Epoxilim

Epoxilim (epoxylim) är utmärkta metallim. 2-komponent epoxi som härdar i rumstemperatur var från början det vanligaste metallimmet. De limmar även keramik och härdplast bra och vissa klarar till och med av gummi. För många termoplaster är de mindre lämpliga eftersom de har högre ytspänning och ofta inte väter dessa. Epoxilim härdar med försumbar krympning. Epoxilim kan användas på ojämna ytor och där fyllande lim behövs. De finns i 1- och 2-komponentform.1-komponentvarianterna ger oftast mindre resultatspridning och en enklare hantering. Härdning kan ske i temperaturer från 100 grader.