Vad betyder viskositet för lim egentligen?

Viskositet lim

Viskositet är ett begrepp som beskriver hur lätt- eller trögflytande någonting är.

Om något har en låg viskositet är det lättflytande och om något har hög viskositet så är det trögflytande. Ibland kallas något trögflytande också för visköst.

Värden på s.k. dynamisk viskositet (vilket är det som oftast används när det gäller lim) anges ofta i limmers datablad i enheterna centipoise (cP) eller mPa·s där 1 cP = 1 mPas.

Exempel på jämförelsevärden:

Viskositet jämförelsevärden

När det gäller tjockare lim, som till exempel vissa silikoner eller MS-polymerer, kan ett annat typ av mått för flöde, extrusion rate eller extrusionshastighet anges istället för viskositet.

Detta värde mäts upp på ett annat sätt än viskositet och anges ofta i enheter som g/min eller ml/s. Det som mäts är flödet av material (mängden) under en viss tid och ett visst tryck.

Förutom ett viskositetsvärde anges också ofta konsistensen på limmet i dess specifikation. Det kan handla om flytande/flowable, pasta/paste/non-flowable/stable och tixotrop.

OBS! Det kan ibland vara ganska svårt att jämföra viskositet då värdena som anges till stor del beror på vilken metod eller standard som används och är ofta också beroende av yttre faktorer så som temperatur då testet utfördes.

Vilken viskositet bör mitt lim ha?

Då ett lim väljs ut är det viktigt att tänka på att viskositeten passar både den slutgiltiga produkten och limningsprocessen.

Några exempel på frågor att ställa sig själv:

– Behöver limmet kunna flyta ut över en större yta än limsträngen?
Eller vill jag att det ska ligga kvar där jag lägger det?

– Behöver limmet tränga in i mindre utrymmen?

– Behöver jag bygga upp en viss tjocklek?
(Tips! Ofta står det också rekommenderad ”maximum gap fill” i det tekniska databladet)

– Hur ska jag få limmet på plats? Vilken typ av dispensering?

Vad betyder det att ett lim är tixotropt?

En vätska är tixotrop när dess viskositet påverkas av rörelse (skjuvning) och dessutom är beroende av tiden som rörelsen fortgår (viskositeten minskar vid längre omrörning).

Det betyder att ett tixotropt lim inte flyter ut, utan behåller sin form.

När limmet är opåverkat slutar limmet flöda men tunnas ut och blir flytande när det utsätts för krafter vid till exempel omrörning eller dispensering.

Då rörelsen slutar återgår limmet inom kort till sin ursprungliga icke-flytande form.

Ketchup är ett exempel på en tixotrop vätska.

tixotrop vätska

Ett tixotropt lim är fördelaktigt att använda då montering ska ske vertikalt eller då det är viktigt att limmet inte rinner ut dit det inte ska. Limmet stannar där du lägger ut det helt enkelt.

Ett icke-tixotropt lim kan också göras tixotropt genom att tillsätta vissa fyllmedel eller additiv. Jämför till exempel Epo-Tek 353ND och Epo-Tek 353ND-T.

Behöver du hjälp att välja lim? Kontakta oss så hjälper vi dig.