DYMAX 3225-T-SC
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

DYMAX 3225-T-SC

Användning
Generell industri
Egenskaper
Tixotrop 1-komponent
Varumärke

Användningsområden för Dymax 3225-T-SC

Dymax 3225-T-SC är ett ljushärdande lim för limning av till exempel plaster som PMMA, PC, PVC, PA, PU och andra substrat. 

Limmet har s.k. See Cure-teknologi som innebär att den blå färgen försvinner när limmet har härdat för enkel inspektion och kvalitetskontroll. UV-limmet innehåller inga icke-reaktiva lösningsmedel. Dess förmåga att härda på några sekunder möjliggör snabbare bearbetning, produktion och kostnader. 

Limmet har hög prestanda vid härdning av spot-lampor samt flodlampor och den fungerar bra för plastlimning. Dymax-lampor ger utmärkt balans mellan UV och synligt ljus.  Produkten uppfyller RoHS-direktiven 2002/95/EG och 2003/11/EG.

Att tänka på vid användning:
  • Undvik inandning av ångor.
  • Förvaras oåtkomligt för barn. 
  • Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 
  • Använd ogenomträngliga handskar. 
  • Kontinuerlig hudkontakt med ohärdat material kan orsaka irritation. 
  • Ta bort material från huden med tvål och vatten. 
  • Använd aldrig organiska lösningsmedel för att avlägsna material från hud och ögon
 

Egenskaper med Dymax 3225-T-SC

  • UV/Vis ljushärdning
  • Medium viskositet
  • Vidhäftningsförmåga till många material

Filnamn  
Dymax 3225-T-SC Datablad
Produktnamn  
DYMAX 3225-T-SC "THICK" 1kg UV/VL LIM "MACHINE READY" Säkerhetsblad
DYMAX 3225-T-SC "THICK" 30GR UV/VL LIM "MACHINE READY" Säkerhetsblad

Hur kan vi hjälpa dig?

+46 (8) 703 02 00 chemorder@galindberg.se Övriga kontaktuppgifter

Hur ska jag välja?

Vi är mycket mer än ett produktbolag. Med över 70år i branschen så vet vi att du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Vi har experter inom smörjning, limning och utrustningar.

Ta chansen och testa oss!

Inom vilken bransch jobbar du?

Användningsområden