Primer

Primer används för att öka vidhäftningen och/eller skydda och bevara en yta som ska limmas. I det första fallet är primern en förutsättning för att limmet ska fästa bra och ge en stark limfog. I det senare fallet förbättrar primern långtidsegenskaperna för fogen och säkerställer att limfogen håller bra under en lång tid även utomhus eller i andra tuffa miljöer. Primer väljs utifrån vilka material som ska limmas och vilken limsort som ska användas. Ett bra skäl att använda primer kan vara för att säkerställa en jämnare kvalitet på limfogen.