Anaeroba lim - Låsvätskor för tätning m.m. | GA Lindberg™
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Anaeroba lim

Anaeroba lim (eller låsvätskor som de också kallas) är akrylatbaserade 1-komponentslim som i frånvaro av syre och i kontakt med aktiva metalljoner övergår i fast form.

Härdning sker alltså först när limmet finns i den slutna fogen. Härdningen går fortare ju tunnare spalten är. En limspalt på 0,25 mm är en praktisk övre gräns.

Dessa lim är främst avsedda att överföra rena skjuvlaster, även om det finns några som fungerar som ”vanliga lim”. Anaeroba lim finns med olika viskositet, från mycket lättflytande, som kan sugas in kapillärt efter montering, till pastaliknande för ett t.ex. ersätta packningar.

Typisk användning för anaeroba lim är skruvlåsning, rörtätning, flänspackning samt olika cylindriska förband som limning av lager och bussningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

+46 (8) 703 02 00 chemorder@galindberg.se Övriga kontaktuppgifter

Hur ska jag välja?

Vi är mycket mer än ett produktbolag. Med över 70år i branschen så vet vi att du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Vi har experter inom smörjning, limning och utrustningar.

Ta chansen och testa oss!

Inom vilken bransch jobbar du?

Användningsområden