Polyuretaningjutning

Vid ingjutning av elektronik är polyuretan det vanligaste materialet med mest spridning. Det gäller särskilt vid användning i väldigt stora volymer där priset är avgörande. Men det är också på grund av att polyuretan finns i så många former med många olika egenskaper från mjuka till hårda och för låg respektive hög temperatur. Det finns produkter med brandskyddsklassning enligt UL94-V0, ATEX, tåg EN45545, termiskt ledande i en rad olika värmeklasser, geler och transparenta material för LED. Ingjutning med polyuretan ger bra skydd även vid låga temperaturer. Under gruppen polyuretan brukar man även lägga gruppen polybutadiene för ingjutning. Polybutadiene har än bättre lågtemperaturegenskaper, låg fuktupptagning och bra radioegenskaper.