BRENNTAG KYLARGLYKOL BS6580
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

BRENNTAG KYLARGLYKOL BS6580

Användning
Lantbruk
Varumärke

Brenntag Kylarglykol BS6580 är baserad på etylenglykol och med en modern formulering av antikorrosionsadditiver som ger ett långvarigt och effektivt korrosionsskydd för kylsystemet. 


Formuleringen är NAPS- fri dvs. Nitriter-Aminer-Fosfater-Silikater ingår ej i formuleringen. För att säkerställa s k ”long-life” funktion, rekommenderar vi att någon av våra tillverkargodkända produkter används. T ex Brenntag Kylarglykol 774C eller 774F. 

För att uppnå fullgott korrosionsskydd bör inblandningen (året runt) inte understiga 33% vol, vilket ger ett frostskydd till ca – 20°C. För norra Europa rekommenderas en 50/50 blandning. Maximalt frostskydd uppnås vid 68 vol% (-69°C). Högre inblandning ger försämrat frostskydd och väsentligt försämrade kylegenskaper.

Filnamn  
Brenntag Spec BS6580 kalmar Datablad
Produktnamn  
KYLARGLYKOL BS6580 202L (230KG) Säkerhetsblad

Hur kan vi hjälpa dig?

+46 (8) 703 02 00 chemorder@galindberg.se Övriga kontaktuppgifter

Hur ska jag välja?

Vi är mycket mer än ett produktbolag. Med över 70år i branschen så vet vi att du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Vi har experter inom smörjning, limning och utrustningar.

Ta chansen och testa oss!

Inom vilken bransch jobbar du?

Användningsområden