UV-lim

Ljushärdande lim, eller UV-lim, härdar snabbt under belysning av ljus från en UV-lampa. Dessa typer av lim används i många olika typer av applikationer inom allt från medicin till elektronik och när åtminstone ett substrat inte är UV-blockerande. Vanliga typer av UV-lim är antingen akryl- eller epoxibaserade och limmen finns med en stor variation av egenskaper. Fördelar med denna typ av lim är att processtiden blir kort och att det endast härdar när man vill att det ska härda. Det finns också UV-lim som är fluorescerande vilket hjälper kvalitetskontroll och lim med teknologi där limmet byter färg när det härdar för att på ett enkelt sätt se när det är färdigt.