Anaeroba lim

Anaeroba lim (eller låsvätskor som de också kallas) är akrylatbaserade 1-komponentslim som i frånvaro av syre och i kontakt med aktiva metalljoner övergår i fast form. Härdning sker alltså först när limmet finns i den slutna fogen. Härdningen går fortare ju tunnare spalten är. En limspalt på 0,25 mm är en praktisk övre gräns. Dessa lim är främst avsedda att överföra rena skjuvlaster, även om det finns några som fungerar som ”vanliga lim”. Anaeroba lim finns med olika viskositet, från mycket lättflytande, som kan sugas in kapillärt efter montering, till pastaliknande för ett t.ex. ersätta packningar. Typisk användning för anaeroba lim är skruvlåsning, rörtätning, flänspackning samt olika cylindriska förband som limning av lager och bussningar.