Limma silikon – hur du lyckas

Limma silikon

Silikon kan vara svårt att limma, framför allt på grund av dess låga ytenergi och höga elasticitet. Men det är helt klart möjligt!

Limma silikon med silikonlim

Silikon limmas bäst med silikonlim. Vilket silikonlim som passar bäst beror på vilken typ av silikon det är som ska limmas.

Om du inte redan vet vilken typ av silikon din detalj består utav så brukar det oftast gå att hitta i det tekniska databladet för produkten.

Titta efter benämningar som additionshärdande, platinahärdande eller kondensationshärdande, fukthärdande.

Två typer av silikonlim som fungerar

  1. Ett fukthärdande, 1-komponents silikonlim går att använda i de flesta fall.Nackdelen kan vara att härdningen tar lång tid.Fördelen med dessa typer av lim är att de är enkla att dispensera (inget blandningssteg).
  2. Ett 2-komponents silikonlim som härdar med hjälp av en platina-katalysator (så kallade additionshärdande silikoner) är känsliga för inhibering, eller ”gifter”. Bland dessa potentiella gifter finns tenn (Sn) som är den vanligaste katalysatorn i ett kondensationshärdande system. Alltså – används ett 2-komponent silikonlim på en kondensationshärdad silikon kan det hända att limmet inte härdar.Använd därför i första hand denna typ av silikonlim till additionshärdade silikondetaljer. Fördelar med att använda ett 2-komponentslim är att det är lättare att kontrollera härdhastigheten genom att variera temperaturen – och att det går betydligt snabbare att härda, jämfört med fukthärdande silikonlim.

Limma silikon med snabblim

Förutom silikonlim så finns det även möjlighet att limma silikon med cyanoakrylat (snabblim).

För att få bästa möjliga resultat så behövs först en primer appliceras på ytan (till exempel Permabond POP). Sedan appliceras ett flexibelt cyanoakrylatlim (till exempel Permabond 2050).

Denna metod passar bäst till mindre detaljer som inte ska användas i så extrema miljöer.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp att välja lim.