Produktutbud för Marin och Offshore

Smörjmedel för Marin & Offshore

G A Lindberg ChemTech AB har ett brett program och ett stort utbud av produkter anpassade för marin och offshore.

Tillsammans med världsledande leverantörer så kan vi erbjuda ett heltäckande sortiment inom smörjmedel men även inom lim & sammanfogning.

Smörjmedel för marin & offshore

Havet är en känslig miljö och produkter måste vara anpassade för att möta rådande miljölagstiftningar. I vårt sortimentet hittar du både Biologiskt nedbrytbara smörjfett så som  hydrauloljor. Motoroljor som erkända MobilGard™ & Mobil Delvac™ som är anpassade efter olika motorstorlekar och svavelhalter i bränslet.


Havet är även en miljö som försätter maskiner och utrustning för extra stora påfrestningar och utmaningar. Ett exempel är hydrauliken i tex lastkranar. Fartygen är ute till havs och hydrauloljan måste ligga vilande i månader och skydda mot tex korrosion. Men väl i hamn får kranarna arbeta under maximala påfrestning i dagar och då måste oljan prestera felfritt vare sig man är på Island eller i Sydafrika. Mobil DTE 10 Excel-serien är en zink-fri, energibesparande hydraulolja olja som ersatt den tidigare Mobil DTE 10M-serien (Marin) som under årtionden har varit en av de mest erkända hydrauloljorna för både hamnkranar och kranar till havs.


Mobilarma 798 är avsedd att smörja och rostskydda wirar inom marina applikationer.

 


Limning och tätning för marina applikationer

Vid limning som ska tåla marina miljöer får inte bara produktval utan även förbehandling av materialen en mycket viktig roll.

Produkter för lim och tätning

Marin Flyer Born2Bond

Merbenit MS-polymer tätningar

 

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att möta dina krav