MS-polymerlim

Så kallade MS- och SMP-polymerer ger flexibla lim som till relativt stor del kommit att ersätta flexibla polyuretanlim. Den huvudsakliga anledningen till detta är att de inte innehåller några isocyanater och därmed är mer arbetsmiljövänliga. MS-polymerer kombinerar många av de bra egenskaperna hos polyuretanlim och silikonlim utan att innehålla varken silikon eller isocyanater. Hållfasthetsvärdena och temperaturbeständigheten för MS-polymerer ligger i närheten av den för polyuretanelastomerer. De flesta MS-polymerlim är fukthärdande men denna limtyp finns numera också som 2-komponentsystem, d.v.s. den härdar utan behov av fukt från luften eller materialet.