Helsyntetisk motorolja leder till bränslebesparingar
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Helsyntetisk motorolja leder till bränslebesparingar

Genom att byta till en helsyntetisk olja kan man göra en genomsnittlig bränslebesparing på 2% per år.

Mercedes lastbil-byte av motorolja

Situation och målsättning

Tillsammans med Mercedes-Benz Sverige AB i Malmö och kunden Mertz Transport AB ville man undersöka drivmedelsbesparing som en möjlig kostnadsreduktion för vagnparken. Testet inleddes i december 2013 och pågick fram till oktober 2014. Mercedes kräver en motorolja för Actros som uppfyller specifikationen MB 228.51. Båda motoroljorna Mobil Delvac XHP LE 10W-40 och

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller specifikationen. Genom att byta från Mobil Delvac XHP LE 10W-40 till Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppnår man fördelar med en helsyntetisk olja med lägre viskositet, nämligen att motorn går lättare och förbrukar mindre energi.

Mertz har en vagnpark med 115 lastbilar av olika märken. Testet genomfördes med två nya lastbilar av typen Mercedes Actros Euro V och resultaten noterades av MB Fleetboard system. Mobil Delvac XHP LE 10W-40 användes i motorn på lastbil 1 och Mobil Delvac 1 LE 5W-30 i motorn på lastbil 2. Fordonen körde samma sträcka med samma last från Malmö till Göteborg.

Resultat och fördelar med helsyntetisk olja

ExxonMobil Corporations rekommendation skulle ge en årlig besparing på 8 454 SEK per lastbil.

Resultat och fördelar med helsyntetisk olja-bild

Rekommendation - byte av motorolja

Fördelen med en övergång till helsyntetisk olja med lägre viskositet, Mobil Delvac 1 LE 5W-30, är att motorn arbetar lättare än med en 10W-40 olja både vid start och under drift och därmed förbrukar mindre energi. Det innebär med andra ord lägre drivmedelsförbrukning och bättre driftsekonomi. Som ett första steg mot att uppnå dessa besparingar rekommenderar vi byte av motorolja från Mobil Delvac XHP LE 10W-40 till Mobil Delvac 1 LE 5W-30.

 

Kontakta oss för mer information.