Industriell hållbarhetsekonomi TCO

Industriell hållbarhetsekonomi med kundspecifika lösningar

Vill du optimera och kostnadseffektivisera din verksamhet?

Vår tjänst har som mål att maximera tillförlitligheten, produktionsresultaten och samtidigt få ned totalkostnaden för dina maskiner och din produktionsprocess samt minska miljöpåverkan.

Vi gör en genomgång av företagets totalkostnad, kostnads- och kvalitetskontroll där vi kommer med förslag för optimering samt hjälper dig med genomförandet.
Du får sedan resultatet sammanställt i en rapport.

De olika stegen vi gör är:

  1. Behovsanalys (genomgång och identifiering av förbättrings åtgärder)
  2. Optimeringsförslag
  3. Optimeringsrapport (beviset att vi uppnått detta hos dig)

 

Förslaget baseras på möjliga besparingar inom:

 

Miljöomsorg.svg             produktivitet.svg              säkerhet.svg   

Miljöomsorg           Produktivitet           Säkerhet

 

Exempel på optimeringsbevis

Läs om ett intressant kundcase, där G A Lindberg tog fram förslag för industriförbättringar till ett energiverk i Norrland som gav ett ackumulerat värde från januari till september på ca. 100 000 kronor för kunden.

energy-efficency_energieffektivitet.png

 

Kontakta oss för att optimera er verksamhet

Kontakta mig så berättar jag mer