Gjutmassor, kretskortslack och mycket mer hos G A Lindberg

Ingjutningar används ofta inom elektronikindustrin för att skydda den. Oftast handlar det om att fuktskydda komponenter, kretsar eller hela kretskort. I takt med att elektronikkomponenter och byggsätt blir mindre och mindre, men med ökad effektivitet, så har även värmeavledning blivit en viktig parameter. Idag finns ett bra sortiment även med värmeledande gjutmassor. Det finns flera olika sätt att skydda elektroniska komponenter allt från olika typer av lacker till mjuka eller hårda ingjutningsmassor och geler. I vissa fall önskar man bara skydda vissa komponenter eller delar av kortet. Då kan antingen selektiv lackering eller applicering av gjutmassa endast på önskad del av kretskortet vara av intresse. Via t.ex. en “Dam & Fill applikation”. Även många sensorer och givare kapslas eller gjuts in. I vissa fall används gjutmassor även för elektrisk isolation. De senaste åren har även ingjutning och kapsling av lysdioder LED ökat markant, där kraven på transmission och att produkten inte visar tendens till gulfärgning över tid ökat. Flera produkter har även testats och är listade enligt CREE och säkerställer att dessa material inte påverkar själva lysdioden på något negativt sätt över tid.