Industriella lim och tätningsmedel hos G A Lindberg

Det är bra att faktiskt göra ett limval och inte nöja sig med det första bästa som duger. Det bästa är att tänka igenom alla frågor som berör limningen och verkligen göra ett limval - gärna tillsammans med limleverantören. Vilka frågor bör du då ställa? Det finns många frågor att svara på för att hitta en optimal produkt. Men det finns två huvudkrav du kan ställa: 1. Limfogen skall hålla. 2. Limmet skall gå att använda.