Skräddarsydd härdplastutbildning

Undervisning och konsultation i er produktionsmiljö G A Lindbergs härdplastutbildning riktar sig till alla som leder eller utför arbete med härdplaster som epoxi, uretaner och akrylater. Vi är övertygade om att en lär sig bäst i sin egen arbetsmiljö och därför hålls vår kurs på plats hos er. Tillsammans väver vi in utbildningen i era arbetsprocesser.

 • Datum och tid

  TBD

Mer än bara en kurs

Härdplastutbildning anpassad efter just er produktion!

Härdplastutbildningen varvar föreläsning med mer praktiska moment anpassad för just er användning utav härdplaster

Teori

Föreläsningar och diskussioner utgår från följande frågeställningar:

 • Vad är en härdplast?
 • Vad säger lagen AFS 2011:19 (2014:43)?
 • Vilka är hälsoriskerna?
 • Vilka skyddsåtgärder finns det?
 • Hur är produkterna märkta?
 • Hur tolkas ett säkerhetsdatablad?
 • Hur genomförs en riskbedömning?

 

Praktik

Det praktiska momentet består av en genomgång av er produktionsprocess. Deltagarna instrueras bland annat i korrekt hantering och lagstadgade skyddsåtgärder för arbete med allergiframkallande kemikalier.

 • Så används skyddsutrustning och hjälpmedel.
 • Så hanteras och förvaras hälsofarliga ämnen.
 • Så hanteras hälsofarligt avfall.
 • kan hälsofarliga produkter substitueras mot något annat?
 • finns behov av ytterligare utbildning?

Förbättringsförslag

I samband med det praktiska momentet genomför G A Lindberg en översyn av befintliga rutiner och processer. Utifrån överväganden om arbetsmiljö och produktionsteknik ges förslago m möjliga förbättringar av arbetsmiljö, säkerhet samt kvalitets- och effektivitetshöjande processvinster. Resultatet sammanfattas i en rapport med konkreta råd och tips.

 • Så kan exponering för hälsofarliga kemikalier reduceras.
 • Substitution - dessa produkter kan bytas mot mindre skadliga.
 • Så kan produktiviteten höjas och jämnare kvalitet uppnås.

 

Är du intresserad? Anmäl ditt intresse nedan, skriv i meddelande rutan Härdplastutbildning. Vi återkommer då till dig när vi planerat datum för utbildningen.

Intresseanmälan