Dymax 6-621 | UV-lim för metall och glas | G A Lindberg™
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

DYMAX 6-621

Egenskaper
1-komponent Flytande
Varumärke

Användningsområde för Dymax 6-621

Dymax Multi-Cure® 6-621 är konstruerad för snabb montering av metall, glas, keramik, fenol, fylld polyamid och andra material. Dymax 6-621 är ett ljushärdande lim med sekundär härdningsmekanism för att kunna värmehärda skuggade områden. Den innehåller inga lösningsmedel. UV-limmet härdar på några sekunder vilket möjliggör snabbare bearbetning, högre produktion och lägre kostnader. Limmet används för industriell limning, där den har hög prestanda och kan härda snabbt och på djupet med både UV och synligt ljus, värmehärdning och med aktivator. Produkten överensstämmer med RoHS-direktiven 2002/95/EG och 2003/11 /EG.

Dymax 6-621 är endast avsedd för industriellt bruk och ska förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångorna samt avstå från kontakt med hud, ögon och kläder och använd ogenomträngliga handskar eftersom upprepad hudkontakt med ohärdat material kan orsaka hudirritation. För mer information om säker hantering av detta material, se säkerhetsdatabladet före användning.


Egenskaper med Dymax 6-621

  • UV/Vis ljushärdande
  • Sekundär värmehärdning
  • Limmar många material
  • God vidhäftning till glas, metall, keramer och vissa plaster 
  • Tål typiskt mellan -54 ˚C och 150 ˚C

Hur kan vi hjälpa dig?

+46 (8) 703 02 00 chemorder@galindberg.se Övriga kontaktuppgifter

Hur ska jag välja?

Vi är mycket mer än ett produktbolag. Med över 70år i branschen så vet vi att du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Vi har experter inom smörjning, limning och utrustningar.

Ta chansen och testa oss!

Inom vilken bransch jobbar du?

Användningsområden