Oljeanalys video - Mobil Signum byter namn till Mobil Serv
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Oljeanalys video - Mobil Signum byter namn till Mobil Serv

Uppdaterat oljeanalysprogram. Nuvarande Mobil Signum byter namn till Mobil Serv.

Medan underhållschefer inom industrin inser vikten av att välja rätt smörjmedel, bortser de ofta från värdet av att ha ett omfattande oljeanalysprogram.

Genom att utnyttja datatrender från spilloljeanalys kan underhållspersonal identifiera potentiella problemområden i tidigt skede. Vilket i sin tur bidrar till att förhindra förtida fel på utrustningen och maximera drifttiden.

Uppdaterat oljeanalysprogram gör nu analysen lättare

Från september så kommer systemet för Mobils Oljeanalyser att bytas ut. Nuvarande Mobil Signum kommer att byta till Mobil Serv.

Till skillnad från Mobil Signum som faktureras efter analysen är utförd. Så kommer man köpa labbanalyserna i förväg, 1st eller i förpackning om 10st.

I det nya Mobil Serv kommer du att lägga in maskinen i ett webb-baserat program och därefter så scannar du flaskan via en app som du enkelt laddar ner i din telefon/surfplatta. Denna kopplas i sin tur till den inlagda maskinen.


Oljeanalyser med ExxonMobil