Nyhet: miljövänliga anaeroba lim från Bostik Born2Bond

Passa på att byta ut dina gamla kemikalier mot moderna, miljövänliga produkter.

GA Lindberg introducerar nu anaeroba lim från Bostik Born2Bond™. Dessa inkluderar gänglåsningar, gängtätningar, cylindrisk fastsättning samt flänstätningar - helt utan  faro- eller miljöklassificeringar, så kallade ”white label”. Det vill säga inga varningssymboler! Anaeroba tekniska lim som inte är försedda med faromärkning, förbättrar säkerheten och komforten vid användningen avsevärt samtidigt som miljöpåverkan minskas. 

Hög prestanda 

Born2Bond anaerober.png

Dessa flytande lim fyller upp ojämnheter, sammanfogar och tätar metalldelar. Resultatet består även vid extrema vibrationer, stötar, kemikalier, oljor och extrema temperaturer. Anpassningsbarheten och flexibiliteten hos dessa snabbhärdande lim med en enda produkt eliminerar kostnaden för att hålla ett omfattande lager och är en bekvämare lösning för MRO.

Perfekt för MRO

Sortimentet tar itu med ett antal utmaningar som MRO-ingenjörer ofta står inför: alltmer krävande miljö- och säkerhetsbestämmelser, tillförlitlighet, mindre och mer komplexa konstruktioner samt mer anpassningsbara och snabbare processer. Sortimentet klassificeras inte som farliga ämnen/blandningar enligt förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) och har utformats särskilt för att avsevärt förbättra användarnas säkerhet och underlätta EHS-bedömningen av en ny produkt utan att kompromissa med prestandan.

White label anaeroba lim

Inom Born2Bond™ anaeroba lim finns 7 White Label alternativ till de högpresterande standardprodukterna. Dessa finns i två förpackningsstorlekar och omfattar låg-, medel- och höghållfast gänglåsning, medelstark rörtätning, en extra snabb och en extra flexibel packning samt en cylindrisk fastsättning med hög styrka (retainer):

Bostik-products-768x441.png

Mer info och datablad

Mini-katalog

 

Utvalda produkter:
Gänglåsning: Born2Bond TA-WL
Rörtätning: Born2Bond PA-WL
Cylindrisk fastsättning hög styrka: Born2Bond RA-WL Retainer
Flänstätning: Born2Bond GA-WL Flexible Gasket

Alla säljs i mindre förpackningar och finns nu i lager. Passa på att byta ut dina gamla kemikalier mot moderna, miljövänliga produkter.

 

Kontakta oss om du vill få hjälp att hitta rätt produkt