagts till i listan: 1-vinylimidazol, 2-metylimidazol, dibutyltennbis(acetylacetonat) samt butyl-paraben.

Kandidatföreteckningen innehåller nu 209 ämnen. Ämnen som är med på listan omfattas av särskilda krav på information och anmälan på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet enligt EU:s kemikalieförodningen REACH.  Vi på G A Lindberg ChemTech bedriver ett kontinuerligt samarbete med alla våra leverantörer för att information i produktuppdateringar och förändringar inom regelverken ska kunna nå er som kunder så fort som möjligt.

Uppdatering av SVHC-listan sker löpande och oftast två gånger per år, i januari och i mitten av sommaren. Ingen av de nyligen tillagda ämnena har identifierats i vårt produktsortiment, men ni kan titta i tabellen nedan för att veta mer om ämnena och deras användningsområden.

SVHC-listan uppdatering 2020-06-25

Mer information?

Vill du ha information direkt vid nya lagar och regeluppdateringar kan du anmäla dig som prenumerant via vårt kontaktformulär (ange ”Nya Lagar” som ämne tack! ) eller skicka ett mail till Clara H. Cortinovis.

För frågor och funderingar kring våra produkters miljö- eller arbetsmiljöpåverkan, kontakta gärna vår miljöansvarig Clara H. Cortinovis eller via telefon på 08-703 02 31.

Källor

Här kan du läsa mer om de kemiska regelverk som styr vår kemikaliehantering: https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2020/fyra-nya-amnen-pa-eus-kandidatforteckning-over-sarskilt-farliga-amnen2/

Här kan du enkelt söka på specifika ämnen för att få information om dess kemi: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/