Avancerade smörjmedel möter dagens utmaningar
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Avancerade smörjmedel möter dagens utmaningar

avancerade smörjmedel

Avancerade smörjmedel ökar produktiviteten för industriutrustning och i många fall minskar den totala energiförbrukningen för industrin.

Stigande energikostnader och ständigt ökande lagkrav är två av de största utmaningarna för många typer av tillverknings- och processindustrier.

Utan möjlighet att låta kunderna betala för ökande driftskostnader, står företagen inför utmaningen att fortsätta vara konkurrenskraftiga och samtidigt uppfylla de senaste miljökraven och utsläppsmålen.

Smörjmedel allt viktigare

Framsteg inom smörjmedelsteknik, särskilt vad gäller helsyntetiska produkter, har lett till betydande genombrott som kan bidra till förlängda oljebytesintervaller och minskad energiförbrukning.

Att välja rätt smörjmedel kan också spela en avgörande roll för att skydda utrustningen, förlänga dess brukbarhetstid och försäkra sig om en problemfri drift.

Balanserade formuleringar behövs för att utveckla smörjmedel som kan erbjuda både produktivitet och energieffektivitet för många typer av industrier. Genom att använda en balanserad formulering kan företag öka produktivitet, minska kostnader och sänka sin energiförbrukning.

ExxonMobil till exempel, använder vad de beskriver som en vetenskapligt utformad "balanserad formulering" som har gjort det möjligt för dem att vara pionjärer för syntetisk smörjmedelsteknologi.

Den här tekniken har hjälpt företaget att skapa smörjmedel som kan erbjuda exceptionella prestanda inom alla kritiska områden för varje applikation. Det gäller oxidationsstabilitet, slitageskydd för komponenter, korrosionskontroll, skjuvstabilitet och extrema temperaturprestanda.

Vissa egenskaper hos avancerade smörjmedel kan ge fördelar som skapar energibesparingar. Till exempel bidrar förlängd livslängd för oljan, energieffektivitet samt utöka livslängden för utrustningen till att ett företag kan uppnå sina miljömål.

Underhåll som utförs under både schemalagda och icke schemalagda driftstopp kan utsätta operatörerna för risker vid direktkontakt med utrustningen. Sammansättningarna som används vid utvecklingen av högkvalitativa och avancerade smörjmedel, speciellt syntetiska smörjmedel, är utformade för att förlänga både oljans och utrustningens livslängd och hjälper därmed till att öka säkerheten för medarbetarna genom att minimera potentiellt farliga underhållsarbeten.

Syntetiska oljor och smörjfett

Den syntetiska högprestandaoljan Mobil SHC 600 för växellådor, cirkulation och smörjning av lager, är en produkt från ExxonMobil som använder en balanserad formulering utformad för att optimera "övergripande prestanda". I omfattande laboratorie- och drifttester kunde smörjmedelsserien Mobil SHC 600 påvisa energibesparingar på upp till 3,6 % jämfört med konventionella oljor.

Den senaste Mobil SHC-teknologin utnyttjar avancerade syntetiska basoljor och ett egenutvecklat additivt system.

Oljor i Mobil SHC 600-serien har en livslängd som är upp till sex gånger längre än konkurrerande mineraloljebaserade smörjmedel för växellådor och lager.

Dessa oljor rekommenderas för 1 800 applikationer - av fler än 500 större tillverkare. Bland annat har Siemens godkänt dem för användning i sina Flender-växellådor.

Att välja rätt smörjmedel

Vid val av smörjmedel som hjälper till att maximera skyddet för utrustningen och öka produktiviteten, är det viktigt att inte bara tänka på kvalitet och prestanda för en produkt utan också den specifika applikationens krav och utmaningar.

Drift vid extrema temperaturer och tryck är exempel på utmaningar för smörjmedel som bara kan mötas med en teknologi som är speciellt utformad för att fungera under dessa förhållanden.

Faktorer som typ av basolja, viskositet, typ av förtjockningsmedel, sammansättningens stabilitet samt driftstemperatur, måste tas med i beräkningen när man väljer det lämpligaste smörjmedlet.

Trots att smörjfetter verkar enkla är det viktigt att underhållspersonalen förstår hur de är sammansatta så att de kan välja ett smörjfett som ger prestanda och långsiktigt skydd för utrustningen. För att underlätta kan man jämföra ett smörjfett med en tvättsvamp som är indränkt i smörjolja.

Under påverkan av yttre påfrestningar som stora belastningar eller höga temperaturer, släpper förtjockningsmedlet (svampen) oljan för att smörja de mekaniska komponenterna. När påfrestningarna upphör, återabsorberar förtjockningsmedlet en del av den släppta oljan för användning vid ett senare tillfälle.

Vanligtvis används smörjfetter i mekanismer där olja inte kan hållas på plats eller där eftersmörjning är sporadisk, svår eller helt enkelt inte ekonomisk. Det gäller till exempel drivaxelkopplingar, kardanknutar och fläktaxellager.

Skillnad på smörjfett och smörjfett

I applikationer med extrema temperaturer finns det en risk att ett smörjfett kommer att fungera dåligt på grund av nedbrytning till följd av oxidation av förtjockningsmedel och basolja, eller förlust av basolja på grund av fettläckage och avdunstning. Oftast klarar smörjfetter med syntetiska basoljor ett större temperaturområde än konventionella mineraloljebaserade smörjfetter.

Mobil SHC Polyrex-serien är exempel på en serie högpresterande syntetiska lagersmörjfetter som använder en avancerad polyurea-förtjockningsteknologi för att kunna uppnå utmärkta prestanda vid höga temperaturer på upp till +170 °C.

Den pågående utvecklingen av maskiner syftar till att öka produktiviteten och temperaturerna är ofta höga i många industrier. Smörjmedel som fungerar effektivt under sådana förhållanden kommer att göra det möjligt för företag att bygga upp ett konkurrensmässigt försprång genom att minska energiförbrukningen och öka produktiviteten.