Vad är polyuretanlim?

Polyuretanlimmens historik

Polyuretanlim sågs först som ersättare till epoxi, vilket de också blev bland annat för sandwichlimning. Skälet till att de så gärna ville hitta en ersättare var de epoxiallergier som uppstått med epoxilim. Sandwichlimning är idag fortfarande ett av de stora användningsområdena för polyuretanlim.

Idag är polyuretanlimmen en grupp med mycket stor spännvidd.  Polyuretanlim finns som både gummielastiska och hårda och förekommer i både 1- och 2-komponentform.

Så fungerar polyuretanlim

Gemensamt för alla polyuretanlim är att de är härdande lim och innehåller isocyanater som kemiskt reagerar för att till slut bilda en polymer.

1-komponent polyuretanlim

1-komponentslim härdar långsamt till en gummielastisk fog. De vanligaste 1-komponentpolyuretanema härdar i kontakt med fukt.

2-komponent polyuretanlim

2-komponentslim härdar genom att de två komponenterna blandas. 2-komponenttyperna härdar vid rumstemperatur, utan att krympa. De är lämpliga för fyllande fogar och används också för ren gjutning. Ofta säljs 2-komponentslimmen i en så kallad dubbelpatron som enkelt blandas och dispenseras med hjälp av en limpistol.

När är det lämpligt att använda polyuretanlim?

Jämfört med epoxilim kan polyuretanlim vara bättre plastlim tack vare dess lägre ytspänning. Den lägre ytspänningen ökar förmågan att väta plastmaterial. Till exempel limning av ABS, PC, polyuretan-plast och polyamid är ofta bra användningsområden för ett polyuretan-lim.

Styva och flexibla lim för olika krav

Ett stort användningsområde för polyuretanlimmen i industrin är som vi redan nämnt sandwichkonstruktioner. 2-komponentlimmen används för de hårdast belastade panelerna, t.ex. för kyl- och fryskarosser, och de fukthärdande, skummande 1-komponentlimmen för kärnmaterial med lägre volymvikt eller med kärna av kantställd mineralull.

Styva polyuretanlim räknas som konstruktionslim (eller strukturella lim), det vill säga att de har en hög styrka och stabilitet. Som namnet antyder kan du alltså använda dem för att hålla ihop strukturer av olika slag och kanske speciellt om strukturen är av plast.

Polyuretanelastomerer (de som blir gummi-aktiga efter härdning) har sitt största användningsområde inom montering av glasrutor i bilindustrin, både vid biltillverkning och i eftermarknaden när du behöver byta rutan på din bil. Också när du behöver ett mer flexibelt lim, så som vid limning av gummi, kan en polyuretanelastomer vara aktuell.

För samtliga polyuretaner ska man inte förvänta sig användbarhet över cirka 80-90 grader.

Miljöaspekter

Polyuretan klassas som härdplast och alla arbetsmiljöregler gällande härdplaster så som härdplast-utbildning och läkarundersökning ska följas av de personer som omfattas. Eftersom polyuretan innehåller isocyanater, som kan ha skadlig verkan på andningen, så är det viktigt att antingen sörja för en god ventilation, eller att använda andningsskydd. Miljömässigt så kan polyuretan (efter härdning) till exempel bli Svanen-godkänt.

Intresserad av mer information?

Vi har en mängd olika polyuretan-lim att välja bland. Kontakta oss för att få hjälp med rätt produkt.