NLGI-klass för smörjfett – vad innebär det?

NLGI-klass anges för att beskriva den relativa hårdheten av ett smörjfett. Mätmetoden har tagits fram av National Lubricating Grease Institute och är en standard som är vanlig att använda inom smörjmedelsbranschen. Testet utförs enligt en speciell ASTM-standard och det finns nio olika NLGI-klasser som smörjfettet kan tilldelas.

NLGI-klass smörjfett

Vad betyder NLGI-klass för smörjmedel?

Ett smörjfetts tjocklek / hårdhet anges som konsistens (NLGI-klass). NLGI-klassen är egentligen ett värde för konsistensen av ett smörjfett.

Standard smörjfett har NLGI-värdet 2 (fast).
Lägre siffra innebär mjukare fett och högre siffra innebär hårdare fett.

Den här tabellen förklarar på ett enkelt sätt graderingen av NLGI-nummer:

NLGI-klassBearbetad penetration Beskrivning
 000445 – 475Flytande
 00400 – 430Halvflytande
 0355 – 385Trögflytande
 1310 – 340Halvfast
 2265 – 295Fast (normalfett)
 3220 – 250Extra fast
 4175 – 205Mycket fast
 5130 – 160Halvhårt
 6 85 – 115Hårt (blockfett)

Att välja ett smörjfett med lämplig NLGI-klass innebär att fettet stannar kvar där det ska under användning.

Smörjfett mellan NLGI-klass 000 och 0 har tillkommit i efterhand för att kunna anpassas till olika centralsystem. Därav den udda kombinationen av nollor.

Högre NLGI-klasser (4 till 6) är så kallade blockfetter och används inte längre.

Hur utförs testet?

ASTM D217 används som standard för att bestämma NLGI-klassen av ett smörjfett. Denna standard är uppdelad i två steg. Först placeras smörjfettet i en behållare och en kolv pressas ner i fettet 60 gånger vid 25 grader Celsius. När fettet sedan är bearbetas utförs själva mätningen genom att det placeras i en apparat med ytterligare en behållare och en konformad del med en viss vikt. När mätningen startas tillåts konen att sjunka ner i fettet under en specificerad tid varpå penetrationsdjupet mäts i tiondels millimeter. Det är detta som benämns ”Bearbetad penetration” ovan och som sedan delas in i olika NLGI-klasser.

Ju djupare konen penetrerar smörjfettet, desto mjukare definieras smörjfettet.

NLGI test

Kort om smörjfett

Smörjfett är ett komplement till smörjoljor för att få smörjmedel på plats på ett praktiskt sätt.

Smörjfett är en smörjolja som förtjockats med ett förtjockningsmedel för att oljan skall stanna kvar på plats. Ju mer förtjockare som tillsätts, desto styvare blir smörjfettet i konsistensen (högre NLGI-klass). Olika typer av förtjockare kan även ge olika egenskaper.

Förutom olja och förtjockningsmedel innehåller smörjfett även olika typer av additiv avsedda att förbättra olika egenskaper som t.ex. belastbarhet, friktionskoefficient, slitageskydd, korrosionsskydd m.m.

För information om vårt stora utbud av smörjmedel, läs mer här!