Smältlim

Man kan dela in smältlimmer i två typer, termoplastiska smältlim och härdande smältlim. En av fördelarna med smältlim är att de stelnar fort. Den snabba stelningen är också en nackdel. Limmet kan stelna innan det fått ordentlig kontakt med underlaget – speciellt på material som leder värme bra. Smältlim används främst inom träindustrin (för kantlistning av skivmaterial) och inom förpackningsindustrin där kort fixeringstid är önskvärd. Det finns också ett stort utbud av smältlimpistoler för lim i stavform. (På senare år har även silikonlim kommit som smältlim).