Silikonlim-tätning

Silikonlim är en grupp lim som utvecklats mycket på senare år. Silikonlim förekommer som 1- och 2-komponentprodukter. De är de enda lim som ger en kontinuerlig användningstemperatur på ca 200°C utan att kräva värmehärdning. Detta kombineras med användning i kyla ofta ner mot -50°C Alla silikonlim ger mjuk-elastiska/flexibla limfogar. 1-komponentlimmen (RTV1) härdar med hjälp av fukt. Härdningen är en s.k. kondensationshärdning. Det betyder att något avspaltas i den kemiska reaktionen. Vad som avgår beror på härdsystemet. Vanligast har varit ättiksyra. Härdningen sker relativt långsamt och går långsammare längre in i limmet. Silikonlim är relativt arbetsmiljövänliga lim. Silikonlim finns även som UV härdande, och som smältlim för snabb fixering som sedan härdar i luftfuktighet.