Kontaktlim och spraylim

Kontaktlim tillhör de torkande limmen, men vid användning av kontaktlim låter man huvuddelen av torkningen ske före sammanslagning av detaljerna. Kontaktlim är baserade på elastomerer, som får en relativt lång ”klibbperiod”, före slutlig torkning. Både lösningsmedels- och vattendispergerade kontaktlim finns.