G A Lindbergs uppsatsstipendium för industriell utveckling – limning 2019
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

G A Lindbergs uppsatsstipendium för industriell utveckling – limning

Datum och tid tisdag 2020-06-30 kl 12.00 - 12.00

I samband med vårt 75-årsjubileum instiftar G A Lindberg ett uppsatsstipendium för industriell utveckling – limning

G A Lindberg vill premiera studenter som bidrar till ny kunskap om limning som sammanfogningsteknik med bäring på den industriella utvecklingen. Bidraget kan exempelvis handla om produktivitetsvinster, arbetsmiljöförbättringar eller minskad miljöpåverkan till följd av innovationer kopplade till användningen av lim inom industriella processer. Med detta som utgångspunkt har G A Lindberg instiftat ett uppsatsstipendium om 10 000 kronor. Stipendierna instiftas i samband med företagets 75-årsjubileum.

 

Uppsatsens sökkriterier:  

  • Belyser och/eller problematiserar ett ämne med tydlig anknytning till kunskapsutveckling inom limning
  • Är på kandidat-, magister- eller mastersnivå
  • Framlagd och godkänd under 2019/2020 vid ett svenskt universitet eller högskola

Uppsatsens bedömningskriterier: 

- Är relevant ur ett utvecklingsperspektiv och applicerbar inom industriella processer

- Bidrar med nya idéer och synsätt 

- Är väl genomförd
 

Jury:
En intern jury från G A Lindberg utser stipendiaten.

Ansökningsperiod:
Uppsatser tas emot mellan 31 oktober 2019 och 30 juni 2020.

Johan

För frågor om G A Lindbergs stipendium, välkommen att kontakta mig!

+46 8 703 02 33 johan.jillestam@galindberg.se