Anmälan till Mobilskolan i höst

Nu tar vi emot anmälningar till Mobilskolan i augusti

Mobilskolan - från grundläggande till avancerad smörjteknik

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha ökad kompetens om smörjmedel och dess egenskaper, för att därigenom kunna optimera val av produkt. Rätt produkt med rätt kvalitet leder till mervärde och kostnadseffektiva resultat.

Start 31 augusti, 2 dagar

Till Anmälan