Kretskortslack

Kretskortlack, ofta även kallad conformal coating, är ett bra fuktskydd för kort och komponenter. Det finnsen rad olika typer av kretskortslacker, allt från polyuretaner, akryler, epoxi, silikoner och även UV härdande material. De flesta av dem är transparenta eller svagt färgade, men det finns även t.ex. helt svarta typer. Många av dem härdar genom att någon form av lösningsmedel avgår och därefter sker en polymerisering. Några silikonbaserade typer är dock helt lösningsmedelsfria. Applicering av kretskortslacker görs ofta genom att spreja kortet eller komponenten, fördelen med att spreja ut lacken på kortet i en robotcell är att man enkelt och med stor precision kan selektiv lackera, på den yta man vill ha lackad. Mer sällan förekommer doppning av hela kortet. Lackering av kretskort ger ett relativt bra skydd mot fukt och föroreningar, men ger dock inte någon bra värmeavledning, insynsskydd eller petskydd.