National Sanitation Foundation (NSF)

National Sanitation Foundation (NSF) är baserad i U.S och är en ideell organisation som sätter std utveckling, produktregistrering, certifiering och regler i samband med hälsa & säkerhet. NSF identifierar behov för användare och industri och publicerar en lista med säkra substanser och icke föreningar för mat (där smörjmedel är med)

NSF H1 Registered Lubricants NSF H1 Smörjmedel (indirect food additive) som indirekt kan komma i kontakt med mat genom tex inläckage. NSF har publicerat en lista på H1 klassade smörjmedel (mot FDA och f.d USDA kontroller) Smörjmedlen publiceras i samband med att oljan möter DDA/GRAS listings dessa får då ett certifikat och publiceras på Web-sida för allmän tillgång under 'White Book'.

•    NSF 3H Ofarlig produkt, direkt kontakt med livsmedel tillåten.
•    NSF H1 Produkt får användas i livsmedels-produktion där tillfällig kontakt med livsmedel inte kan uteslutas. Gräns nivå 10 ppm.
•    NSF 51 Standard för material och produkter för användning i livsmedelsproduktions processer.
•    NSF 61 Standard för dricksvatten system och komponenter för att säkerställa att de är säkra ur hälsoaspekter då de kommer i kontakt med dricksvatten.